B09A063:เก้าอี้บาร์กลมเตี้ย Di36*50H cm ขาเหล็ก ล้อเลื่อน (พิเศษ เบาะเดินเหล็กเส้นรอบ)

B09A063
เก้าอี้บาร์กลมเตี้ย Di36*50H cm ขาเหล็ก ล้อเลื่อน (พิเศษ เบาะเดินเหล็กเส้นรอบ):<p>ขนาด Di36*50H cm เบาะเดินเหล็กเส้นรอบ เบาะหนา แข็งแรง / ขาเหล็ก มีล้อเลื่อน (ปรับระดับด้วยแกนเกลียว เพิ่ม 200 บาท)</p> เก้าอี้บาร์กลมเตี้ย Di36*50H cm ขาเหล็ก ล้อเลื่อน (พิเศษ เบาะเดินเหล็กเส้นรอบ):<p>ขนาด Di36*50H cm เบาะเดินเหล็กเส้นรอบ เบาะหนา แข็งแรง / ขาเหล็ก มีล้อเลื่อน (ปรับระดับด้วยแกนเกลียว เพิ่ม 200 บาท)</p>
   • สินค้าถัดไป B09A137
   • สินค้าถัดไป B09A136
   • สินค้าถัดไป B02A065
   • สินค้าถัดไป B09A083
   • สินค้าถัดไป B09A071
   • สินค้าถัดไป B09A069
   • สินค้าถัดไป B09A070
   • สินค้าถัดไป B14A024
   • สินค้าถัดไป B14A120
   • สินค้าถัดไป E28A084
   • สินค้าถัดไป B14A026
   • สินค้าถัดไป E28A087
   • สินค้าถัดไป B09A084
   • สินค้าถัดไป E28A086
   • สินค้าถัดไป B09A085
   • สินค้าถัดไป E28A129
   • สินค้าถัดไป B09A081
   • สินค้าถัดไป B09A080
   • สินค้าถัดไป B02A061
   • สินค้าถัดไป B02A060
   • สินค้าถัดไป B09A194
   • สินค้าถัดไป B29A156
   • สินค้าถัดไป B09A067
   • สินค้าถัดไป B09A073
   • สินค้าถัดไป B09A076
   • สินค้าถัดไป B09A147
   • สินค้าถัดไป B09A148
   • สินค้าถัดไป B09A082
   • สินค้าถัดไป B10A082
   • สินค้าถัดไป B09A063
   • สินค้าถัดไป B09A068
   • สินค้าถัดไป B09A077
   • สินค้าถัดไป B14A020
   • สินค้าถัดไป B18A042
   • สินค้าถัดไป B14A125
   • สินค้าถัดไป B14A126
   • สินค้าถัดไป B09A066
   • สินค้าถัดไป B14A124
   • สินค้าถัดไป B29A144
   • สินค้าถัดไป B09A185
   • สินค้าถัดไป B09A181
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ขนาด Di36*50H cm เบาะเดินเหล็กเส้นรอบ เบาะหนา แข็งแรง / ขาเหล็ก มีล้อเลื่อน (ปรับระดับด้วยแกนเกลียว เพิ่ม 200 บาท)

  ราคาเริ่มต้นที่: 860.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  B09A063:เก้าอี้บาร์กลมเตี้ย Di36*50H cm ขาเหล็ก ล้อเลื่อน (พิเศษ เบาะเดินเหล็กเส้นรอบ)

  ขนาด 36Di* 50H cm   เบาะเดินเหล็กเส้นรอบ เบาะหนา แข็งแรง / ขาเหล็ก มีล้อเลื่อน (ปรับระดับด้วยแกนเกลียว เพิ่ม 200 บาท)
  ราคา 860.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา