E24A002:ตู้เหล็กเอนกประสงค์ 1 บานเปิดกระจกสูง 4 ช่อง TL-400 ( 44W*40.7D*176H cm)

E24A002
ตู้เหล็กเอนกประสงค์ 1 บานเปิดกระจกสูง 4 ช่อง TL-400 ( 44W*40.7D*176H cm):<p>ตู้โชว์บานเปิดกระจกสูง / 3 แผ่นชั้น ปรับระดับได้ / บานเปิดกระจกสูง พร้อม กุญแจล็อค / ขนาด 440(W)*407(D)*1760(H) ซม. / ผลิต 8 สี</p> ตู้เหล็กเอนกประสงค์ 1 บานเปิดกระจกสูง 4 ช่อง TL-400 ( 44W*40.7D*176H cm):<p>ตู้โชว์บานเปิดกระจกสูง / 3 แผ่นชั้น ปรับระดับได้ / บานเปิดกระจกสูง พร้อม กุญแจล็อค / ขนาด 440(W)*407(D)*1760(H) ซม. / ผลิต 8 สี</p> ตู้เหล็กเอนกประสงค์ 1 บานเปิดกระจกสูง 4 ช่อง TL-400 ( 44W*40.7D*176H cm):<p>ตู้โชว์บานเปิดกระจกสูง / 3 แผ่นชั้น ปรับระดับได้ / บานเปิดกระจกสูง พร้อม กุญแจล็อค / ขนาด 440(W)*407(D)*1760(H) ซม. / ผลิต 8 สี</p> ตู้เหล็กเอนกประสงค์ 1 บานเปิดกระจกสูง 4 ช่อง TL-400 ( 44W*40.7D*176H cm):<p>ตู้โชว์บานเปิดกระจกสูง / 3 แผ่นชั้น ปรับระดับได้ / บานเปิดกระจกสูง พร้อม กุญแจล็อค / ขนาด 440(W)*407(D)*1760(H) ซม. / ผลิต 8 สี</p> ตู้เหล็กเอนกประสงค์ 1 บานเปิดกระจกสูง 4 ช่อง TL-400 ( 44W*40.7D*176H cm):<p>ตู้โชว์บานเปิดกระจกสูง / 3 แผ่นชั้น ปรับระดับได้ / บานเปิดกระจกสูง พร้อม กุญแจล็อค / ขนาด 440(W)*407(D)*1760(H) ซม. / ผลิต 8 สี</p> ตู้เหล็กเอนกประสงค์ 1 บานเปิดกระจกสูง 4 ช่อง TL-400 ( 44W*40.7D*176H cm):<p>ตู้โชว์บานเปิดกระจกสูง / 3 แผ่นชั้น ปรับระดับได้ / บานเปิดกระจกสูง พร้อม กุญแจล็อค / ขนาด 440(W)*407(D)*1760(H) ซม. / ผลิต 8 สี</p> ตู้เหล็กเอนกประสงค์ 1 บานเปิดกระจกสูง 4 ช่อง TL-400 ( 44W*40.7D*176H cm):<p>ตู้โชว์บานเปิดกระจกสูง / 3 แผ่นชั้น ปรับระดับได้ / บานเปิดกระจกสูง พร้อม กุญแจล็อค / ขนาด 440(W)*407(D)*1760(H) ซม. / ผลิต 8 สี</p> ตู้เหล็กเอนกประสงค์ 1 บานเปิดกระจกสูง 4 ช่อง TL-400 ( 44W*40.7D*176H cm):<p>ตู้โชว์บานเปิดกระจกสูง / 3 แผ่นชั้น ปรับระดับได้ / บานเปิดกระจกสูง พร้อม กุญแจล็อค / ขนาด 440(W)*407(D)*1760(H) ซม. / ผลิต 8 สี</p> ตู้เหล็กเอนกประสงค์ 1 บานเปิดกระจกสูง 4 ช่อง TL-400 ( 44W*40.7D*176H cm):<p>ตู้โชว์บานเปิดกระจกสูง / 3 แผ่นชั้น ปรับระดับได้ / บานเปิดกระจกสูง พร้อม กุญแจล็อค / ขนาด 440(W)*407(D)*1760(H) ซม. / ผลิต 8 สี</p>
   • สินค้าถัดไป G05A046
   • สินค้าถัดไป E24A003
   • สินค้าถัดไป G05A047
   • สินค้าถัดไป E24A007
   • สินค้าถัดไป E24A002
   • สินค้าถัดไป C07A042
   • สินค้าถัดไป C07A043
   • สินค้าถัดไป C07A044
   • สินค้าถัดไป E25A017
   • สินค้าถัดไป E25A005
   • สินค้าถัดไป E25A006
   • สินค้าถัดไป E24A009
   • สินค้าถัดไป E25A007
   • สินค้าถัดไป E25A001
   • สินค้าถัดไป E25A002
   • สินค้าถัดไป E24A008
   • สินค้าถัดไป E25A003
   • สินค้าถัดไป E24A010
   • สินค้าถัดไป E25A008
   • สินค้าถัดไป E25A004
   • สินค้าถัดไป E25A012
   • สินค้าถัดไป E25A013
   • สินค้าถัดไป E25A035
   • สินค้าถัดไป E25A038
   • สินค้าถัดไป E25A019
   • สินค้าถัดไป E24A001
   • สินค้าถัดไป E25A011
   • สินค้าถัดไป E34A009
   • สินค้าถัดไป E34A010
   • สินค้าถัดไป E34A008
   • สินค้าถัดไป E24A018
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ตู้โชว์บานเปิดกระจกสูง / 3 แผ่นชั้น ปรับระดับได้ / บานเปิดกระจกสูง พร้อม กุญแจล็อค / ขนาด 440(W)*407(D)*1760(H) ซม. / ผลิต 8 สี

  ราคาเริ่มต้นที่: 2,648.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. สีตู้เหล็ก 02

   ราคา +0.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  E24A002:ตู้โชว์บานเปิดกระจกสูง

  ขนาด 440W* 407D* 1760H cm  ตู้โชว์บานเปิดกระจกสูง / 3 แผ่นชั้น ปรับระดับได้ / บานเปิดกระจกสูง พร้อม กุญแจล็อค / ผลิต 8 สีคือ สีขาวมุก, สีดำ, สีแดง, สีม่วง, สีส้ม, สีฟ้า, สีเขียว และสีเทาฟ้า
  ราคา 2,648.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา