A07A063:โต๊ะโรงอาหาร หน้าไม้ยางพารา ขาทรงคางหมู

A07A063
โต๊ะโรงอาหาร หน้าไม้ยางพารา ขาทรงคางหมู:<p>ผลิตขนาด 150W*90D, 180W*90D, 210W*90D และ 240W*90D cm / หน้าท๊อปไม้ยางพารา หนา 19 mm. / ขาเหล็กเหลี่ยม 2 นิ้ว</p>
   • สินค้าถัดไป A07A065
   • สินค้าถัดไป A07A047
   • สินค้าถัดไป A07A001
   • สินค้าถัดไป A07A033
   • สินค้าถัดไป A07A014
   • สินค้าถัดไป A07A045
   • สินค้าถัดไป A07A012
   • สินค้าถัดไป A07A015
   • สินค้าถัดไป A07A034
   • สินค้าถัดไป E31A029
   • สินค้าถัดไป A19A019
   • สินค้าถัดไป A07A031
   • สินค้าถัดไป A07A028
   • สินค้าถัดไป A07A064
   • สินค้าถัดไป A07A055
   • สินค้าถัดไป A07A007
   • สินค้าถัดไป A07A030
   • สินค้าถัดไป A07A054
   • สินค้าถัดไป A07A006
   • สินค้าถัดไป A07A032
   • สินค้าถัดไป A07A011
   • สินค้าถัดไป A18A067
   • สินค้าถัดไป A07A052
   • สินค้าถัดไป A07A017
   • สินค้าถัดไป A07A008
   • สินค้าถัดไป A07A013
   • สินค้าถัดไป A14A192
   • สินค้าถัดไป A07A050
   • สินค้าถัดไป A07A053
   • สินค้าถัดไป A07A037
   • สินค้าถัดไป A07A039
   • สินค้าถัดไป A07A002
   • สินค้าถัดไป A14A190
   • สินค้าถัดไป A07A040
   • สินค้าถัดไป A07A036
   • สินค้าถัดไป A07A038
   • สินค้าถัดไป A07A003
   • สินค้าถัดไป A07A061
   • สินค้าถัดไป A07A057
   • สินค้าถัดไป A07A063
   • สินค้าถัดไป A09A053
   • สินค้าถัดไป A09A079
  • สั่งปรับแบบได้

  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ผลิตขนาด 150W*90D, 180W*90D, 210W*90D และ 240W*90D cm / หน้าท๊อปไม้ยางพารา หนา 19 mm. / ขาเหล็กเหลี่ยม 2 นิ้ว

  ราคาเริ่มต้นที่: 4,000.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 4 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  A07A063-1:โต๊ะโรงอาหาร หน้าไม้ยางพารา 150W*90D cm ขาทรงคางหมู

  ขนาด 150W* 90D* 75H cm  หน้าท๊อปไม้ยางพารา หนา 19 mm. / ขาเหล็กเหลี่ยม 2 นิ้ว
  ราคา 4,000.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A07A063-2:โต๊ะโรงอาหาร หน้าไม้ยางพารา 180W*90D cm ขาทรงคางหมู

  ขนาด 180W* 90D* 75H cm  หน้าท๊อปไม้ยางพารา หนา 19 mm. / ขาเหล็กเหลี่ยม 2 นิ้ว
  ราคา 4,500.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A07A063-3:โต๊ะโรงอาหาร หน้าไม้ยางพารา 210W*90D cm ขาทรงคางหมู

  ขนาด 180W* 90D* 75H cm  หน้าท๊อปไม้ยางพารา หนา 19 mm. / ขาเหล็กเหลี่ยม 2 นิ้ว
  ราคา 5,200.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A07A063-4:โต๊ะโรงอาหาร หน้าไม้ยางพารา 240W*90D cm ขาทรงคางหมู

  ขนาด 240W* 90D* 75H cm  หน้าท๊อปไม้ยางพารา หนา 19 mm. / ขาเหล็กเหลี่ยม 2 นิ้ว
  ราคา 5,800.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา