C03A053:ตู้เอกสารบานเปิดและ2ช่องโล่ง กว้าง 180 ซม.

C03A053
ตู้เอกสารบานเปิดและ2ช่องโล่ง กว้าง 180 ซม. :<p>ขนาด 180W*40D*166H cm. เมลามีน</p>
   • สินค้าถัดไป C02A027
   • สินค้าถัดไป C02A012
   • สินค้าถัดไป C02A014
   • สินค้าถัดไป C02A017
   • สินค้าถัดไป C02A031
   • สินค้าถัดไป C02A051
   • สินค้าถัดไป C02A050
   • สินค้าถัดไป C02A007
   • สินค้าถัดไป C02A009
   • สินค้าถัดไป C02A011
   • สินค้าถัดไป C02A022
   • สินค้าถัดไป C02A055
   • สินค้าถัดไป C02A006
   • สินค้าถัดไป C02A023
   • สินค้าถัดไป C02A054
   • สินค้าถัดไป C04A025
   • สินค้าถัดไป C04A026
   • สินค้าถัดไป C04A027
   • สินค้าถัดไป C02A008
   • สินค้าถัดไป A33A067
   • สินค้าถัดไป C02A010
   • สินค้าถัดไป C02A005
   • สินค้าถัดไป A20A027
   • สินค้าถัดไป A20A028
   • สินค้าถัดไป C02A056
   • สินค้าถัดไป C02A052
   • สินค้าถัดไป C02A047
   • สินค้าถัดไป C02A048
   • สินค้าถัดไป C02A049
   • สินค้าถัดไป C02A044
   • สินค้าถัดไป C02A032
   • สินค้าถัดไป C02A045
   • สินค้าถัดไป C02A046
   • สินค้าถัดไป C06A052
   • สินค้าถัดไป C02A053
   • สินค้าถัดไป C03A053
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ขนาด 180W*40D*166H cm. เมลามีน

  ราคาเริ่มต้นที่: 19,471.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  C03A053:ตู้เอกสารบานเปิดและ2ช่องโล่ง กว้าง 180 ซม.

  ขนาด 180W* 40D* 160H cm  เมลามีน
  ราคา 19,471.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา