ติดต่อสอบถาม

A09A126:โต๊ะกระจก รุ่น BEGONIA-FIX ขาเหล็กกลมเรียว

A09A126
โต๊ะกระจก รุ่น BEGONIA-FIX ขาเหล็กกลมเรียว:<p>ขนาด 120W*75D*76H cm. โครงโต๊ะผลิตจากเหล็กปิดด้วยกระดาษลายไม้ หน้า TOP กระจกใส กระจกนิรภัยหนา 10 mm. ขาเหล็กกลมเรียว สามารถใช้ร่วมกับ รหัสเก้าอี้ <span style="color: #ff0000;"><a href="http://www.nsboffice.com/productdetail-gid-13728.aspx" target="_blank"><span style="color: #ff0000;">B22A118</span></a></span> , รหัสเก้าอี้ <span style="color: #ff0000;"><a href="http://www.nsboffice.com/productdetail-gid-8872.aspx" target="_blank"><span style="color: #ff0000;">B29A147</span></a></span> , และ รหัสเก้าอี้<span style="color: #ff0000;"> <a href="http://www.nsboffice.com/productdetail-gid-13178.aspx" target="_blank"><span style="color: #ff0000;">B29A242</span></a></span></p> โต๊ะกระจก รุ่น BEGONIA-FIX ขาเหล็กกลมเรียว:<p>ขนาด 120W*75D*76H cm. โครงโต๊ะผลิตจากเหล็กปิดด้วยกระดาษลายไม้ หน้า TOP กระจกใส กระจกนิรภัยหนา 10 mm. ขาเหล็กกลมเรียว สามารถใช้ร่วมกับ รหัสเก้าอี้ <span style="color: #ff0000;"><a href="http://www.nsboffice.com/productdetail-gid-13728.aspx" target="_blank"><span style="color: #ff0000;">B22A118</span></a></span> , รหัสเก้าอี้ <span style="color: #ff0000;"><a href="http://www.nsboffice.com/productdetail-gid-8872.aspx" target="_blank"><span style="color: #ff0000;">B29A147</span></a></span> , และ รหัสเก้าอี้<span style="color: #ff0000;"> <a href="http://www.nsboffice.com/productdetail-gid-13178.aspx" target="_blank"><span style="color: #ff0000;">B29A242</span></a></span></p> โต๊ะกระจก รุ่น BEGONIA-FIX ขาเหล็กกลมเรียว:<p>ขนาด 120W*75D*76H cm. โครงโต๊ะผลิตจากเหล็กปิดด้วยกระดาษลายไม้ หน้า TOP กระจกใส กระจกนิรภัยหนา 10 mm. ขาเหล็กกลมเรียว สามารถใช้ร่วมกับ รหัสเก้าอี้ <span style="color: #ff0000;"><a href="http://www.nsboffice.com/productdetail-gid-13728.aspx" target="_blank"><span style="color: #ff0000;">B22A118</span></a></span> , รหัสเก้าอี้ <span style="color: #ff0000;"><a href="http://www.nsboffice.com/productdetail-gid-8872.aspx" target="_blank"><span style="color: #ff0000;">B29A147</span></a></span> , และ รหัสเก้าอี้<span style="color: #ff0000;"> <a href="http://www.nsboffice.com/productdetail-gid-13178.aspx" target="_blank"><span style="color: #ff0000;">B29A242</span></a></span></p> โต๊ะกระจก รุ่น BEGONIA-FIX ขาเหล็กกลมเรียว:<p>ขนาด 120W*75D*76H cm. โครงโต๊ะผลิตจากเหล็กปิดด้วยกระดาษลายไม้ หน้า TOP กระจกใส กระจกนิรภัยหนา 10 mm. ขาเหล็กกลมเรียว สามารถใช้ร่วมกับ รหัสเก้าอี้ <span style="color: #ff0000;"><a href="http://www.nsboffice.com/productdetail-gid-13728.aspx" target="_blank"><span style="color: #ff0000;">B22A118</span></a></span> , รหัสเก้าอี้ <span style="color: #ff0000;"><a href="http://www.nsboffice.com/productdetail-gid-8872.aspx" target="_blank"><span style="color: #ff0000;">B29A147</span></a></span> , และ รหัสเก้าอี้<span style="color: #ff0000;"> <a href="http://www.nsboffice.com/productdetail-gid-13178.aspx" target="_blank"><span style="color: #ff0000;">B29A242</span></a></span></p>
   • สินค้าถัดไป A09A095
   • สินค้าถัดไป A09A082
   • สินค้าถัดไป A09A050
   • สินค้าถัดไป A09A063
   • สินค้าถัดไป A09A062
   • สินค้าถัดไป A09A068
   • สินค้าถัดไป A09A083
   • สินค้าถัดไป A05A133
   • สินค้าถัดไป A09A058
   • สินค้าถัดไป A09A044
   • สินค้าถัดไป A09A064
   • สินค้าถัดไป A09A110
   • สินค้าถัดไป A09A056
   • สินค้าถัดไป A09A061
   • สินค้าถัดไป A09A127
   • สินค้าถัดไป A09A065
   • สินค้าถัดไป A09A087
   • สินค้าถัดไป A09A118
   • สินค้าถัดไป A09A084
   • สินค้าถัดไป A09A047
   • สินค้าถัดไป A09A085
   • สินค้าถัดไป A09A054
   • สินค้าถัดไป A09A086
   • สินค้าถัดไป A05A104
   • สินค้าถัดไป A14A056
   • สินค้าถัดไป A09A066
   • สินค้าถัดไป A09A049
   • สินค้าถัดไป A09A125
   • สินค้าถัดไป A09A124
   • สินค้าถัดไป A05A103
   • สินค้าถัดไป G14A089
   • สินค้าถัดไป A05A114
   • สินค้าถัดไป A09A131
   • สินค้าถัดไป A05A106
   • สินค้าถัดไป A05A116
   • สินค้าถัดไป G14A090
   • สินค้าถัดไป A09A129
   • สินค้าถัดไป A09A130
   • สินค้าถัดไป A09A126
   • สินค้าถัดไป A09A109
   • สินค้าถัดไป A05A161
   • สินค้าถัดไป A09A113
   • สินค้าถัดไป A09A112
   • สินค้าถัดไป A09A052
   • สินค้าถัดไป A09A060
   • สินค้าถัดไป A09A070
   • สินค้าถัดไป A09A053
   • สินค้าถัดไป A09A079
   • สินค้าถัดไป G12A105
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ขนาด 120W*75D*76H cm. โครงโต๊ะผลิตจากเหล็กปิดด้วยกระดาษลายไม้ หน้า TOP กระจกใส กระจกนิรภัยหนา 10 mm. ขาเหล็กกลมเรียว สามารถใช้ร่วมกับ รหัสเก้าอี้ B22A118 , รหัสเก้าอี้ B29A147 , และ รหัสเก้าอี้ B29A242

  ราคาเริ่มต้นที่: 3,492.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  A09A126:โต๊ะกระจก รุ่น BEGONIA-FIX ขาเหล็กกลมเรียว

  ขนาด 120W* 75D* 76H cm  โครงโต๊ะผลิตจากเหล็กปิดด้วยกระดาษลายไม้ หน้า TOP กระจกใส กระจกนิรภัยหนา 10 mm. ขาเหล็กกลมเรียว
  ราคา 3,492.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา