A07A013:โต๊ะกลมหน้าโฟเมก้าขาว พับได้ มีล้อเลื่อนใหญ่ 4, 5, 6 ฟุต (โต๊ะพับแตงโม)

A07A013
โต๊ะกลมหน้าโฟเมก้าขาว พับได้ มีล้อเลื่อนใหญ่ 4, 5, 6 ฟุต (โต๊ะพับแตงโม):<p>โต๊ะกลมแบบพับได้ หน้าโฟเมก้าขาว ขนาด 4,5,6 ฟุต / หน้าโต๊ะเป็นไม้เต็มแผ่น ติดขอบด้วยระบบเอจแบรนด์ / ขาเหล็กหนา 1.1 มม. ชุบโครเมี่ยมอย่างดี แข็งแรง / มีล้อเลื่อน 4 ล้อใหญ่ เหมาะสำหรับงานจัดเลี้ยงหรือร้านอาหาร / พับกลางโต๊ะ เลื่อนไปเก็บได้ (ผลิตขอบเป็นอลูมิเนียม เหมาะสำหรับงานโรงแรม)</p> โต๊ะกลมหน้าโฟเมก้าขาว พับได้ มีล้อเลื่อนใหญ่ 4, 5, 6 ฟุต (โต๊ะพับแตงโม):<p>โต๊ะกลมแบบพับได้ หน้าโฟเมก้าขาว ขนาด 4,5,6 ฟุต / หน้าโต๊ะเป็นไม้เต็มแผ่น ติดขอบด้วยระบบเอจแบรนด์ / ขาเหล็กหนา 1.1 มม. ชุบโครเมี่ยมอย่างดี แข็งแรง / มีล้อเลื่อน 4 ล้อใหญ่ เหมาะสำหรับงานจัดเลี้ยงหรือร้านอาหาร / พับกลางโต๊ะ เลื่อนไปเก็บได้ (ผลิตขอบเป็นอลูมิเนียม เหมาะสำหรับงานโรงแรม)</p> โต๊ะกลมหน้าโฟเมก้าขาว พับได้ มีล้อเลื่อนใหญ่ 4, 5, 6 ฟุต (โต๊ะพับแตงโม):<p>โต๊ะกลมแบบพับได้ หน้าโฟเมก้าขาว ขนาด 4,5,6 ฟุต / หน้าโต๊ะเป็นไม้เต็มแผ่น ติดขอบด้วยระบบเอจแบรนด์ / ขาเหล็กหนา 1.1 มม. ชุบโครเมี่ยมอย่างดี แข็งแรง / มีล้อเลื่อน 4 ล้อใหญ่ เหมาะสำหรับงานจัดเลี้ยงหรือร้านอาหาร / พับกลางโต๊ะ เลื่อนไปเก็บได้ (ผลิตขอบเป็นอลูมิเนียม เหมาะสำหรับงานโรงแรม)</p>
   • สินค้าถัดไป A07A065
   • สินค้าถัดไป A07A047
   • สินค้าถัดไป A07A001
   • สินค้าถัดไป A07A033
   • สินค้าถัดไป A07A014
   • สินค้าถัดไป A07A045
   • สินค้าถัดไป A07A034
   • สินค้าถัดไป A07A012
   • สินค้าถัดไป A07A015
   • สินค้าถัดไป E31A029
   • สินค้าถัดไป A19A019
   • สินค้าถัดไป A07A031
   • สินค้าถัดไป A07A028
   • สินค้าถัดไป A07A064
   • สินค้าถัดไป A07A055
   • สินค้าถัดไป A07A007
   • สินค้าถัดไป A07A030
   • สินค้าถัดไป A07A054
   • สินค้าถัดไป A07A006
   • สินค้าถัดไป A07A032
   • สินค้าถัดไป A07A011
   • สินค้าถัดไป A18A067
   • สินค้าถัดไป A07A052
   • สินค้าถัดไป A07A017
   • สินค้าถัดไป A07A008
   • สินค้าถัดไป A07A013
   • สินค้าถัดไป A14A192
   • สินค้าถัดไป A07A050
   • สินค้าถัดไป A07A053
   • สินค้าถัดไป A07A037
   • สินค้าถัดไป A07A039
   • สินค้าถัดไป A07A002
   • สินค้าถัดไป A14A190
   • สินค้าถัดไป A07A040
   • สินค้าถัดไป A07A036
   • สินค้าถัดไป A07A038
   • สินค้าถัดไป A07A003
   • สินค้าถัดไป A07A061
   • สินค้าถัดไป A07A057
   • สินค้าถัดไป A07A063
   • สินค้าถัดไป A09A053
   • สินค้าถัดไป A09A079
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  โต๊ะกลมแบบพับได้ หน้าโฟเมก้าขาว ขนาด 4,5,6 ฟุต / หน้าโต๊ะเป็นไม้เต็มแผ่น ติดขอบด้วยระบบเอจแบรนด์ / ขาเหล็กหนา 1.1 มม. ชุบโครเมี่ยมอย่างดี แข็งแรง / มีล้อเลื่อน 4 ล้อใหญ่ เหมาะสำหรับงานจัดเลี้ยงหรือร้านอาหาร / พับกลางโต๊ะ เลื่อนไปเก็บได้ (ผลิตขอบเป็นอลูมิเนียม เหมาะสำหรับงานโรงแรม)

  ราคาเริ่มต้นที่: 7,020.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 3 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  A07A013-1:โต๊ะกลมหน้าโฟเมก้าขาว แบบพับได้ ล้อเลื่อนใหญ่ 120Di cm (โต๊ะพับแตงโม)

  ขนาด 120Di* 75H cm   (4 ฟุต) / หน้าโต๊ะเป็นไม้เต็มแผ่น ติดขอบด้วยระบบเอจแบรนด์ / ขาเหล็กหนา 1.1 มม. ชุบโครเมี่ยมอย่างดี แข็งแรง / มีล้อเลื่อน 4 ล้อใหญ่ เหมาะสำหรับงานจัดเลี้ยงหรือร้านอาหาร ขาโต๊ะโครเมี่ยม / พับกลางโต๊ะ เลื่อนไปเก็บได้ (ผลิตขอบเป็นอลูมิเนียม เหมาะสำหรับงานโรงแรม)
  ราคา 7,020.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A07A013-2:โต๊ะกลมหน้าโฟเมก้าขาว แบบพับได้ ล้อเลื่อนใหญ่ 150Di cm (โต๊ะพับแตงโม)

  ขนาด 150Di* 75H cm  (5 ฟุต) / หน้าโต๊ะเป็นไม้เต็มแผ่น ติดขอบด้วยระบบเอจแบรนด์ / ขาเหล็กหนา 1.1 มม. ชุบโครเมี่ยมอย่างดี แข็งแรง / มีล้อเลื่อน 4 ล้อใหญ่ เหมาะสำหรับงานจัดเลี้ยงหรือร้านอาหาร ขาโต๊ะโครเมี่ยม / พับกลางโต๊ะ เลื่อนไปเก็บได้ (ผลิตขอบเป็นอลูมิเนียม เหมาะสำหรับงานโรงแรม)
  ราคา 9,720.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A07A013-3:โต๊ะกลมหน้าโฟเมก้าขาว แบบพับได้ ล้อเลื่อนใหญ่ 180Di cm (โต๊ะพับแตงโม)

  ขนาด 180Di* 75H cm  (6 ฟุต) / หน้าโต๊ะเป็นไม้เต็มแผ่น ติดขอบด้วยระบบเอจแบรนด์ / ขาเหล็กหนา 1.1 มม. ชุบโครเมี่ยมอย่างดี แข็งแรง / มีล้อเลื่อน 4 ล้อใหญ่ เหมาะสำหรับงานจัดเลี้ยงหรือร้านอาหาร ขาโต๊ะโครเมี่ยม / พับกลางโต๊ะ เลื่อนไปเก็บได้ (ผลิตขอบเป็นอลูมิเนียม เหมาะสำหรับงานโรงแรม)
  ราคา 12,420.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา