ติดต่อสอบถาม

G02A014:บันไดช่าง มีที่วางเครื่องมือช่าง SANKI LD-TSK (3-7 ขั้น ที่วางสีเขียว)

G02A014
บันไดช่าง มีที่วางเครื่องมือช่าง SANKI LD-TSK (3-7 ขั้น ที่วางสีเขียว):<p>มี 5 ขนาดคือ 3 ขั้น (.92 ม.), 4 ขั้น (1.19 ม.), 5 ขั้น (1.49 ม.), 6 ขั้น (1.78 ม.) และ 7 ขั้น (2.08 ม.)</p> บันไดช่าง มีที่วางเครื่องมือช่าง SANKI LD-TSK (3-7 ขั้น ที่วางสีเขียว):<p>มี 5 ขนาดคือ 3 ขั้น (.92 ม.), 4 ขั้น (1.19 ม.), 5 ขั้น (1.49 ม.), 6 ขั้น (1.78 ม.) และ 7 ขั้น (2.08 ม.)</p> บันไดช่าง มีที่วางเครื่องมือช่าง SANKI LD-TSK (3-7 ขั้น ที่วางสีเขียว):<p>มี 5 ขนาดคือ 3 ขั้น (.92 ม.), 4 ขั้น (1.19 ม.), 5 ขั้น (1.49 ม.), 6 ขั้น (1.78 ม.) และ 7 ขั้น (2.08 ม.)</p> บันไดช่าง มีที่วางเครื่องมือช่าง SANKI LD-TSK (3-7 ขั้น ที่วางสีเขียว):<p>มี 5 ขนาดคือ 3 ขั้น (.92 ม.), 4 ขั้น (1.19 ม.), 5 ขั้น (1.49 ม.), 6 ขั้น (1.78 ม.) และ 7 ขั้น (2.08 ม.)</p> บันไดช่าง มีที่วางเครื่องมือช่าง SANKI LD-TSK (3-7 ขั้น ที่วางสีเขียว):<p>มี 5 ขนาดคือ 3 ขั้น (.92 ม.), 4 ขั้น (1.19 ม.), 5 ขั้น (1.49 ม.), 6 ขั้น (1.78 ม.) และ 7 ขั้น (2.08 ม.)</p> บันไดช่าง มีที่วางเครื่องมือช่าง SANKI LD-TSK (3-7 ขั้น ที่วางสีเขียว):<p>มี 5 ขนาดคือ 3 ขั้น (.92 ม.), 4 ขั้น (1.19 ม.), 5 ขั้น (1.49 ม.), 6 ขั้น (1.78 ม.) และ 7 ขั้น (2.08 ม.)</p>
   • สินค้าถัดไป G02A015
   • สินค้าถัดไป G02A014
   • สินค้าถัดไป G02A001
   • สินค้าถัดไป G02A010
   • สินค้าถัดไป G02A027
   • สินค้าถัดไป G02A004
   • สินค้าถัดไป G02A028
   • สินค้าถัดไป G02A003
   • สินค้าถัดไป G02A002
   • สินค้าถัดไป G02A022
   • สินค้าถัดไป G02A017
   • สินค้าถัดไป G02A006
   • สินค้าถัดไป G02A011
   • สินค้าถัดไป G02A020
   • สินค้าถัดไป G02A025
   • สินค้าถัดไป G02A021
   • สินค้าถัดไป G02A009
   • สินค้าถัดไป G02A019
   • สินค้าถัดไป G02A024
   • สินค้าถัดไป G02A032
   • สินค้าถัดไป G02A030
   • สินค้าถัดไป G02A007
   • สินค้าถัดไป G02A013
   • สินค้าถัดไป G02A031
   • สินค้าถัดไป G02A008
   • สินค้าถัดไป E28A090
   • สินค้าถัดไป G12A202
   • สินค้าถัดไป E28A091
   • สินค้าถัดไป G02A023
   • สินค้าถัดไป G12A201
   • สินค้าถัดไป G02A029
   • สินค้าถัดไป G02A026
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  มี 5 ขนาดคือ 3 ขั้น (.92 ม.), 4 ขั้น (1.19 ม.), 5 ขั้น (1.49 ม.), 6 ขั้น (1.78 ม.) และ 7 ขั้น (2.08 ม.)

  ราคาเริ่มต้นที่: 892.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 5 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  G02A014-1:บันได SANKIมีที่วางเครื่องมือ 3 ขั้น LD-TSK03

  ขนาด 3D* cm  บันได 3 ขั้น ยี่ห้อ SANKI(0.92 ม.) / มีที่วางเครื่องมือช่าง
  ราคา 892.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  G02A014-2:บันได SANKI มีที่วางเครื่องมือ 4 ขั้น LD-TSK04

  ขนาด 4D* cm  บันได 4 ขั้น ยี่ห้อ SANKI(1.19 ม.) / มีที่วางเครื่องมือช่าง
  ราคา 1,138.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  G02A014-3:บันได SANKI มีที่วางเครื่องมือ 5 ขั้น LD-TSK05

  ขนาด 5D* cm  บันได 5 ขั้น ยี่ห้อ SANKI (1.49 ม.) / มีที่วางเครื่องมือช่าง
  ราคา 1,308.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  G02A014-4:บันได SANKI มีที่วางเครื่องมือ 6 ขั้น LD-TSK06

  ขนาด 6D* cm  บันได 6 ขั้น ยี่ห้อ SANKI(1.78 ม.) / มีที่วางเครื่องมือช่าง
  ราคา 1,493.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  G02A014-5:บันไดSANKI มีที่วางเครื่องมือ 7 ขั้น LD-TSK07

  ขนาด 7D* cm  บันได 7 ขั้น ยี่ห้อ SANKI(2.08 ม.) / มีที่วางเครื่องมือช่าง
  ราคา 1,754.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา