C03A051:ตู้เอกสารสูง 2 ตอน ล่างตู้ลิ้นชักแฟ้มแขวนเหล็ก บนตู้บานเปิดไม้

C03A051
ตู้เอกสารสูง 2 ตอน ล่างตู้ลิ้นชักแฟ้มแขวนเหล็ก บนตู้บานเปิดไม้ :<p>ตู้เอกสารสูง 2 ตอน ด้านล่างผลิตจากเหล็กพร้อมฐานรองปุ่มปรับระดับ โครงสร้างแข็งแรง ระบบรางลูกปืน ด้านบนตู้เอกสารไม้พร้อมพื้นที่หน้าตู้กว้างๆสำหรับวางพักของ บานเปิดแบบเรียบไม่มีมือจับ</p>
   • สินค้าถัดไป C03A019
   • สินค้าถัดไป C03A023
   • สินค้าถัดไป C03A020
   • สินค้าถัดไป C03A027
   • สินค้าถัดไป C03A028
   • สินค้าถัดไป C03A021
   • สินค้าถัดไป C03A029
   • สินค้าถัดไป C03A018
   • สินค้าถัดไป A20A035
   • สินค้าถัดไป A33A065
   • สินค้าถัดไป C03A056
   • สินค้าถัดไป C03A051
   • สินค้าถัดไป C03A034
   • สินค้าถัดไป C03A033
   • สินค้าถัดไป C03A036
   • สินค้าถัดไป C03A037
   • สินค้าถัดไป C03A032
   • สินค้าถัดไป C03A035
   • สินค้าถัดไป C03A040
   • สินค้าถัดไป C03A041
   • สินค้าถัดไป C03A052
   • สินค้าถัดไป C03A024
   • สินค้าถัดไป C03A045
   • สินค้าถัดไป C03A046
   • สินค้าถัดไป C03A025
   • สินค้าถัดไป C03A047
   • สินค้าถัดไป C03A043
   • สินค้าถัดไป C03A044
   • สินค้าถัดไป C03A042
   • สินค้าถัดไป C03A038
   • สินค้าถัดไป C03A048
   • สินค้าถัดไป C03A055
   • สินค้าถัดไป C03A050
   • สินค้าถัดไป C07A019
   • สินค้าถัดไป C03A049
   • สินค้าถัดไป C03A054
  • สั่งปรับแบบได้

  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ตู้เอกสารสูง 2 ตอน ด้านล่างผลิตจากเหล็กพร้อมฐานรองปุ่มปรับระดับ โครงสร้างแข็งแรง ระบบรางลูกปืน ด้านบนตู้เอกสารไม้พร้อมพื้นที่หน้าตู้กว้างๆสำหรับวางพักของ บานเปิดแบบเรียบไม่มีมือจับ

  ราคาเริ่มต้นที่: 14,925.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  C03A051 : ตู้เอกสารสูง 2 ตอน ล่างตู้ลิ้นชักแฟ้มแขวนเหล็ก บนตู้บานเปิดไม้

  ขนาด 91.5W* 49D* 40D2* 75H *200H2 cm  -
  ราคา 14,925.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา