D02A017:ตู้รางเลื่อนแบบมือผลัก 120D cm ขนาด 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ตู้ (มอก.1496-2541)

D02A017
ตู้รางเลื่อนแบบมือผลัก 120D cm ขนาด 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ตู้ (มอก.1496-2541):<p><span class="st">มอก.1496-2541</span> ความหนาแผ่นเหล็ก 0.7 มม. / มี 6 ขนาด 4, 6, 8,10,12,14 และ 16 ตู้ ประหยัดพื้นที่ / ระบบรางอย่างดี เลื่อนง่าย ตู้คู่มีแผ่นกั้นตรงกลางเต็มแผ่น  / มีลวดกั้นหนังสือชั้นละ 1 อัน / แผ่นพื้นปิดผิวลามิเนต HPL<br /><br /><span>“ตู้เดี่ยวลึก 35.5 ซม. /ตู้คู่ลึก 61.2 ซม. (สามารถปรับความลึกตู้ได้ตามสเปคที่ต้องการ)”</span></p>
   • สินค้าถัดไป D02A013
   • สินค้าถัดไป D02A014
   • สินค้าถัดไป D02A001
   • สินค้าถัดไป D02A017
   • สินค้าถัดไป D02A005
   • สินค้าถัดไป D02A008
   • สินค้าถัดไป D02A009
   • สินค้าถัดไป D02A010
   • สินค้าถัดไป D02A002
   • สินค้าถัดไป D02A003
   • สินค้าถัดไป D02A004
   • สินค้าถัดไป D02A011
   • สินค้าถัดไป D02A012
   • สินค้าถัดไป D02A006
   • สินค้าถัดไป D02A007
   • สินค้าถัดไป D01A009
   • สินค้าถัดไป D01A010
   • สินค้าถัดไป D02A016
   • สินค้าถัดไป D02A015
   • สินค้าถัดไป D01A039
   • สินค้าถัดไป D01A013
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  มอก.1496-2541 ความหนาแผ่นเหล็ก 0.7 มม. / มี 6 ขนาด 4, 6, 8,10,12,14 และ 16 ตู้ ประหยัดพื้นที่ / ระบบรางอย่างดี เลื่อนง่าย ตู้คู่มีแผ่นกั้นตรงกลางเต็มแผ่น  / มีลวดกั้นหนังสือชั้นละ 1 อัน / แผ่นพื้นปิดผิวลามิเนต HPL

  “ตู้เดี่ยวลึก 35.5 ซม. /ตู้คู่ลึก 61.2 ซม. (สามารถปรับความลึกตู้ได้ตามสเปคที่ต้องการ)”

  ราคาเริ่มต้นที่: 45,521.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 7 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  D02A017-1:ตู้รางเลื่อนแบบมือผลัก 4 ตู้ 197W*120D*221H cm.

  ขนาด 197W* 120D* 221H cm  ประกอบด้วย 2 ตู้เดี่ยว และ 1 ตู้คู่ ช่องทางเดิน 64 cm. (ใส่ได้ประมาณ 298 แฟ้ม)
  ราคา 45,521.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  D02A017-2:ตู้รางเลื่อนแบบมือผลัก 6 ตู้ 258W*120D*221H cm.

  ขนาด 258W* 120D* 221H cm  ประกอบด้วย 2 ตู้เดี่ยว และ 1 ตู้คู่ ช่องทางเดิน 64 cm. (ใส่ได้ประมาณ 448 แฟ้ม)
  ราคา 55,795.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  D02A017-3:ตู้รางเลื่อนแบบมือผลัก 8 ตู้ 319W*120D*221H cm.

  ขนาด 319W* 120D* 221H cm  ประกอบด้วย 2 ตู้เดี่ยว และ 1 ตู้คู่ ช่องทางเดิน 64 cm. (ใส่ได้ประมาณ 596 แฟ้ม)
  ราคา 66,753.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  D02A017-4:ตู้รางเลื่อนแบบมือผลัก 10 ตู้ 380W*120D*221H cm.

  ขนาด 380W* 120D* 221H cm  ประกอบด้วย 2 ตู้เดี่ยว และ 1 ตู้คู่ ช่องทางเดิน 64 cm. (ใส่ได้ประมาณ 746 แฟ้ม)
  ราคา 89,231.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  D02A017-5:ตู้รางเลื่อนแบบมือผลัก 12 ตู้ 442W*120D*221H cm.

  ขนาด 442W* 120D* 221H cm  ประกอบด้วย 2 ตู้เดี่ยว และ 1 ตู้คู่ ช่องทางเดิน 64 cm. (ใส่ได้ประมาณ 896 แฟ้ม)
  ราคา 97,099.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  D02A017-6:ตู้รางเลื่อนแบบมือผลัก 14 ตู้ 503W*120D*221H cm.

  ขนาด 503W* 120D* 221H cm  ประกอบด้วย 2 ตู้เดี่ยว และ 1 ตู้คู่ ช่องทางเดิน 64 cm. (ใส่ได้ประมาณ 1045 แฟ้ม)
  ราคา 112,079.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  D02A017-7:ตู้รางเลื่อนแบบมือผลัก 16 ตู้ 564W*120D*221H cm.

  ขนาด 564W* 120D* 221H cm  ประกอบด้วย 2 ตู้เดี่ยว และ 1 ตู้คู่ ช่องทางเดิน 64 cm. (ใส่ได้ประมาณ 1194 แฟ้ม)
  ราคา 126,764.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา