ติดต่อสอบถาม

P04A035:แผ่นมินิสกรีนกระจกฝ้าล้วน H40 cm เฟรมอลูมินั่มรุ่นหนา 3 cm (ติดตั้งหนีบ top)

P04A035
แผ่นมินิสกรีนกระจกฝ้าล้วน H40 cm เฟรมอลูมินั่มรุ่นหนา 3 cm (ติดตั้งหนีบ top):<p><span>แผ่นกั้นบุด้วยผ้า ด้านบนกระจกขัดลาย / ผลิตขนาด 60 75, 80, 90, 120, 135 และ 150 cm. (*40H cm) / เฟรมอลูมินั่ม ทำสี</span><br /><span><br /><span>วิธีการติดตั้ง หนีบที่สันข้างของแผ่น top โต๊ะ (เหมาะสำหรับโต๊ะที่มีจมูกโต๊ะยื่นออกมา หน้า top หนาไม่เกิน 25 mm.)</span></span></p> แผ่นมินิสกรีนกระจกฝ้าล้วน H40 cm เฟรมอลูมินั่มรุ่นหนา 3 cm (ติดตั้งหนีบ top):<p><span>แผ่นกั้นบุด้วยผ้า ด้านบนกระจกขัดลาย / ผลิตขนาด 60 75, 80, 90, 120, 135 และ 150 cm. (*40H cm) / เฟรมอลูมินั่ม ทำสี</span><br /><span><br /><span>วิธีการติดตั้ง หนีบที่สันข้างของแผ่น top โต๊ะ (เหมาะสำหรับโต๊ะที่มีจมูกโต๊ะยื่นออกมา หน้า top หนาไม่เกิน 25 mm.)</span></span></p>
   • สินค้าถัดไป P04A029
   • สินค้าถัดไป P04A037
   • สินค้าถัดไป A04A028
   • สินค้าถัดไป P04A021
   • สินค้าถัดไป P04A013
   • สินค้าถัดไป A24A003
   • สินค้าถัดไป P04A012
   • สินค้าถัดไป A04A050
   • สินค้าถัดไป A04A051
   • สินค้าถัดไป P04A001
   • สินค้าถัดไป P04A002
   • สินค้าถัดไป P04A007
   • สินค้าถัดไป P04A003
   • สินค้าถัดไป P04A009
   • สินค้าถัดไป P04A010
   • สินค้าถัดไป P04A005
   • สินค้าถัดไป P04A006
   • สินค้าถัดไป P04A036
   • สินค้าถัดไป P04A035
   • สินค้าถัดไป P04A027
   • สินค้าถัดไป P04A028
   • สินค้าถัดไป P04A015
   • สินค้าถัดไป P04A030
   • สินค้าถัดไป P04A016
   • สินค้าถัดไป P04A031
   • สินค้าถัดไป P04A032
   • สินค้าถัดไป P04A017
   • สินค้าถัดไป P04A019
   • สินค้าถัดไป P04A004
   • สินค้าถัดไป P04A018
   • สินค้าถัดไป P04A033
   • สินค้าถัดไป P04A011
   • สินค้าถัดไป A34A022
   • สินค้าถัดไป A23A004
   • สินค้าถัดไป P04A024
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  แผ่นกั้นบุด้วยผ้า ด้านบนกระจกขัดลาย / ผลิตขนาด 60 75, 80, 90, 120, 135 และ 150 cm. (*40H cm) / เฟรมอลูมินั่ม ทำสี

  วิธีการติดตั้ง หนีบที่สันข้างของแผ่น top โต๊ะ (เหมาะสำหรับโต๊ะที่มีจมูกโต๊ะยื่นออกมา หน้า top หนาไม่เกิน 25 mm.)

  ราคาเริ่มต้นที่: 2,120.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 7 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. ขอบมินิสกรีน 3 cm.

   ราคา +0.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  P04A035-1:แผ่นมินิสกรีนกระจกฝ้าล้วน 60*40 ซม. เสาอลูมิเนียม (แบบหนีบ)

  ขนาด 60W* 40H cm  -
  ราคา 2,120.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P04A035-2:แผ่นมินิสกรีนกระจกฝ้าล้วน 75*40 ซม. เสาอลูมิเนียม (แบบหนีบ)

  ขนาด 60W* 40H cm  -
  ราคา 2,239.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P04A035-3:แผ่นมินิสกรีนกระจกฝ้าล้วน 80*40 ซม. เสาอลูมิเนียม (แบบหนีบ)

  ขนาด 80W* 40H cm  -
  ราคา 2,523.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P04A035-4:แผ่นมินิสกรีนกระจกฝ้าล้วน 90*40 ซม. เสาอลูมิเนียม (แบบหนีบ)

  ขนาด 90W* 40H cm  -
  ราคา 2,567.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P04A035-5:แผ่นมินิสกรีนกระจกฝ้าล้วน 120*40 ซม. เสาอลูมิเนียม (แบบหนีบ)

  ขนาด 120W* 40H cm  -
  ราคา 2,791.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P04A035-6:แผ่นมินิสกรีนกระจกฝ้าล้วน 135*40 ซม. เสาอลูมิเนียม (แบบหนีบ)

  ขนาด 135W* 40H cm  -
  ราคา 3,164.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P04A035-7:แผ่นมินิสกรีนกระจกฝ้าล้วน 150*40 ซม. เสาอลูมิเนียม (แบบหนีบ)

  ขนาด 150W* 40H cm  -
  ราคา 3,358.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา