F03A019:ตู้เซฟดิจตอล SR-ES820 น้ำหนัก 4 กก. (1 รหัสกด / ปุ่มหมุนบิด)

F03A019
ตู้เซฟดิจตอล SR-ES820 น้ำหนัก 4 กก. (1 รหัสกด / ปุ่มหมุนบิด) :<p>ขนาด 31*20D*20H cm. น้ำหนัก 4 กก. / โครงตู้สร้างด้วยเหล็กคุณภาพ  สามารถยึดตัวตู้กับพื้นหรือผนังได้ / เปลี่ยนรหัสได้โดยใช้ตัวเลข 3-8 ตัว /ระบบกุญแจไขฉุกเฉินสามารถเปิดได้กรณีลืมรหัสผ่านหรือแบตเตอร์รี่หมด ระบบล็อคอัตโนมัติ ในกรณีกดรหัสผิด 3 ครั้ง</p> ตู้เซฟดิจตอล SR-ES820 น้ำหนัก 4 กก. (1 รหัสกด / ปุ่มหมุนบิด) :<p>ขนาด 31*20D*20H cm. น้ำหนัก 4 กก. / โครงตู้สร้างด้วยเหล็กคุณภาพ  สามารถยึดตัวตู้กับพื้นหรือผนังได้ / เปลี่ยนรหัสได้โดยใช้ตัวเลข 3-8 ตัว /ระบบกุญแจไขฉุกเฉินสามารถเปิดได้กรณีลืมรหัสผ่านหรือแบตเตอร์รี่หมด ระบบล็อคอัตโนมัติ ในกรณีกดรหัสผิด 3 ครั้ง</p>
   • สินค้าถัดไป F03A020
   • สินค้าถัดไป F03A011
   • สินค้าถัดไป F03A017
   • สินค้าถัดไป F03A016
   • สินค้าถัดไป F03A015
   • สินค้าถัดไป F03A019
   • สินค้าถัดไป F03A018
   • สินค้าถัดไป F03A009
   • สินค้าถัดไป F03A010
   • สินค้าถัดไป F03A012
   • สินค้าถัดไป F03A013
   • สินค้าถัดไป F05A027
   • สินค้าถัดไป F05A025
   • สินค้าถัดไป F03A001
   • สินค้าถัดไป F03A014
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ขนาด 31*20D*20H cm. น้ำหนัก 4 กก. / โครงตู้สร้างด้วยเหล็กคุณภาพ  สามารถยึดตัวตู้กับพื้นหรือผนังได้ / เปลี่ยนรหัสได้โดยใช้ตัวเลข 3-8 ตัว /ระบบกุญแจไขฉุกเฉินสามารถเปิดได้กรณีลืมรหัสผ่านหรือแบตเตอร์รี่หมด ระบบล็อคอัตโนมัติ ในกรณีกดรหัสผิด 3 ครั้ง

  ราคาเริ่มต้นที่: 1,446.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  F03A019:ตู้เซฟดิจตอล SR-ES820 น้ำหนัก 4 กก. (1 รหัสกด / ปุ่มหมุนบิด)

  ขนาด 31W* 20D* 20H cm  ขนาด 31*20D*20H cm. น้ำหนัก 4 กก. / โครงตู้สร้างด้วยเหล็กคุณภาพ &nbsp;สามารถยึดตัวตู้กับพื้นหรือผนังได้ / เปลี่ยนรหัสได้โดยใช้ตัวเลข 3-8 ตัว /ระบบกุญแจไขฉุกเฉินสามารถเปิดได้กรณีลืมรหัสผ่านหรือแบตเตอร์รี่หมด ระบบล็อคอัตโนมัติ ในกรณีกดรหัสผิด 3 ครั้ง
  ราคา 1,446.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา