ติดต่อสอบถาม

G02A010:บันไดช่าง ที่ยืนแผ่นใหญ่ มีที่วางอุปกรณ์ช่างพร้อมหูจับ SANKI LD-HT (3-6 ขั้น)

G02A010
บันไดช่าง ที่ยืนแผ่นใหญ่ มีที่วางอุปกรณ์ช่างพร้อมหูจับ SANKI LD-HT (3-6 ขั้น):<p>มี 4 ขนาดคือ 3 ขั้น (1.28 ม.), 4 ขั้น (1.52 ม.), 5 ขั้น (1.76 ม.) และ 6 ขั้น (1.96 ม.) ความสูงรวมมือจับ / มีที่วางเครื่องมือช่าง สะดวก ปลอดภัย</p> บันไดช่าง ที่ยืนแผ่นใหญ่ มีที่วางอุปกรณ์ช่างพร้อมหูจับ SANKI LD-HT (3-6 ขั้น):<p>มี 4 ขนาดคือ 3 ขั้น (1.28 ม.), 4 ขั้น (1.52 ม.), 5 ขั้น (1.76 ม.) และ 6 ขั้น (1.96 ม.) ความสูงรวมมือจับ / มีที่วางเครื่องมือช่าง สะดวก ปลอดภัย</p> บันไดช่าง ที่ยืนแผ่นใหญ่ มีที่วางอุปกรณ์ช่างพร้อมหูจับ SANKI LD-HT (3-6 ขั้น):<p>มี 4 ขนาดคือ 3 ขั้น (1.28 ม.), 4 ขั้น (1.52 ม.), 5 ขั้น (1.76 ม.) และ 6 ขั้น (1.96 ม.) ความสูงรวมมือจับ / มีที่วางเครื่องมือช่าง สะดวก ปลอดภัย</p> บันไดช่าง ที่ยืนแผ่นใหญ่ มีที่วางอุปกรณ์ช่างพร้อมหูจับ SANKI LD-HT (3-6 ขั้น):<p>มี 4 ขนาดคือ 3 ขั้น (1.28 ม.), 4 ขั้น (1.52 ม.), 5 ขั้น (1.76 ม.) และ 6 ขั้น (1.96 ม.) ความสูงรวมมือจับ / มีที่วางเครื่องมือช่าง สะดวก ปลอดภัย</p> บันไดช่าง ที่ยืนแผ่นใหญ่ มีที่วางอุปกรณ์ช่างพร้อมหูจับ SANKI LD-HT (3-6 ขั้น):<p>มี 4 ขนาดคือ 3 ขั้น (1.28 ม.), 4 ขั้น (1.52 ม.), 5 ขั้น (1.76 ม.) และ 6 ขั้น (1.96 ม.) ความสูงรวมมือจับ / มีที่วางเครื่องมือช่าง สะดวก ปลอดภัย</p>
   • สินค้าถัดไป G02A015
   • สินค้าถัดไป G02A014
   • สินค้าถัดไป G02A001
   • สินค้าถัดไป G02A010
   • สินค้าถัดไป G02A027
   • สินค้าถัดไป G02A004
   • สินค้าถัดไป G02A028
   • สินค้าถัดไป G02A003
   • สินค้าถัดไป G02A002
   • สินค้าถัดไป G02A022
   • สินค้าถัดไป G02A017
   • สินค้าถัดไป G02A006
   • สินค้าถัดไป G02A011
   • สินค้าถัดไป G02A020
   • สินค้าถัดไป G02A025
   • สินค้าถัดไป G02A021
   • สินค้าถัดไป G02A009
   • สินค้าถัดไป G02A019
   • สินค้าถัดไป G02A024
   • สินค้าถัดไป G02A032
   • สินค้าถัดไป G02A030
   • สินค้าถัดไป G02A007
   • สินค้าถัดไป G02A013
   • สินค้าถัดไป G02A031
   • สินค้าถัดไป G02A008
   • สินค้าถัดไป E28A090
   • สินค้าถัดไป G12A202
   • สินค้าถัดไป E28A091
   • สินค้าถัดไป G02A023
   • สินค้าถัดไป G12A201
   • สินค้าถัดไป G02A029
   • สินค้าถัดไป G02A026
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  มี 4 ขนาดคือ 3 ขั้น (1.28 ม.), 4 ขั้น (1.52 ม.), 5 ขั้น (1.76 ม.) และ 6 ขั้น (1.96 ม.) ความสูงรวมมือจับ / มีที่วางเครื่องมือช่าง สะดวก ปลอดภัย

  ราคาเริ่มต้นที่: 1,092.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 4 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  G02A010-1:บันไดมีหูจับ+ที่วางเครื่องมือ 3 ฟุต LD-HT13

  ขนาด cm  บันได 3 ขั้น ยี่ห้อ SANKI (1.28 ม.) ความสูงรวมมือจับ / มีหูจับ+ที่วางเครื่องมือช่าง สะดวก ปลอดภัย **มีสต็อก**
  ราคา 1,092.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  G02A010-2:บันไดมีหูจับ+ที่วางเครื่องมือ 4 ฟุต LD-HT14

  ขนาด 4D* cm  บันได 4 ขั้น ยี่ห้อ SANKI(1.52 ม.) ความสูงรวมมือจับ / มีหูจับ+ที่วางเครื่องมือช่าง สะดวก ปลอดภัย
  ราคา 1,308.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  G02A010-3:บันไดมีหูจับ+ที่วางเครื่องมือ 5 ฟุต LD-HT15

  ขนาด 5D* cm  บันได 5 ขั้น ยี่ห้อ SANKI (1.76 ม.) ความสูงรวมมือจับ / มีหูจับ+ที่วางเครื่องมือช่าง สะดวก ปลอดภัย
  ราคา 1,588.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  G02A010-4:บันไดมีหูจับ+ที่วางเครื่องมือ 6 ฟุต LD-HT16

  ขนาด 6D* cm  บันได 6 ขั้น ยี่ห้อ SANKI (1.96 ม.) ความสูงรวมมือจับ / มีหูจับ+ที่วางเครื่องมือช่าง สะดวก ปลอดภัย
  ราคา 1,926.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา