ติดต่อสอบถาม

P04A029:มินิสกรีนไม้หุ้มผ้า สูงพิเศษ 36.5 cm. ตัวจับอลูมิเนียมสีเทาเงา

P04A029
มินิสกรีนไม้หุ้มผ้า สูงพิเศษ 36.5 cm. ตัวจับอลูมิเนียมสีเทาเงา:<p>ผลิตความกว้าง 5 ขนาด คือ 60 , 70 , 110 , 150 , และ170*3.3D*(36.5H cm.) <span>ผลิตจากไม้พาร์ทิเคลบอร์ด หนา 12 mm. หุ้มด้วยผ้าฝ้าย สันเดินเส้นสีเงินสวยงาม</span><br /><span>ตัวจับผลิตจาก aluminum die-casting ทำสีเทาเงา </span><span>ติดตั้งด้วยการยิงสกูรจากด้านบนเข้ากับหน้าท๊อปโต๊ะ</span></p> มินิสกรีนไม้หุ้มผ้า สูงพิเศษ 36.5 cm. ตัวจับอลูมิเนียมสีเทาเงา:<p>ผลิตความกว้าง 5 ขนาด คือ 60 , 70 , 110 , 150 , และ170*3.3D*(36.5H cm.) <span>ผลิตจากไม้พาร์ทิเคลบอร์ด หนา 12 mm. หุ้มด้วยผ้าฝ้าย สันเดินเส้นสีเงินสวยงาม</span><br /><span>ตัวจับผลิตจาก aluminum die-casting ทำสีเทาเงา </span><span>ติดตั้งด้วยการยิงสกูรจากด้านบนเข้ากับหน้าท๊อปโต๊ะ</span></p> มินิสกรีนไม้หุ้มผ้า สูงพิเศษ 36.5 cm. ตัวจับอลูมิเนียมสีเทาเงา:<p>ผลิตความกว้าง 5 ขนาด คือ 60 , 70 , 110 , 150 , และ170*3.3D*(36.5H cm.) <span>ผลิตจากไม้พาร์ทิเคลบอร์ด หนา 12 mm. หุ้มด้วยผ้าฝ้าย สันเดินเส้นสีเงินสวยงาม</span><br /><span>ตัวจับผลิตจาก aluminum die-casting ทำสีเทาเงา </span><span>ติดตั้งด้วยการยิงสกูรจากด้านบนเข้ากับหน้าท๊อปโต๊ะ</span></p> มินิสกรีนไม้หุ้มผ้า สูงพิเศษ 36.5 cm. ตัวจับอลูมิเนียมสีเทาเงา:<p>ผลิตความกว้าง 5 ขนาด คือ 60 , 70 , 110 , 150 , และ170*3.3D*(36.5H cm.) <span>ผลิตจากไม้พาร์ทิเคลบอร์ด หนา 12 mm. หุ้มด้วยผ้าฝ้าย สันเดินเส้นสีเงินสวยงาม</span><br /><span>ตัวจับผลิตจาก aluminum die-casting ทำสีเทาเงา </span><span>ติดตั้งด้วยการยิงสกูรจากด้านบนเข้ากับหน้าท๊อปโต๊ะ</span></p> มินิสกรีนไม้หุ้มผ้า สูงพิเศษ 36.5 cm. ตัวจับอลูมิเนียมสีเทาเงา:<p>ผลิตความกว้าง 5 ขนาด คือ 60 , 70 , 110 , 150 , และ170*3.3D*(36.5H cm.) <span>ผลิตจากไม้พาร์ทิเคลบอร์ด หนา 12 mm. หุ้มด้วยผ้าฝ้าย สันเดินเส้นสีเงินสวยงาม</span><br /><span>ตัวจับผลิตจาก aluminum die-casting ทำสีเทาเงา </span><span>ติดตั้งด้วยการยิงสกูรจากด้านบนเข้ากับหน้าท๊อปโต๊ะ</span></p> มินิสกรีนไม้หุ้มผ้า สูงพิเศษ 36.5 cm. ตัวจับอลูมิเนียมสีเทาเงา:<p>ผลิตความกว้าง 5 ขนาด คือ 60 , 70 , 110 , 150 , และ170*3.3D*(36.5H cm.) <span>ผลิตจากไม้พาร์ทิเคลบอร์ด หนา 12 mm. หุ้มด้วยผ้าฝ้าย สันเดินเส้นสีเงินสวยงาม</span><br /><span>ตัวจับผลิตจาก aluminum die-casting ทำสีเทาเงา </span><span>ติดตั้งด้วยการยิงสกูรจากด้านบนเข้ากับหน้าท๊อปโต๊ะ</span></p> มินิสกรีนไม้หุ้มผ้า สูงพิเศษ 36.5 cm. ตัวจับอลูมิเนียมสีเทาเงา:<p>ผลิตความกว้าง 5 ขนาด คือ 60 , 70 , 110 , 150 , และ170*3.3D*(36.5H cm.) <span>ผลิตจากไม้พาร์ทิเคลบอร์ด หนา 12 mm. หุ้มด้วยผ้าฝ้าย สันเดินเส้นสีเงินสวยงาม</span><br /><span>ตัวจับผลิตจาก aluminum die-casting ทำสีเทาเงา </span><span>ติดตั้งด้วยการยิงสกูรจากด้านบนเข้ากับหน้าท๊อปโต๊ะ</span></p> มินิสกรีนไม้หุ้มผ้า สูงพิเศษ 36.5 cm. ตัวจับอลูมิเนียมสีเทาเงา:<p>ผลิตความกว้าง 5 ขนาด คือ 60 , 70 , 110 , 150 , และ170*3.3D*(36.5H cm.) <span>ผลิตจากไม้พาร์ทิเคลบอร์ด หนา 12 mm. หุ้มด้วยผ้าฝ้าย สันเดินเส้นสีเงินสวยงาม</span><br /><span>ตัวจับผลิตจาก aluminum die-casting ทำสีเทาเงา </span><span>ติดตั้งด้วยการยิงสกูรจากด้านบนเข้ากับหน้าท๊อปโต๊ะ</span></p> มินิสกรีนไม้หุ้มผ้า สูงพิเศษ 36.5 cm. ตัวจับอลูมิเนียมสีเทาเงา:<p>ผลิตความกว้าง 5 ขนาด คือ 60 , 70 , 110 , 150 , และ170*3.3D*(36.5H cm.) <span>ผลิตจากไม้พาร์ทิเคลบอร์ด หนา 12 mm. หุ้มด้วยผ้าฝ้าย สันเดินเส้นสีเงินสวยงาม</span><br /><span>ตัวจับผลิตจาก aluminum die-casting ทำสีเทาเงา </span><span>ติดตั้งด้วยการยิงสกูรจากด้านบนเข้ากับหน้าท๊อปโต๊ะ</span></p>
   • สินค้าถัดไป P04A029
   • สินค้าถัดไป P04A037
   • สินค้าถัดไป A04A028
   • สินค้าถัดไป P04A021
   • สินค้าถัดไป P04A013
   • สินค้าถัดไป A24A003
   • สินค้าถัดไป P04A012
   • สินค้าถัดไป A04A050
   • สินค้าถัดไป A04A051
   • สินค้าถัดไป P04A001
   • สินค้าถัดไป P04A002
   • สินค้าถัดไป P04A007
   • สินค้าถัดไป P04A003
   • สินค้าถัดไป P04A009
   • สินค้าถัดไป P04A010
   • สินค้าถัดไป P04A005
   • สินค้าถัดไป P04A006
   • สินค้าถัดไป P04A036
   • สินค้าถัดไป P04A035
   • สินค้าถัดไป P04A027
   • สินค้าถัดไป P04A028
   • สินค้าถัดไป P04A015
   • สินค้าถัดไป P04A030
   • สินค้าถัดไป P04A016
   • สินค้าถัดไป P04A031
   • สินค้าถัดไป P04A032
   • สินค้าถัดไป P04A017
   • สินค้าถัดไป P04A019
   • สินค้าถัดไป P04A004
   • สินค้าถัดไป P04A018
   • สินค้าถัดไป P04A033
   • สินค้าถัดไป P04A011
   • สินค้าถัดไป A34A022
   • สินค้าถัดไป A23A004
   • สินค้าถัดไป P04A024
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ผลิตความกว้าง 5 ขนาด คือ 60 , 70 , 110 , 150 , และ170*3.3D*(36.5H cm.) ผลิตจากไม้พาร์ทิเคลบอร์ด หนา 12 mm. หุ้มด้วยผ้าฝ้าย สันเดินเส้นสีเงินสวยงาม
  ตัวจับผลิตจาก aluminum die-casting ทำสีเทาเงา ติดตั้งด้วยการยิงสกูรจากด้านบนเข้ากับหน้าท๊อปโต๊ะ

  ราคาเริ่มต้นที่: 752.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 5 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. มินิสกรีนหุ้มผ้าโมโน

   ราคา +0.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  P04A029-1:มินิสกรีนไม้หุ้มผ้า 60W*36.5H cm. ตัวจับอลูมิเนียมสีเทาเงา

  ขนาด 60W* 3.3D* 36.5H cm  ผลิตจากไม้พาร์ทิเคลบอร์ด หนา 12 mm. หุ้มด้วยผ้าฝ้าย สันเดินเส้นสีเงินสวยงามตัวจับผลิตจาก aluminum die-casting ทำสีเทาเงา ติดตั้งด้วยการยิงสกูรจากด้านบนเข้ากับหน้าท๊อปโต๊ะ
  ราคา 752.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P04A029-2:มินิสกรีนไม้หุ้มผ้า 70W*36.5H cm. ตัวจับอลูมิเนียมสีเทาเงา

  ขนาด 70W* 3.3D* 36.5H cm  ผลิตจากไม้พาร์ทิเคลบอร์ด หนา 12 mm. หุ้มด้วยผ้าฝ้าย สันเดินเส้นสีเงินสวยงามตัวจับผลิตจาก aluminum die-casting ทำสีเทาเงา ติดตั้งด้วยการยิงสกูรจากด้านบนเข้ากับหน้าท๊อปโต๊ะ
  ราคา 820.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P04A029-3:มินิสกรีนไม้หุ้มผ้า 110W*36.5H cm. ตัวจับอลูมิเนียมสีเทาเงา

  ขนาด 110W* 3.3D* 36.5H cm  ผลิตจากไม้พาร์ทิเคลบอร์ด หนา 12 mm. หุ้มด้วยผ้าฝ้าย สันเดินเส้นสีเงินสวยงามตัวจับผลิตจาก aluminum die-casting ทำสีเทาเงา ติดตั้งด้วยการยิงสกูรจากด้านบนเข้ากับหน้าท๊อปโต๊ะ
  ราคา 1,025.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P04A029-4:มินิสกรีนไม้หุ้มผ้า 150W*36.5H cm. ตัวจับอลูมิเนียมสีเทาเงา

  ขนาด 150W* 3.3D* 36.5H cm  ผลิตจากไม้พาร์ทิเคลบอร์ด หนา 12 mm. หุ้มด้วยผ้าฝ้าย สันเดินเส้นสีเงินสวยงามตัวจับผลิตจาก aluminum die-casting ทำสีเทาเงา ติดตั้งด้วยการยิงสกูรจากด้านบนเข้ากับหน้าท๊อปโต๊ะ
  ราคา 1,504.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P04A029-5:มินิสกรีนไม้หุ้มผ้า 170W*36.5H cm. ตัวจับอลูมิเนียมสีเทาเงา

  ขนาด 170W* 3.3D* 36.5H cm  ผลิตจากไม้พาร์ทิเคลบอร์ด หนา 12 mm. หุ้มด้วยผ้าฝ้าย สันเดินเส้นสีเงินสวยงามตัวจับผลิตจาก aluminum die-casting ทำสีเทาเงา ติดตั้งด้วยการยิงสกูรจากด้านบนเข้ากับหน้าท๊อปโต๊ะ
  ราคา 1,641.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา