G02A011:บันไดแบบมีหูจับ ขั้นบนสุดแผ่นใหญ่ ยืนสะดวก SANKI LD-HT (3-6 ขั้น)

G02A011
บันไดแบบมีหูจับ ขั้นบนสุดแผ่นใหญ่ ยืนสะดวก SANKI LD-HT (3-6 ขั้น):<p>ขั้นบนสุดแผ่นใหญ่ ผลิตจากพลาสติกแข็ง ยืนสะดวก / มี 4 ขนาดคือ 3 ขั้น (1.28 ม.), 4 ขั้น (1.52 ม.), 5 ขั้น (1.76 ม.) และ 6 ขั้น (1.96 ม.) ความสูงรวมมือจับ / มีหูจับ สะดวก ปลอดภัย</p> บันไดแบบมีหูจับ ขั้นบนสุดแผ่นใหญ่ ยืนสะดวก SANKI LD-HT (3-6 ขั้น):<p>ขั้นบนสุดแผ่นใหญ่ ผลิตจากพลาสติกแข็ง ยืนสะดวก / มี 4 ขนาดคือ 3 ขั้น (1.28 ม.), 4 ขั้น (1.52 ม.), 5 ขั้น (1.76 ม.) และ 6 ขั้น (1.96 ม.) ความสูงรวมมือจับ / มีหูจับ สะดวก ปลอดภัย</p> บันไดแบบมีหูจับ ขั้นบนสุดแผ่นใหญ่ ยืนสะดวก SANKI LD-HT (3-6 ขั้น):<p>ขั้นบนสุดแผ่นใหญ่ ผลิตจากพลาสติกแข็ง ยืนสะดวก / มี 4 ขนาดคือ 3 ขั้น (1.28 ม.), 4 ขั้น (1.52 ม.), 5 ขั้น (1.76 ม.) และ 6 ขั้น (1.96 ม.) ความสูงรวมมือจับ / มีหูจับ สะดวก ปลอดภัย</p> บันไดแบบมีหูจับ ขั้นบนสุดแผ่นใหญ่ ยืนสะดวก SANKI LD-HT (3-6 ขั้น):<p>ขั้นบนสุดแผ่นใหญ่ ผลิตจากพลาสติกแข็ง ยืนสะดวก / มี 4 ขนาดคือ 3 ขั้น (1.28 ม.), 4 ขั้น (1.52 ม.), 5 ขั้น (1.76 ม.) และ 6 ขั้น (1.96 ม.) ความสูงรวมมือจับ / มีหูจับ สะดวก ปลอดภัย</p> บันไดแบบมีหูจับ ขั้นบนสุดแผ่นใหญ่ ยืนสะดวก SANKI LD-HT (3-6 ขั้น):<p>ขั้นบนสุดแผ่นใหญ่ ผลิตจากพลาสติกแข็ง ยืนสะดวก / มี 4 ขนาดคือ 3 ขั้น (1.28 ม.), 4 ขั้น (1.52 ม.), 5 ขั้น (1.76 ม.) และ 6 ขั้น (1.96 ม.) ความสูงรวมมือจับ / มีหูจับ สะดวก ปลอดภัย</p>
   • สินค้าถัดไป G02A015
   • สินค้าถัดไป G02A014
   • สินค้าถัดไป G02A001
   • สินค้าถัดไป G02A010
   • สินค้าถัดไป G02A027
   • สินค้าถัดไป G02A004
   • สินค้าถัดไป G02A028
   • สินค้าถัดไป G02A003
   • สินค้าถัดไป G02A002
   • สินค้าถัดไป G02A022
   • สินค้าถัดไป G02A017
   • สินค้าถัดไป G02A006
   • สินค้าถัดไป G02A011
   • สินค้าถัดไป G02A020
   • สินค้าถัดไป G02A025
   • สินค้าถัดไป G02A021
   • สินค้าถัดไป G02A009
   • สินค้าถัดไป G02A019
   • สินค้าถัดไป G02A024
   • สินค้าถัดไป G02A032
   • สินค้าถัดไป G02A030
   • สินค้าถัดไป G02A007
   • สินค้าถัดไป G02A013
   • สินค้าถัดไป G02A031
   • สินค้าถัดไป G02A008
   • สินค้าถัดไป E28A090
   • สินค้าถัดไป G12A202
   • สินค้าถัดไป E28A091
   • สินค้าถัดไป G02A023
   • สินค้าถัดไป G12A201
   • สินค้าถัดไป G02A029
   • สินค้าถัดไป G02A026
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ขั้นบนสุดแผ่นใหญ่ ผลิตจากพลาสติกแข็ง ยืนสะดวก / มี 4 ขนาดคือ 3 ขั้น (1.28 ม.), 4 ขั้น (1.52 ม.), 5 ขั้น (1.76 ม.) และ 6 ขั้น (1.96 ม.) ความสูงรวมมือจับ / มีหูจับ สะดวก ปลอดภัย

  ราคาเริ่มต้นที่: 1,015.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 4 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  G02A011-1:บันไดแบบมีหูจับ 3 ฟุต SANKI LD-HT03

  ขนาด 40.5W* 120.5H cm   3 ขั้น (1.28 ม.) ความสูงรวมมือจับ / มีหูจับ สะดวก ปลอดภัย
  ราคา 1,015.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  G02A011-2:บันไดแบบมีหูจับ 4 ฟุต SANKI LD-HT04

  ขนาด 43W* 150H cm  4 ขั้น (1.52 ม.) ความสูงรวมมือจับ / มีหูจับ สะดวก ปลอดภัย
  ราคา 1,246.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  G02A011-3:บันไดแบบมีหูจับ 5 ฟุต SANKI LD-HT05

  ขนาด 45.5W* 173.5H cm  5 ขั้น (1.76 ม.) ความสูงรวมมือจับ / มีหูจับ สะดวก ปลอดภัย
  ราคา 1,552.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  G02A011-4:บันไดแบบมีหูจับ 6 ฟุต SANKI LD-HT06

  ขนาด 48W* 197.7H cm  6 ขั้น (1.96 ม.) ความสูงรวมมือจับ / มีหูจับ สะดวก ปลอดภัย
  ราคา 1,853.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา