E21A013:ตู้ลิ้นชักแฟ้มแขวน 2,3 และ 4 ลิ้นชัก

E21A013
ตู้ลิ้นชักแฟ้มแขวน 2,3 และ 4 ลิ้นชัก:<p>ขนาด 2,3 และ 4 ลิ้นชัก /หน้าบานผลิต 8สี</p> ตู้ลิ้นชักแฟ้มแขวน 2,3 และ 4 ลิ้นชัก:<p>ขนาด 2,3 และ 4 ลิ้นชัก /หน้าบานผลิต 8สี</p> ตู้ลิ้นชักแฟ้มแขวน 2,3 และ 4 ลิ้นชัก:<p>ขนาด 2,3 และ 4 ลิ้นชัก /หน้าบานผลิต 8สี</p> ตู้ลิ้นชักแฟ้มแขวน 2,3 และ 4 ลิ้นชัก:<p>ขนาด 2,3 และ 4 ลิ้นชัก /หน้าบานผลิต 8สี</p> ตู้ลิ้นชักแฟ้มแขวน 2,3 และ 4 ลิ้นชัก:<p>ขนาด 2,3 และ 4 ลิ้นชัก /หน้าบานผลิต 8สี</p> ตู้ลิ้นชักแฟ้มแขวน 2,3 และ 4 ลิ้นชัก:<p>ขนาด 2,3 และ 4 ลิ้นชัก /หน้าบานผลิต 8สี</p> ตู้ลิ้นชักแฟ้มแขวน 2,3 และ 4 ลิ้นชัก:<p>ขนาด 2,3 และ 4 ลิ้นชัก /หน้าบานผลิต 8สี</p> ตู้ลิ้นชักแฟ้มแขวน 2,3 และ 4 ลิ้นชัก:<p>ขนาด 2,3 และ 4 ลิ้นชัก /หน้าบานผลิต 8สี</p> ตู้ลิ้นชักแฟ้มแขวน 2,3 และ 4 ลิ้นชัก:<p>ขนาด 2,3 และ 4 ลิ้นชัก /หน้าบานผลิต 8สี</p> ตู้ลิ้นชักแฟ้มแขวน 2,3 และ 4 ลิ้นชัก:<p>ขนาด 2,3 และ 4 ลิ้นชัก /หน้าบานผลิต 8สี</p> ตู้ลิ้นชักแฟ้มแขวน 2,3 และ 4 ลิ้นชัก:<p>ขนาด 2,3 และ 4 ลิ้นชัก /หน้าบานผลิต 8สี</p>
   • สินค้าถัดไป E21A016
   • สินค้าถัดไป E21A015
   • สินค้าถัดไป E21A011
   • สินค้าถัดไป E21A012
   • สินค้าถัดไป E21A003
   • สินค้าถัดไป E21A009
   • สินค้าถัดไป E21A005
   • สินค้าถัดไป E21A017
   • สินค้าถัดไป E21A010
   • สินค้าถัดไป E21A018
   • สินค้าถัดไป E21A007
   • สินค้าถัดไป E21A008
   • สินค้าถัดไป E21A004
   • สินค้าถัดไป E21A014
   • สินค้าถัดไป E21A024
   • สินค้าถัดไป E21A002
   • สินค้าถัดไป A23A003
   • สินค้าถัดไป E21A001
   • สินค้าถัดไป E21A013
   • สินค้าถัดไป E21A026
   • สินค้าถัดไป E21A025
   • สินค้าถัดไป E21A019
   • สินค้าถัดไป E21A020
   • สินค้าถัดไป E21A021
   • สินค้าถัดไป E21A023
   • สินค้าถัดไป E21A022
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ขนาด 2,3 และ 4 ลิ้นชัก /หน้าบานผลิต 8สี

  ราคาเริ่มต้นที่: 3,496.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 3 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. สีตู้เหล็ก 02

   ราคา +0.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  E21A013-1:ตู้เอกสารแฟ้มแบบแขวน ลิ้นชัก 2 ลิ้นชัก

  ขนาด 464W* 620D* 710H mm  Keylock / หน้าบานผลิต สีขาวมุก, สีดำ, สีแดง, สีม่วง, สีส้ม, สีฟ้า, สีเขียว, สีเทาฟ้า
  ราคา 3,496.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  E21A013-2:ตู้เอกสารแฟ้มแบบแขวน ลิ้นชัก3 ลิ้นชัก

  ขนาด 464W* 620D* 1015H mm   Keylock / หน้าบานผลิต สีขาวมุก, สีดำ, สีแดง, สีม่วง, สีส้ม, สีฟ้า, สีเขียว, สีเทาฟ้า
  ราคา 3,913.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  E21A013-3:ตู้เอกสารแฟ้มแบบแขวน ลิ้นชัก 4 ลิ้นชัก

  ขนาด 464W* 620D* 1320H mm   Keylock / หน้าบานผลิต สีขาวมุก, สีดำ, สีแดง, สีม่วง, สีส้ม, สีฟ้า, สีเขียว, สีเทาฟ้า
  ราคา 4,852.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา