D01A050:ชั้นเหล็ก MD-400 ขนาด 100W*45D*200H cm. (แผ่นชั้นเป็นแผ่นเหล็ก)

D01A050
ชั้นเหล็ก MD-400 ขนาด 100W*45D*200H cm. (แผ่นชั้นเป็นแผ่นเหล็ก):<p><span><span>ขนาด </span><span id="ctl00_ContentCenter_lstProducts_ctrl0_pnlWidth">100<span>W*</span> 45</span><span id="ctl00_ContentCenter_lstProducts_ctrl0_pnlDepth"><span>D*</span> </span><span id="ctl00_ContentCenter_lstProducts_ctrl0_pnlHeight">200<span>H</span> </span><span>cm </span><span class="show-description"> / ผลิต 4 แผ่นชั้นและ 5 แผ่นชั้น ปรับระดับได้ / รับน้ำหนัก 400 KG ต่อชั้น</span><br /></span></p> ชั้นเหล็ก MD-400 ขนาด 100W*45D*200H cm. (แผ่นชั้นเป็นแผ่นเหล็ก):<p><span><span>ขนาด </span><span id="ctl00_ContentCenter_lstProducts_ctrl0_pnlWidth">100<span>W*</span> 45</span><span id="ctl00_ContentCenter_lstProducts_ctrl0_pnlDepth"><span>D*</span> </span><span id="ctl00_ContentCenter_lstProducts_ctrl0_pnlHeight">200<span>H</span> </span><span>cm </span><span class="show-description"> / ผลิต 4 แผ่นชั้นและ 5 แผ่นชั้น ปรับระดับได้ / รับน้ำหนัก 400 KG ต่อชั้น</span><br /></span></p> ชั้นเหล็ก MD-400 ขนาด 100W*45D*200H cm. (แผ่นชั้นเป็นแผ่นเหล็ก):<p><span><span>ขนาด </span><span id="ctl00_ContentCenter_lstProducts_ctrl0_pnlWidth">100<span>W*</span> 45</span><span id="ctl00_ContentCenter_lstProducts_ctrl0_pnlDepth"><span>D*</span> </span><span id="ctl00_ContentCenter_lstProducts_ctrl0_pnlHeight">200<span>H</span> </span><span>cm </span><span class="show-description"> / ผลิต 4 แผ่นชั้นและ 5 แผ่นชั้น ปรับระดับได้ / รับน้ำหนัก 400 KG ต่อชั้น</span><br /></span></p>
   • สินค้าถัดไป D01A050
   • สินค้าถัดไป D01A051
   • สินค้าถัดไป D03A006
   • สินค้าถัดไป D03A031
   • สินค้าถัดไป D03A032
   • สินค้าถัดไป D03A033
   • สินค้าถัดไป D03A010
   • สินค้าถัดไป D03A012
   • สินค้าถัดไป D03A011
   • สินค้าถัดไป D03A013
   • สินค้าถัดไป D03A019
   • สินค้าถัดไป D03A020
   • สินค้าถัดไป D03A021
   • สินค้าถัดไป D03A022
   • สินค้าถัดไป D03A009
   • สินค้าถัดไป D03A007
   • สินค้าถัดไป D03A014
   • สินค้าถัดไป D03A034
   • สินค้าถัดไป D03A008
   • สินค้าถัดไป D03A004
   • สินค้าถัดไป D05A034
   • สินค้าถัดไป D03A025
   • สินค้าถัดไป D03A026
   • สินค้าถัดไป D03A023
   • สินค้าถัดไป D03A024
   • สินค้าถัดไป D03A029
   • สินค้าถัดไป D03A030
   • สินค้าถัดไป D03A027
   • สินค้าถัดไป D03A028
   • สินค้าถัดไป E07A018
   • สินค้าถัดไป E07A019
   • สินค้าถัดไป D03A001
   • สินค้าถัดไป D03A003
   • สินค้าถัดไป D01A052
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ขนาด 100W* 45D* 200H cm  / ผลิต 4 แผ่นชั้นและ 5 แผ่นชั้น ปรับระดับได้ / รับน้ำหนัก 400 KG ต่อชั้น

  ราคาเริ่มต้นที่: 5,571.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 2 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  D01A050-1:ชั้นเหล็ก MD ขนาด 100W*45D*200H cm. (4 แผ่นชั้น)

  ขนาด 100W* 45D* 200H cm  ปรับระดับได้ 4 ชั้น / รับน้ำหนักได้ 400 KG ต่อชั้น / โครงเหล็กแข็งแรงมาก
  ราคา 5,571.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  D01A050-2:ชั้นเหล็ก MD ขนาด 100W*45D*200H cm. (5 แผ่นชั้น)

  ขนาด 100W* 45D* 200H cm  ปรับระดับได้ 5 ชั้น / รับน้ำหนักได้ 400 KG ต่อชั้น / โครงเหล็กแข็งแรงมาก
  ราคา 6,786.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา