ติดต่อสอบถาม

G06A049:ชั้นวางของเอนกประสงค์ มีลาย รุ่น TC-26 ขนาด ขนาด 50H,80H,110H,140H cm.

G06A049
ชั้นวางของเอนกประสงค์ มีลาย รุ่น TC-26 ขนาด ขนาด 50H,80H,110H,140H cm.:<p><span>ขนาด 50H,80H,110H,140H cm. ผลิตจากพีวีซีเกรดพิเศษ / ผลิตสีขาวล้วนและสีโอ๊คล้วน / สกรีนลวดลาย /ทนต่อสภาวะอากาศได้เป็นอย่างดี</span></p> ชั้นวางของเอนกประสงค์ มีลาย รุ่น TC-26 ขนาด ขนาด 50H,80H,110H,140H cm.:<p><span>ขนาด 50H,80H,110H,140H cm. ผลิตจากพีวีซีเกรดพิเศษ / ผลิตสีขาวล้วนและสีโอ๊คล้วน / สกรีนลวดลาย /ทนต่อสภาวะอากาศได้เป็นอย่างดี</span></p> ชั้นวางของเอนกประสงค์ มีลาย รุ่น TC-26 ขนาด ขนาด 50H,80H,110H,140H cm.:<p><span>ขนาด 50H,80H,110H,140H cm. ผลิตจากพีวีซีเกรดพิเศษ / ผลิตสีขาวล้วนและสีโอ๊คล้วน / สกรีนลวดลาย /ทนต่อสภาวะอากาศได้เป็นอย่างดี</span></p> ชั้นวางของเอนกประสงค์ มีลาย รุ่น TC-26 ขนาด ขนาด 50H,80H,110H,140H cm.:<p><span>ขนาด 50H,80H,110H,140H cm. ผลิตจากพีวีซีเกรดพิเศษ / ผลิตสีขาวล้วนและสีโอ๊คล้วน / สกรีนลวดลาย /ทนต่อสภาวะอากาศได้เป็นอย่างดี</span></p>
   • สินค้าถัดไป G06A050
   • สินค้าถัดไป D07A007
   • สินค้าถัดไป D07A010
   • สินค้าถัดไป D07A017
   • สินค้าถัดไป D07A005
   • สินค้าถัดไป D07A015
   • สินค้าถัดไป D07A014
   • สินค้าถัดไป D07A011
   • สินค้าถัดไป D07A018
   • สินค้าถัดไป D07A009
   • สินค้าถัดไป D07A008
   • สินค้าถัดไป D07A006
   • สินค้าถัดไป D07A003
   • สินค้าถัดไป D07A004
   • สินค้าถัดไป D07A012
   • สินค้าถัดไป D07A013
   • สินค้าถัดไป D07A001
   • สินค้าถัดไป D07A016
   • สินค้าถัดไป G06A049
   • สินค้าถัดไป D07A002
   • สินค้าถัดไป D07A019
   • สินค้าถัดไป D07A020
   • สินค้าถัดไป D07A021
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ขนาด 50H,80H,110H,140H cm. ผลิตจากพีวีซีเกรดพิเศษ / ผลิตสีขาวล้วนและสีโอ๊คล้วน / สกรีนลวดลาย /ทนต่อสภาวะอากาศได้เป็นอย่างดี

  ราคาเริ่มต้นที่: 1,385.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 4 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  G06A049-1:ชั้นวางของเอนกประสงค์ มีลาย รุ่น TC-26 ขนาด ขนาด 50H cm. 1 ชั้น

  ขนาด 60W* 40D* 50H cm  ผลิตจากพีวีซีเกรดพิเศษ / ผลิตสีขาวล้วนและสีโอ๊คล้วน / สกรีนลวดลาย /ทนต่อสภาวะอากาศได้เป็นอย่างดี
  ราคา 1,385.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  G06A049-2:ชั้นวางของเอนกประสงค์ มีลาย รุ่น TC-26 ขนาด ขนาด 80H cm. 2 ชั้น

  ขนาด 60W* 40D* 80H cm  ผลิตจากพีวีซีเกรดพิเศษ / ผลิตสีขาวล้วนและสีโอ๊คล้วน / สกรีนลวดลาย /ทนต่อสภาวะอากาศได้เป็นอย่างดี
  ราคา 2,000.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  G06A049-3:ชั้นวางของเอนกประสงค์ มีลาย รุ่น TC-26 ขนาด ขนาด 110H cm. 3 ชั้น

  ขนาด 60W* 40D* 110H cm  ผลิตจากพีวีซีเกรดพิเศษ / ผลิตสีขาวล้วนและสีโอ๊คล้วน / สกรีนลวดลาย /ทนต่อสภาวะอากาศได้เป็นอย่างดี
  ราคา 2,769.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  G06A049-4:ชั้นวางของเอนกประสงค์ มีลาย รุ่น TC-26 ขนาด ขนาด 140H cm. 4 ชั้น

  ขนาด 60W* 40D* 140H cm  ผลิตจากพีวีซีเกรดพิเศษ / ผลิตสีขาวล้วนและสีโอ๊คล้วน / สกรีนลวดลาย /ทนต่อสภาวะอากาศได้เป็นอย่างดี
  ราคา 3,231.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา