ติดต่อสอบถาม

C03A055:ตู้เอกสารสูง 2 ตอน ล่างตู้ลิ้นชักแฟ้มแขวนเหล็ก 3 ลิ้นชัก ขนาด 45 ซม. บนตู้บานเปิดไม้

C03A055
ตู้เอกสารสูง 2 ตอน ล่างตู้ลิ้นชักแฟ้มแขวนเหล็ก 3 ลิ้นชัก ขนาด 45 ซม. บนตู้บานเปิดไม้ :<p><span>ขนาด 45</span><span id="ctl00_ContentCenter_lstProducts_ctrl0_pnlWidth"><span>W*49</span></span><span id="ctl00_ContentCenter_lstProducts_ctrl0_pnlDepth"><span>D*</span></span><span id="ctl00_ContentCenter_lstProducts_ctrl0_pnlDepth2">40<span>D2*</span> </span><span id="ctl00_ContentCenter_lstProducts_ctrl0_pnlHeight">75<span>H</span> </span><span id="ctl00_ContentCenter_lstProducts_ctrl0_pnlHeight2"><span>*</span>200<span>H2</span> </span><span>cm </span><span class="show-description"> <span>ตู้เอกสารสูง 2 ตอน ด้านล่างผลิตจากเหล็กพร้อมฐานรองปุ่มปรับระดับ โครงสร้างแข็งแรง ระบบรางลูกปืน ด้านบนตู้เอกสารไม้พร้อมพื้นที่หน้าตู้กว้างๆสำหรับวางพักของ บานเปิดแบบเรียบไม่มีมือจับ</span></span></p>
   • สินค้าถัดไป C03A019
   • สินค้าถัดไป C03A023
   • สินค้าถัดไป C03A020
   • สินค้าถัดไป C03A027
   • สินค้าถัดไป C03A028
   • สินค้าถัดไป C03A021
   • สินค้าถัดไป C03A029
   • สินค้าถัดไป C03A018
   • สินค้าถัดไป A20A035
   • สินค้าถัดไป A33A065
   • สินค้าถัดไป C03A056
   • สินค้าถัดไป C03A051
   • สินค้าถัดไป C03A034
   • สินค้าถัดไป C03A033
   • สินค้าถัดไป C03A036
   • สินค้าถัดไป C03A037
   • สินค้าถัดไป C03A032
   • สินค้าถัดไป C03A035
   • สินค้าถัดไป C03A040
   • สินค้าถัดไป C03A041
   • สินค้าถัดไป C03A052
   • สินค้าถัดไป C03A024
   • สินค้าถัดไป C03A045
   • สินค้าถัดไป C03A046
   • สินค้าถัดไป C03A025
   • สินค้าถัดไป C03A047
   • สินค้าถัดไป C03A043
   • สินค้าถัดไป C03A044
   • สินค้าถัดไป C03A042
   • สินค้าถัดไป C03A038
   • สินค้าถัดไป C03A048
   • สินค้าถัดไป C03A055
   • สินค้าถัดไป C03A050
   • สินค้าถัดไป C07A019
   • สินค้าถัดไป C03A049
   • สินค้าถัดไป C03A054
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ขนาด 45W*49D*40D2* 75H *200H2 cm  ตู้เอกสารสูง 2 ตอน ด้านล่างผลิตจากเหล็กพร้อมฐานรองปุ่มปรับระดับ โครงสร้างแข็งแรง ระบบรางลูกปืน ด้านบนตู้เอกสารไม้พร้อมพื้นที่หน้าตู้กว้างๆสำหรับวางพักของ บานเปิดแบบเรียบไม่มีมือจับ

  ราคาเริ่มต้นที่: 9,600.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  C03A055:ตู้เอกสารสูง 2 ตอน ล่างตู้ลิ้นชักแฟ้มแขวนเหล็ก 3 ลิ้นชัก ขนาด 45 ซม. บนตู้บานเปิดไม้

  ขนาด 45W* 49D* 40D2* 75H *200H2 cm  ตู้เอกสารสูง 2 ตอน ด้านล่างผลิตจากเหล็กพร้อมฐานรองปุ่มปรับระดับ โครงสร้างแข็งแรง ระบบรางลูกปืน ด้านบนตู้เอกสารไม้พร้อมพื้นที่หน้าตู้กว้างๆสำหรับวางพักของ บานเปิดแบบเรียบไม่มีมือจับ
  ราคา 9,600.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา