ติดต่อสอบถาม

P04A037:มินิสกรีนหุ้มผ้า พร้อมตัวจับอลูมิเนียม แบบหนีบหน้าโต๊ะ

P04A037
มินิสกรีนหุ้มผ้า พร้อมตัวจับอลูมิเนียม แบบหนีบหน้าโต๊ะ:<p>ผลิต 5 ขนาดคือ 50W, 65W, 110W, 150W และ 170W <span>ผลิตจากไม้พาร์ทิเคลหุ้มผ้า </span>พร้อมตัวจับอลูมิเนียมแบบหนีบหน้าโต๊ะ</p> มินิสกรีนหุ้มผ้า พร้อมตัวจับอลูมิเนียม แบบหนีบหน้าโต๊ะ:<p>ผลิต 5 ขนาดคือ 50W, 65W, 110W, 150W และ 170W <span>ผลิตจากไม้พาร์ทิเคลหุ้มผ้า </span>พร้อมตัวจับอลูมิเนียมแบบหนีบหน้าโต๊ะ</p> มินิสกรีนหุ้มผ้า พร้อมตัวจับอลูมิเนียม แบบหนีบหน้าโต๊ะ:<p>ผลิต 5 ขนาดคือ 50W, 65W, 110W, 150W และ 170W <span>ผลิตจากไม้พาร์ทิเคลหุ้มผ้า </span>พร้อมตัวจับอลูมิเนียมแบบหนีบหน้าโต๊ะ</p> มินิสกรีนหุ้มผ้า พร้อมตัวจับอลูมิเนียม แบบหนีบหน้าโต๊ะ:<p>ผลิต 5 ขนาดคือ 50W, 65W, 110W, 150W และ 170W <span>ผลิตจากไม้พาร์ทิเคลหุ้มผ้า </span>พร้อมตัวจับอลูมิเนียมแบบหนีบหน้าโต๊ะ</p>
   • สินค้าถัดไป P04A029
   • สินค้าถัดไป P04A037
   • สินค้าถัดไป A04A028
   • สินค้าถัดไป P04A021
   • สินค้าถัดไป P04A013
   • สินค้าถัดไป A24A003
   • สินค้าถัดไป P04A012
   • สินค้าถัดไป A04A050
   • สินค้าถัดไป A04A051
   • สินค้าถัดไป P04A001
   • สินค้าถัดไป P04A002
   • สินค้าถัดไป P04A007
   • สินค้าถัดไป P04A003
   • สินค้าถัดไป P04A009
   • สินค้าถัดไป P04A010
   • สินค้าถัดไป P04A005
   • สินค้าถัดไป P04A006
   • สินค้าถัดไป P04A036
   • สินค้าถัดไป P04A035
   • สินค้าถัดไป P04A027
   • สินค้าถัดไป P04A028
   • สินค้าถัดไป P04A015
   • สินค้าถัดไป P04A030
   • สินค้าถัดไป P04A016
   • สินค้าถัดไป P04A031
   • สินค้าถัดไป P04A032
   • สินค้าถัดไป P04A017
   • สินค้าถัดไป P04A019
   • สินค้าถัดไป P04A004
   • สินค้าถัดไป P04A018
   • สินค้าถัดไป P04A033
   • สินค้าถัดไป P04A011
   • สินค้าถัดไป A34A022
   • สินค้าถัดไป A23A004
   • สินค้าถัดไป P04A024
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ผลิต 5 ขนาดคือ 50W, 65W, 110W, 150W และ 170W ผลิตจากไม้พาร์ทิเคลหุ้มผ้า พร้อมตัวจับอลูมิเนียมแบบหนีบหน้าโต๊ะ

  ราคาเริ่มต้นที่: 950.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 5 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. มินิสกรีนหุ้มผ้าโมโน

   ราคา +0.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  P04A037-1:มินิสกรีน 50W*16D*37H cm. พร้อมตัวจับอลูมิเนียม แบบหนีบหน้าโต๊ะ

  ขนาด 50W* 16D* 37H cm   ผลิตจากไม้พาร์ทิเคลบอร์ด พร้อมตัวจับอลูมิเนียมแบบหนีบกั้นหน้าโต๊
  ราคา 950.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P04A037-2:มินิสกรีน 65W*16D*37H cm. พร้อมตัวจับอลูมิเนียม แบบหนีบหน้าโต๊ะ

  ขนาด 65W* 16D* 37H cm   ผลิตจากไม้พาร์ทิเคลบอร์ด พร้อมตัวจับอลูมิเนียมแบบหนีบกั้นหน้าโต๊
  ราคา 1,143.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P04A037-3:มินิสกรีน 110W*16D*37H cm. พร้อมตัวจับอลูมิเนียม แบบหนีบหน้าโต๊ะ

  ขนาด 110W* 16D* 37H cm   ผลิตจากไม้พาร์ทิเคลบอร์ด พร้อมตัวจับอลูมิเนียมแบบหนีบกั้นหน้าโต๊
  ราคา 1,360.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P04A037-4:มินิสกรีน 150W*16D*37H cm. พร้อมตัวจับอลูมิเนียม แบบหนีบหน้าโต๊ะ

  ขนาด 150W* 16D* 37H cm  ตัวหนีบ 3 ตำแหน่ง
  ราคา 1,839.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P04A037-5:มินิสกรีน 170W*16D*37H cm. พร้อมตัวจับอลูมิเนียม แบบหนีบหน้าโต๊ะ

  ขนาด 170W* 16D* 37H cm  ตัวหนีบ 3 ตำแหน่ง
  ราคา 2,000.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา