P05A010:พาร์ทิชั่น UPVC หนา 32 mm แบบช่องแนวนอน 180 H

P05A010
   • สินค้าถัดไป P05A002
   • สินค้าถัดไป P05A005
   • สินค้าถัดไป P05A008
   • สินค้าถัดไป P05A003
   • สินค้าถัดไป P05A006
   • สินค้าถัดไป P05A009
   • สินค้าถัดไป P05A004
   • สินค้าถัดไป P05A007
   • สินค้าถัดไป P05A010
   • สินค้าถัดไป P02A018
   • สินค้าถัดไป P02A019
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  พาร์ทิชั่น UPVC หนา 32 mm แบบช่องแนวนอน

  ราคาเริ่มต้นที่: 2,000.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 4 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  P05A010-1:พาร์ทิชั่น UPVC หนา 32 mm แบบช่องแนวนอน 60W*180H cm.

  ขนาด 60W* 180H cm  พาร์ทิชั่น UPVC หนา 32 mm แบบช่องแนวนอน
  ราคา 2,000.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P05A010-2:พาร์ทิชั่น UPVC หนา 32 mm แบบช่องแนวนอน 80W*180H cm.

  ขนาด 80W* 180H cm  พาร์ทิชั่น UPVC หนา 32 mm แบบช่องแนวนอน
  ราคา 2,615.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P05A010-3:พาร์ทิชั่น UPVC หนา 32 mm แบบช่องแนวนอน 100W*180H cm.

  ขนาด 100W* 180H cm  พาร์ทิชั่น UPVC หนา 32 mm แบบช่องแนวนอน
  ราคา 3,231.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P05A010-4:พาร์ทิชั่น UPVC หนา 32 mm แบบช่องแนวนอน 120W*180H cm.

  ขนาด 120W* 180H cm  พาร์ทิชั่น UPVC หนา 32 mm แบบช่องแนวนอน
  ราคา 4,000.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา