P05A006:พาร์ทิชั่น UPVC หนา 32 mm แบบครึ่งทึบครึ่งฝา 160H

P05A006
   • สินค้าถัดไป P05A002
   • สินค้าถัดไป P05A005
   • สินค้าถัดไป P05A008
   • สินค้าถัดไป P05A003
   • สินค้าถัดไป P05A006
   • สินค้าถัดไป P05A009
   • สินค้าถัดไป P05A004
   • สินค้าถัดไป P05A007
   • สินค้าถัดไป P05A010
   • สินค้าถัดไป P02A018
   • สินค้าถัดไป P02A019
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  พาร์ทิชั่น UPVC หนา 32 mm แบบครึ่งทึบครึ่งฝา 160H  / แบ่งออกเป็น ด้านทึบ 100H cm./ด้านโปร่ง 60H cm.

  ราคาเริ่มต้นที่: 1,846.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 4 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  P05A006-1:พาร์ทิชั่น UPVC หนา 32 mm แบบครึ่งทึบครึ่งฝา 60W*160H cm.

  ขนาด 60W* 160H cm  พาร์ทิชั่น UPVC หนา 32 mm แบบครึ่งทึบครึ่งฝา / แบ่งออกเป็น ด้านทึบ 100H cm./ด้านโปร่ง 60H cm.
  ราคา 1,846.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P05A006-2:พาร์ทิชั่น UPVC หนา 32 mm แบบครึ่งทึบครึ่งฝา 80W*160H cm.

  ขนาด 80W* 160H cm  พาร์ทิชั่น UPVC หนา 32 mm แบบครึ่งทึบครึ่งฝา / แบ่งออกเป็น ด้านทึบ 100H cm./ด้านโปร่ง 60H cm.
  ราคา 2,308.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P05A006-3:พาร์ทิชั่น UPVC หนา 32 mm แบบครึ่งทึบครึ่งฝา 100W*160H cm.

  ขนาด 100W* 160H cm  พาร์ทิชั่น UPVC หนา 32 mm แบบครึ่งทึบครึ่งฝา / แบ่งออกเป็น ด้านทึบ 100H cm./ด้านโปร่ง 60H cm.
  ราคา 2,923.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P05A006-4:พาร์ทิชั่น UPVC หนา 32 mm แบบครึ่งทึบครึ่งฝา 120W*160H cm.

  ขนาด 120W* 160H cm  พาร์ทิชั่น UPVC หนา 32 mm แบบครึ่งทึบครึ่งฝา / แบ่งออกเป็น ด้านทึบ 100H cm./ด้านโปร่ง 60H cm.
  ราคา 3,692.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา