L01A023:โต๊ะประชุมกลุ่ม 280W*120D*75H cm

L01A023
โต๊ะประชุมกลุ่ม 280W*120D*75H cm :<p><span>จำนวน 3 ชิ้น ประกอบด้วย โต๊ะประชุมสี่เหลี่ยม 160W*60D cm.<span>จำนวน 1 ตัว และโต๊ะประชุม 120*60 cm จำนวน 2 ตัว (โต๊ะแต่ละตัวยึดกันด้วยเพลทเหล็ก)</span><br /></span></p> โต๊ะประชุมกลุ่ม 280W*120D*75H cm :<p><span>จำนวน 3 ชิ้น ประกอบด้วย โต๊ะประชุมสี่เหลี่ยม 160W*60D cm.<span>จำนวน 1 ตัว และโต๊ะประชุม 120*60 cm จำนวน 2 ตัว (โต๊ะแต่ละตัวยึดกันด้วยเพลทเหล็ก)</span><br /></span></p>
   • สินค้าถัดไป L02A069
   • สินค้าถัดไป CL30448
   • สินค้าถัดไป CL30372
   • สินค้าถัดไป CL30461
   • สินค้าถัดไป L01A017
   • สินค้าถัดไป L08A001
   • สินค้าถัดไป L01A024
   • สินค้าถัดไป L01A026
   • สินค้าถัดไป L01A007
   • สินค้าถัดไป CL30364
   • สินค้าถัดไป L01A021
   • สินค้าถัดไป A17A021
   • สินค้าถัดไป L01A008
   • สินค้าถัดไป L01A027
   • สินค้าถัดไป A17A020
   • สินค้าถัดไป L01A028
   • สินค้าถัดไป A17A019
   • สินค้าถัดไป L01A006
   • สินค้าถัดไป A25A005
   • สินค้าถัดไป CL30463
   • สินค้าถัดไป G14A059
   • สินค้าถัดไป L01A023
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  จำนวน 3 ชิ้น ประกอบด้วย โต๊ะประชุมสี่เหลี่ยม 160W*60D cm.จำนวน 1 ตัว และโต๊ะประชุม 120*60 cm จำนวน 2 ตัว (โต๊ะแต่ละตัวยึดกันด้วยเพลทเหล็ก)

  ราคาเริ่มต้นที่: 10,000.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  L01A023:โต๊ะประชุมกลุ่ม 280W*120D*75H cm

  ขนาด 280W* 120D* 75H cm  จำนวน 3 ชิ้น ประกอบด้วย โต๊ะประชุมสี่เหลี่ยม 160W*60D cm.จำนวน 1 ตัว และโต๊ะประชุม 120*60 cm จำนวน 2 ตัว (โต๊ะแต่ละตัวยึดกันด้วยเพลทเหล็ก)
  ราคา 10,000.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา