ติดต่อสอบถาม

G06A050:ชั้นวางเอนกประสงค์ มีลาย รุ่น CT-32 ขนาด 40H,60H,100H,130H,160H cm.

G06A050
ชั้นวางเอนกประสงค์ มีลาย รุ่น CT-32 ขนาด 40H,60H,100H,130H,160H cm.:<p><span>ขนาด 40H,60H,100H,130H,160H cm. ผลิตจากพีวีซีเกรดพิเศษ / ผลิตสีขาวล้วนและสีโอ๊คล้วน / สกรีนลวดลาย /ทนต่อสภาวะอากาศได้เป็นอย่างดี / โดนน้ำได้</span></p> ชั้นวางเอนกประสงค์ มีลาย รุ่น CT-32 ขนาด 40H,60H,100H,130H,160H cm.:<p><span>ขนาด 40H,60H,100H,130H,160H cm. ผลิตจากพีวีซีเกรดพิเศษ / ผลิตสีขาวล้วนและสีโอ๊คล้วน / สกรีนลวดลาย /ทนต่อสภาวะอากาศได้เป็นอย่างดี / โดนน้ำได้</span></p> ชั้นวางเอนกประสงค์ มีลาย รุ่น CT-32 ขนาด 40H,60H,100H,130H,160H cm.:<p><span>ขนาด 40H,60H,100H,130H,160H cm. ผลิตจากพีวีซีเกรดพิเศษ / ผลิตสีขาวล้วนและสีโอ๊คล้วน / สกรีนลวดลาย /ทนต่อสภาวะอากาศได้เป็นอย่างดี / โดนน้ำได้</span></p> ชั้นวางเอนกประสงค์ มีลาย รุ่น CT-32 ขนาด 40H,60H,100H,130H,160H cm.:<p><span>ขนาด 40H,60H,100H,130H,160H cm. ผลิตจากพีวีซีเกรดพิเศษ / ผลิตสีขาวล้วนและสีโอ๊คล้วน / สกรีนลวดลาย /ทนต่อสภาวะอากาศได้เป็นอย่างดี / โดนน้ำได้</span></p> ชั้นวางเอนกประสงค์ มีลาย รุ่น CT-32 ขนาด 40H,60H,100H,130H,160H cm.:<p><span>ขนาด 40H,60H,100H,130H,160H cm. ผลิตจากพีวีซีเกรดพิเศษ / ผลิตสีขาวล้วนและสีโอ๊คล้วน / สกรีนลวดลาย /ทนต่อสภาวะอากาศได้เป็นอย่างดี / โดนน้ำได้</span></p> ชั้นวางเอนกประสงค์ มีลาย รุ่น CT-32 ขนาด 40H,60H,100H,130H,160H cm.:<p><span>ขนาด 40H,60H,100H,130H,160H cm. ผลิตจากพีวีซีเกรดพิเศษ / ผลิตสีขาวล้วนและสีโอ๊คล้วน / สกรีนลวดลาย /ทนต่อสภาวะอากาศได้เป็นอย่างดี / โดนน้ำได้</span></p>
   • สินค้าถัดไป G06A050
   • สินค้าถัดไป D07A007
   • สินค้าถัดไป D07A010
   • สินค้าถัดไป D07A017
   • สินค้าถัดไป D07A005
   • สินค้าถัดไป D07A015
   • สินค้าถัดไป D07A014
   • สินค้าถัดไป D07A011
   • สินค้าถัดไป D07A018
   • สินค้าถัดไป D07A009
   • สินค้าถัดไป D07A008
   • สินค้าถัดไป D07A006
   • สินค้าถัดไป D07A003
   • สินค้าถัดไป D07A004
   • สินค้าถัดไป D07A012
   • สินค้าถัดไป D07A013
   • สินค้าถัดไป D07A001
   • สินค้าถัดไป D07A016
   • สินค้าถัดไป G06A049
   • สินค้าถัดไป D07A002
   • สินค้าถัดไป D07A019
   • สินค้าถัดไป D07A020
   • สินค้าถัดไป D07A021
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ขนาด 40H,60H,100H,130H,160H cm. ผลิตจากพีวีซีเกรดพิเศษ / ผลิตสีขาวล้วนและสีโอ๊คล้วน / สกรีนลวดลาย /ทนต่อสภาวะอากาศได้เป็นอย่างดี / โดนน้ำได้

  ราคาเริ่มต้นที่: 1,231.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 5 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  G06A050-1:ชั้นวางเอนกประสงค์ มีลาย รุ่น CT-32 ขนาด 40 cm.

  ขนาด 80W* 30D* 40H cm  ผลิตสีขาวล้วนและสีโอ๊คล้วน / สกรีนลวดลาย /ทนต่อสภาวะอากาศได้เป็นอย่างดี
  ราคา 1,231.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  G06A050-2:ชั้นวางเอนกประสงค์ มีลาย รุ่น CT-32 ขนาด 60H cm.

  ขนาด 80W* 30D* 60H cm  ผลิตสีขาวล้วนและสีโอ๊คล้วน / สกรีนลวดลาย /ทนต่อสภาวะอากาศได้เป็นอย่างดี
  ราคา 1,692.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  G06A050-3:ชั้นวางเอนกประสงค์ มีลาย รุ่น CT-32 ขนาด 100H cm.

  ขนาด 80W* 30D* 100H cm  ผลิตสีขาวล้วนและสีโอ๊คล้วน / สกรีนลวดลาย /ทนต่อสภาวะอากาศได้เป็นอย่างดี
  ราคา 2,308.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  G06A050-4:ชั้นวางเอนกประสงค์ มีลาย รุ่น CT-32 ขนาด 130H cm.

  ขนาด 80W* 30D* 130H cm  ผลิตสีขาวล้วนและสีโอ๊คล้วน / สกรีนลวดลาย /ทนต่อสภาวะอากาศได้เป็นอย่างดี
  ราคา 2,923.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  G06A050-5:ชั้นวางเอนกประสงค์ มีลาย รุ่น CT-32 ขนาด 160H cm.

  ขนาด 80W* 30D* 160H cm  ผลิตสีขาวล้วนและสีโอ๊คล้วน / สกรีนลวดลาย /ทนต่อสภาวะอากาศได้เป็นอย่างดี
  ราคา 3,538.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา