E24A003:ตู้เหล็กเอนกประสงค์ 4 บานเลื่อนกระจก (8 ช่อง มีกั้นกลาง) 88W*40.7D*176H cm

E24A003
ตู้เหล็กเอนกประสงค์ 4 บานเลื่อนกระจก (8 ช่อง มีกั้นกลาง) 88W*40.7D*176H cm:<p>ตู้โชว์บานเปิดกระจกสูง 8 ช่อง มีแบ่งกั้นกลาง พร้อมบานเลื่อนกระจก / ขนาด 880W*407D*1760H ซม. </p> ตู้เหล็กเอนกประสงค์ 4 บานเลื่อนกระจก (8 ช่อง มีกั้นกลาง) 88W*40.7D*176H cm:<p>ตู้โชว์บานเปิดกระจกสูง 8 ช่อง มีแบ่งกั้นกลาง พร้อมบานเลื่อนกระจก / ขนาด 880W*407D*1760H ซม. </p> ตู้เหล็กเอนกประสงค์ 4 บานเลื่อนกระจก (8 ช่อง มีกั้นกลาง) 88W*40.7D*176H cm:<p>ตู้โชว์บานเปิดกระจกสูง 8 ช่อง มีแบ่งกั้นกลาง พร้อมบานเลื่อนกระจก / ขนาด 880W*407D*1760H ซม. </p> ตู้เหล็กเอนกประสงค์ 4 บานเลื่อนกระจก (8 ช่อง มีกั้นกลาง) 88W*40.7D*176H cm:<p>ตู้โชว์บานเปิดกระจกสูง 8 ช่อง มีแบ่งกั้นกลาง พร้อมบานเลื่อนกระจก / ขนาด 880W*407D*1760H ซม. </p> ตู้เหล็กเอนกประสงค์ 4 บานเลื่อนกระจก (8 ช่อง มีกั้นกลาง) 88W*40.7D*176H cm:<p>ตู้โชว์บานเปิดกระจกสูง 8 ช่อง มีแบ่งกั้นกลาง พร้อมบานเลื่อนกระจก / ขนาด 880W*407D*1760H ซม. </p> ตู้เหล็กเอนกประสงค์ 4 บานเลื่อนกระจก (8 ช่อง มีกั้นกลาง) 88W*40.7D*176H cm:<p>ตู้โชว์บานเปิดกระจกสูง 8 ช่อง มีแบ่งกั้นกลาง พร้อมบานเลื่อนกระจก / ขนาด 880W*407D*1760H ซม. </p> ตู้เหล็กเอนกประสงค์ 4 บานเลื่อนกระจก (8 ช่อง มีกั้นกลาง) 88W*40.7D*176H cm:<p>ตู้โชว์บานเปิดกระจกสูง 8 ช่อง มีแบ่งกั้นกลาง พร้อมบานเลื่อนกระจก / ขนาด 880W*407D*1760H ซม. </p> ตู้เหล็กเอนกประสงค์ 4 บานเลื่อนกระจก (8 ช่อง มีกั้นกลาง) 88W*40.7D*176H cm:<p>ตู้โชว์บานเปิดกระจกสูง 8 ช่อง มีแบ่งกั้นกลาง พร้อมบานเลื่อนกระจก / ขนาด 880W*407D*1760H ซม. </p> ตู้เหล็กเอนกประสงค์ 4 บานเลื่อนกระจก (8 ช่อง มีกั้นกลาง) 88W*40.7D*176H cm:<p>ตู้โชว์บานเปิดกระจกสูง 8 ช่อง มีแบ่งกั้นกลาง พร้อมบานเลื่อนกระจก / ขนาด 880W*407D*1760H ซม. </p> ตู้เหล็กเอนกประสงค์ 4 บานเลื่อนกระจก (8 ช่อง มีกั้นกลาง) 88W*40.7D*176H cm:<p>ตู้โชว์บานเปิดกระจกสูง 8 ช่อง มีแบ่งกั้นกลาง พร้อมบานเลื่อนกระจก / ขนาด 880W*407D*1760H ซม. </p>
   • สินค้าถัดไป E24A003
   • สินค้าถัดไป E24A002
   • สินค้าถัดไป E25A005
   • สินค้าถัดไป E25A006
   • สินค้าถัดไป E25A007
   • สินค้าถัดไป E25A002
   • สินค้าถัดไป E25A001
   • สินค้าถัดไป E25A003
   • สินค้าถัดไป E25A008
   • สินค้าถัดไป E25A004
   • สินค้าถัดไป E25A012
   • สินค้าถัดไป E25A013
   • สินค้าถัดไป E25A038
   • สินค้าถัดไป E24A001
   • สินค้าถัดไป E25A011
   • สินค้าถัดไป E24A018
   • สินค้าถัดไป E34A009
   • สินค้าถัดไป E34A010
   • สินค้าถัดไป C07A042
   • สินค้าถัดไป G05A046
   • สินค้าถัดไป C07A043
   • สินค้าถัดไป E34A008
   • สินค้าถัดไป G05A047
   • สินค้าถัดไป C07A044
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ตู้โชว์บานเปิดกระจกสูง 8 ช่อง มีแบ่งกั้นกลาง พร้อมบานเลื่อนกระจก / ขนาด 880W*407D*1760H ซม. 

  ราคาเริ่มต้นที่: 4,957.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. สีตู้เหล็ก 02

   ราคา +0.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  E24A003:ตู้โชว์บานเปิดกระจกสูง 8 ช่อง มีกั้นกลาง พร้อมบานเลื่อนกระจก

  ขนาด 880W* 407D* 1760H cm  ตู้โชว์บานเปิดกระจกสูง 8 ช่อง มีกั้นกลาง พร้อมบานเลื่อนกระจก / ผลิต 8 สีคือ สีขาวมุก, สีดำ, สีแดง, สีม่วง, สีส้ม, สีฟ้า, สีเขียว และสีเทาฟ้า
  ราคา 4,957.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา