ติดต่อสอบถาม

A24A024:ป็อบอัพยาวขอบมน แบบพลิกหมุน รุ่น RT180 (2 Power, 1 Switch, 1 Lan, 1 USB, 1 HDMI)

A24A024
ป็อบอัพยาวขอบมน แบบพลิกหมุน รุ่น RT180 (2 Power, 1 Switch, 1 Lan, 1 USB, 1 HDMI):<p>ขนาด 30W*11D*10H cm. <span>ฝาผลิตจากอลูมิเนียม พลิกหมุนขึ้นด้านบนเมื่อต้องการเปิดใช้งาน และ พลิกหมุนลงด้านล่างเมื่อต้องการเก็บหลังใช้งาน มีสวิชต์เพื่อเปิดปิดการจ่ายไฟ (เหมือนปลั๊กสายพ่วง) การเชื่อมต่อด้านใต้โต๊ะมีสายสัญญาณยื่นออกมาเป็นปลั๊กตัวผู้ทั้งหมด (ขนาดช่องเจาะ 27W*10.4D cm.)  <span style="color: #ff0000;"><a href="https://youtu.be/Go4IMnIOTvA"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: medium;"><strong>สาธิตวิธิการเปิดใช้งาน(youtube)</strong></span><span style="color: #ff0000;"> </span></span></a></span></span></p> ป็อบอัพยาวขอบมน แบบพลิกหมุน รุ่น RT180 (2 Power, 1 Switch, 1 Lan, 1 USB, 1 HDMI):<p>ขนาด 30W*11D*10H cm. <span>ฝาผลิตจากอลูมิเนียม พลิกหมุนขึ้นด้านบนเมื่อต้องการเปิดใช้งาน และ พลิกหมุนลงด้านล่างเมื่อต้องการเก็บหลังใช้งาน มีสวิชต์เพื่อเปิดปิดการจ่ายไฟ (เหมือนปลั๊กสายพ่วง) การเชื่อมต่อด้านใต้โต๊ะมีสายสัญญาณยื่นออกมาเป็นปลั๊กตัวผู้ทั้งหมด (ขนาดช่องเจาะ 27W*10.4D cm.)  <span style="color: #ff0000;"><a href="https://youtu.be/Go4IMnIOTvA"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: medium;"><strong>สาธิตวิธิการเปิดใช้งาน(youtube)</strong></span><span style="color: #ff0000;"> </span></span></a></span></span></p> ป็อบอัพยาวขอบมน แบบพลิกหมุน รุ่น RT180 (2 Power, 1 Switch, 1 Lan, 1 USB, 1 HDMI):<p>ขนาด 30W*11D*10H cm. <span>ฝาผลิตจากอลูมิเนียม พลิกหมุนขึ้นด้านบนเมื่อต้องการเปิดใช้งาน และ พลิกหมุนลงด้านล่างเมื่อต้องการเก็บหลังใช้งาน มีสวิชต์เพื่อเปิดปิดการจ่ายไฟ (เหมือนปลั๊กสายพ่วง) การเชื่อมต่อด้านใต้โต๊ะมีสายสัญญาณยื่นออกมาเป็นปลั๊กตัวผู้ทั้งหมด (ขนาดช่องเจาะ 27W*10.4D cm.)  <span style="color: #ff0000;"><a href="https://youtu.be/Go4IMnIOTvA"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: medium;"><strong>สาธิตวิธิการเปิดใช้งาน(youtube)</strong></span><span style="color: #ff0000;"> </span></span></a></span></span></p> ป็อบอัพยาวขอบมน แบบพลิกหมุน รุ่น RT180 (2 Power, 1 Switch, 1 Lan, 1 USB, 1 HDMI):<p>ขนาด 30W*11D*10H cm. <span>ฝาผลิตจากอลูมิเนียม พลิกหมุนขึ้นด้านบนเมื่อต้องการเปิดใช้งาน และ พลิกหมุนลงด้านล่างเมื่อต้องการเก็บหลังใช้งาน มีสวิชต์เพื่อเปิดปิดการจ่ายไฟ (เหมือนปลั๊กสายพ่วง) การเชื่อมต่อด้านใต้โต๊ะมีสายสัญญาณยื่นออกมาเป็นปลั๊กตัวผู้ทั้งหมด (ขนาดช่องเจาะ 27W*10.4D cm.)  <span style="color: #ff0000;"><a href="https://youtu.be/Go4IMnIOTvA"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: medium;"><strong>สาธิตวิธิการเปิดใช้งาน(youtube)</strong></span><span style="color: #ff0000;"> </span></span></a></span></span></p> ป็อบอัพยาวขอบมน แบบพลิกหมุน รุ่น RT180 (2 Power, 1 Switch, 1 Lan, 1 USB, 1 HDMI):<p>ขนาด 30W*11D*10H cm. <span>ฝาผลิตจากอลูมิเนียม พลิกหมุนขึ้นด้านบนเมื่อต้องการเปิดใช้งาน และ พลิกหมุนลงด้านล่างเมื่อต้องการเก็บหลังใช้งาน มีสวิชต์เพื่อเปิดปิดการจ่ายไฟ (เหมือนปลั๊กสายพ่วง) การเชื่อมต่อด้านใต้โต๊ะมีสายสัญญาณยื่นออกมาเป็นปลั๊กตัวผู้ทั้งหมด (ขนาดช่องเจาะ 27W*10.4D cm.)  <span style="color: #ff0000;"><a href="https://youtu.be/Go4IMnIOTvA"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: medium;"><strong>สาธิตวิธิการเปิดใช้งาน(youtube)</strong></span><span style="color: #ff0000;"> </span></span></a></span></span></p> ป็อบอัพยาวขอบมน แบบพลิกหมุน รุ่น RT180 (2 Power, 1 Switch, 1 Lan, 1 USB, 1 HDMI):<p>ขนาด 30W*11D*10H cm. <span>ฝาผลิตจากอลูมิเนียม พลิกหมุนขึ้นด้านบนเมื่อต้องการเปิดใช้งาน และ พลิกหมุนลงด้านล่างเมื่อต้องการเก็บหลังใช้งาน มีสวิชต์เพื่อเปิดปิดการจ่ายไฟ (เหมือนปลั๊กสายพ่วง) การเชื่อมต่อด้านใต้โต๊ะมีสายสัญญาณยื่นออกมาเป็นปลั๊กตัวผู้ทั้งหมด (ขนาดช่องเจาะ 27W*10.4D cm.)  <span style="color: #ff0000;"><a href="https://youtu.be/Go4IMnIOTvA"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: medium;"><strong>สาธิตวิธิการเปิดใช้งาน(youtube)</strong></span><span style="color: #ff0000;"> </span></span></a></span></span></p>
   • สินค้าถัดไป A24A025
   • สินค้าถัดไป A24A026
   • สินค้าถัดไป A24A009
   • สินค้าถัดไป A24A005
   • สินค้าถัดไป A24A007
   • สินค้าถัดไป A24A008
   • สินค้าถัดไป A24A028
   • สินค้าถัดไป A24A010
   • สินค้าถัดไป A24A006
   • สินค้าถัดไป A24A024
   • สินค้าถัดไป A24A023
   • สินค้าถัดไป A24A011
   • สินค้าถัดไป A24A016
   • สินค้าถัดไป A24A012
   • สินค้าถัดไป A24A013
   • สินค้าถัดไป A24A027
   • สินค้าถัดไป F57A006
   • สินค้าถัดไป A24A014
   • สินค้าถัดไป A33A025
   • สินค้าถัดไป A24A015
   • สินค้าถัดไป A24A004
   • สินค้าถัดไป A24A017
   • สินค้าถัดไป A24A022
   • สินค้าถัดไป A24A019
   • สินค้าถัดไป A33A026
   • สินค้าถัดไป A04A029
   • สินค้าถัดไป A04A049
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ขนาด 30W*11D*10H cm. ฝาผลิตจากอลูมิเนียม พลิกหมุนขึ้นด้านบนเมื่อต้องการเปิดใช้งาน และ พลิกหมุนลงด้านล่างเมื่อต้องการเก็บหลังใช้งาน มีสวิชต์เพื่อเปิดปิดการจ่ายไฟ (เหมือนปลั๊กสายพ่วง) การเชื่อมต่อด้านใต้โต๊ะมีสายสัญญาณยื่นออกมาเป็นปลั๊กตัวผู้ทั้งหมด (ขนาดช่องเจาะ 27W*10.4D cm.)  สาธิตวิธิการเปิดใช้งาน(youtube) 

  ราคาเริ่มต้นที่: 2,038.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  A24A024:ป็อบอัพยาวขอบมน แบบพลิกหมุน รุ่น RT180 (2 Power, 1 Switch, 1 Lan, 1 USB, 1 HDMI)

  ขนาด 30W* 11D* 10H cm  ขนาดเจาะช่อง 27W*10.4D cm.
  ราคา 2,038.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา