ติดต่อสอบถาม

P04A032:แผ่นมินิสกรีนครึ่งกระจกขัดลาย H40 cm เฟรมอลูมินั่มรุ่นบาง 2 cm (ติดตั้งหนีบ top)

P04A032
แผ่นมินิสกรีนครึ่งกระจกขัดลาย H40 cm เฟรมอลูมินั่มรุ่นบาง 2 cm (ติดตั้งหนีบ top):<p><span>ผลิตขนาด 7 ขนาด คือ 60W, 75W, 80W, 90W, 120W, 135W, 150W (*40H) cm. / โครงผลิตจากอลูมิเนียมเฟรมบาง 2 cm.</span></p> แผ่นมินิสกรีนครึ่งกระจกขัดลาย H40 cm เฟรมอลูมินั่มรุ่นบาง 2 cm (ติดตั้งหนีบ top):<p><span>ผลิตขนาด 7 ขนาด คือ 60W, 75W, 80W, 90W, 120W, 135W, 150W (*40H) cm. / โครงผลิตจากอลูมิเนียมเฟรมบาง 2 cm.</span></p>
   • สินค้าถัดไป P04A029
   • สินค้าถัดไป P04A037
   • สินค้าถัดไป A04A028
   • สินค้าถัดไป P04A021
   • สินค้าถัดไป P04A013
   • สินค้าถัดไป A24A003
   • สินค้าถัดไป P04A012
   • สินค้าถัดไป A04A050
   • สินค้าถัดไป A04A051
   • สินค้าถัดไป P04A001
   • สินค้าถัดไป P04A002
   • สินค้าถัดไป P04A007
   • สินค้าถัดไป P04A003
   • สินค้าถัดไป P04A009
   • สินค้าถัดไป P04A010
   • สินค้าถัดไป P04A005
   • สินค้าถัดไป P04A006
   • สินค้าถัดไป P04A036
   • สินค้าถัดไป P04A035
   • สินค้าถัดไป P04A027
   • สินค้าถัดไป P04A028
   • สินค้าถัดไป P04A015
   • สินค้าถัดไป P04A030
   • สินค้าถัดไป P04A016
   • สินค้าถัดไป P04A031
   • สินค้าถัดไป P04A032
   • สินค้าถัดไป P04A017
   • สินค้าถัดไป P04A019
   • สินค้าถัดไป P04A004
   • สินค้าถัดไป P04A018
   • สินค้าถัดไป P04A033
   • สินค้าถัดไป P04A011
   • สินค้าถัดไป A34A022
   • สินค้าถัดไป A23A004
   • สินค้าถัดไป P04A024
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ผลิตขนาด 7 ขนาด คือ 60W, 75W, 80W, 90W, 120W, 135W, 150W (*40H) cm. / โครงผลิตจากอลูมิเนียมเฟรมบาง 2 cm.

  ราคาเริ่มต้นที่: .00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 7 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. พาร์ทิชั่นบุผ้า 01 (ผลิตได้ 35 สี)

   ราคา +0.00 บาท
  2. พาร์ทิชั่นปิดเมลามีน

   ราคา +300.00 บาท
  1. ขอบมินิสกรีน 2 ซม.

   ราคา +0.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  P04A032-1:แผ่นมินิสกรีนครึ่งกระจกขัดลาย แบบเฟรมบาง 60*40 ซม. (แบบหนีบ)

  ขนาด 60W* 40H cm  -
  ราคา 2,230.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P04A032-2:แผ่นมินิสกรีนครึ่งกระจกขัดลาย แบบเฟรมบาง 75*40 ซม. (แบบหนีบ)

  ขนาด 75W* 40H cm  -
  ราคา 2,359.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P04A032-3:แผ่นมินิสกรีนครึ่งกระจกขัดลาย แบบเฟรมบาง 80*40 ซม. (แบบหนีบ)

  ขนาด 80W* 40H cm  -
  ราคา 2,459.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P04A032-4:แผ่นมินิสกรีนครึ่งกระจกขัดลาย แบบเฟรมบาง 90*40 ซม. (แบบหนีบ)

  ขนาด 90W* 40H cm  -
  ราคา 2,673.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P04A032-5:แผ่นมินิสกรีนครึ่งกระจกขัดลาย แบบเฟรมบาง 120*40 ซม. (แบบหนีบ)

  ขนาด 120W* 40H cm  -
  ราคา 2,887.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P04A032-6:แผ่นมินิสกรีนครึ่งกระจกขัดลาย แบบเฟรมบาง 135*40 ซม. (แบบหนีบ)

  ขนาด 135W* 40H cm  -
  ราคา .00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P04A032-7:แผ่นมินิสกรีนครึ่งกระจกขัดลาย แบบเฟรมบาง 150*40 ซม. (แบบหนีบ)

  ขนาด 150W* 40H cm  -
  ราคา 2,959.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา