G06A046:ตู้โชว์กระจกดาวน์ไลท์ 2 บานเปิด ขนาด 80W cm. (รุ่นพิเศษไฟ LED)

G06A046
ตู้โชว์กระจกดาวน์ไลท์ 2 บานเปิด ขนาด 80W cm. (รุ่นพิเศษไฟ LED):<p>ขนาด 80W*43D*195H cm. ภายในมี 4 แผ่นชั้น (5 ช่อง)  แผ่นข้างและแผ่นหน้าเป็นกระจกใส แผ่นชั้นปรับระดับได้ / ผลิตสีขาวและสีโซลิค</p> ตู้โชว์กระจกดาวน์ไลท์ 2 บานเปิด ขนาด 80W cm. (รุ่นพิเศษไฟ LED):<p>ขนาด 80W*43D*195H cm. ภายในมี 4 แผ่นชั้น (5 ช่อง)  แผ่นข้างและแผ่นหน้าเป็นกระจกใส แผ่นชั้นปรับระดับได้ / ผลิตสีขาวและสีโซลิค</p> ตู้โชว์กระจกดาวน์ไลท์ 2 บานเปิด ขนาด 80W cm. (รุ่นพิเศษไฟ LED):<p>ขนาด 80W*43D*195H cm. ภายในมี 4 แผ่นชั้น (5 ช่อง)  แผ่นข้างและแผ่นหน้าเป็นกระจกใส แผ่นชั้นปรับระดับได้ / ผลิตสีขาวและสีโซลิค</p> ตู้โชว์กระจกดาวน์ไลท์ 2 บานเปิด ขนาด 80W cm. (รุ่นพิเศษไฟ LED):<p>ขนาด 80W*43D*195H cm. ภายในมี 4 แผ่นชั้น (5 ช่อง)  แผ่นข้างและแผ่นหน้าเป็นกระจกใส แผ่นชั้นปรับระดับได้ / ผลิตสีขาวและสีโซลิค</p> ตู้โชว์กระจกดาวน์ไลท์ 2 บานเปิด ขนาด 80W cm. (รุ่นพิเศษไฟ LED):<p>ขนาด 80W*43D*195H cm. ภายในมี 4 แผ่นชั้น (5 ช่อง)  แผ่นข้างและแผ่นหน้าเป็นกระจกใส แผ่นชั้นปรับระดับได้ / ผลิตสีขาวและสีโซลิค</p> ตู้โชว์กระจกดาวน์ไลท์ 2 บานเปิด ขนาด 80W cm. (รุ่นพิเศษไฟ LED):<p>ขนาด 80W*43D*195H cm. ภายในมี 4 แผ่นชั้น (5 ช่อง)  แผ่นข้างและแผ่นหน้าเป็นกระจกใส แผ่นชั้นปรับระดับได้ / ผลิตสีขาวและสีโซลิค</p> ตู้โชว์กระจกดาวน์ไลท์ 2 บานเปิด ขนาด 80W cm. (รุ่นพิเศษไฟ LED):<p>ขนาด 80W*43D*195H cm. ภายในมี 4 แผ่นชั้น (5 ช่อง)  แผ่นข้างและแผ่นหน้าเป็นกระจกใส แผ่นชั้นปรับระดับได้ / ผลิตสีขาวและสีโซลิค</p>
   • สินค้าถัดไป G06A021
   • สินค้าถัดไป G06A044
   • สินค้าถัดไป G06A047
   • สินค้าถัดไป G06A030
   • สินค้าถัดไป G06A031
   • สินค้าถัดไป G06A020
   • สินค้าถัดไป G06A019
   • สินค้าถัดไป G06A032
   • สินค้าถัดไป G06A033
   • สินค้าถัดไป G06A046
   • สินค้าถัดไป G06A034
   • สินค้าถัดไป G06A043
   • สินค้าถัดไป G06A035
   • สินค้าถัดไป G06A048
   • สินค้าถัดไป G06A036
   • สินค้าถัดไป G06A037
   • สินค้าถัดไป G06A051
   • สินค้าถัดไป G06A038
   • สินค้าถัดไป G06A015
   • สินค้าถัดไป G06A012
   • สินค้าถัดไป G06A013
   • สินค้าถัดไป G06A042
   • สินค้าถัดไป G07A029
   • สินค้าถัดไป G06A053
   • สินค้าถัดไป G06A052
   • สินค้าถัดไป G06A014
   • สินค้าถัดไป G06A039
   • สินค้าถัดไป G06A018
   • สินค้าถัดไป G06A016
   • สินค้าถัดไป G06A040
   • สินค้าถัดไป G06A017
   • สินค้าถัดไป G06A041
   • สินค้าถัดไป G06A028
   • สินค้าถัดไป G06A005
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ขนาด 80W*43D*195H cm. ภายในมี 4 แผ่นชั้น (5 ช่อง)  แผ่นข้างและแผ่นหน้าเป็นกระจกใส แผ่นชั้นปรับระดับได้ / ผลิตสีขาวและสีโซลิค

  ราคาเริ่มต้นที่: 7,071.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  G06A046:ตู้โชว์กระจกดาวน์ไลท์ 2 บานเปิด ขนาด 80W cm. (ไฟ LED)

  ขนาด 80W* 43D* 195H cm  ผลิต2สี คือ สีโซลิต และสีขาว
  ราคา 7,071.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา