A07A007:โต๊ะพับหน้าไม้เมลามีน (หนา 25 มม. เสริมคานขวาง) ขนาด 3.5 ฟุต - 6 ฟุต ขาโครเมี่ยม

A07A007
โต๊ะพับหน้าไม้เมลามีน (หนา 25 มม. เสริมคานขวาง) ขนาด 3.5 ฟุต - 6 ฟุต ขาโครเมี่ยม:<p><span style="text-decoration: underline;">Top หน้าไม้เมลามีนหนา 25 มม.</span>  <span>(เหมาะสำหรับการใช้งานที่ไม่ยกย้ายบ่อย เนื่องจากมี นน. มาก) </span>/ ผลิต 10 ขนาด (3.5 ฟุต - 6 ฟุต) / <span>เฟรมเหล็กขนาด 1.2*1.2 นิ้ว หนา 1 มม. ชุบโครเมี่ยม / ใต้โต๊ะมีเสริมกระดูกคานเหล็กเส้นกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 นิ้ว จำนวน 2-4 เส้น เพิ่มความแข็งแรง / ขาโต๊ะมีปุ่มหมุนปรับระดับ</span></p> โต๊ะพับหน้าไม้เมลามีน (หนา 25 มม. เสริมคานขวาง) ขนาด 3.5 ฟุต - 6 ฟุต ขาโครเมี่ยม:<p><span style="text-decoration: underline;">Top หน้าไม้เมลามีนหนา 25 มม.</span>  <span>(เหมาะสำหรับการใช้งานที่ไม่ยกย้ายบ่อย เนื่องจากมี นน. มาก) </span>/ ผลิต 10 ขนาด (3.5 ฟุต - 6 ฟุต) / <span>เฟรมเหล็กขนาด 1.2*1.2 นิ้ว หนา 1 มม. ชุบโครเมี่ยม / ใต้โต๊ะมีเสริมกระดูกคานเหล็กเส้นกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 นิ้ว จำนวน 2-4 เส้น เพิ่มความแข็งแรง / ขาโต๊ะมีปุ่มหมุนปรับระดับ</span></p> โต๊ะพับหน้าไม้เมลามีน (หนา 25 มม. เสริมคานขวาง) ขนาด 3.5 ฟุต - 6 ฟุต ขาโครเมี่ยม:<p><span style="text-decoration: underline;">Top หน้าไม้เมลามีนหนา 25 มม.</span>  <span>(เหมาะสำหรับการใช้งานที่ไม่ยกย้ายบ่อย เนื่องจากมี นน. มาก) </span>/ ผลิต 10 ขนาด (3.5 ฟุต - 6 ฟุต) / <span>เฟรมเหล็กขนาด 1.2*1.2 นิ้ว หนา 1 มม. ชุบโครเมี่ยม / ใต้โต๊ะมีเสริมกระดูกคานเหล็กเส้นกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 นิ้ว จำนวน 2-4 เส้น เพิ่มความแข็งแรง / ขาโต๊ะมีปุ่มหมุนปรับระดับ</span></p> โต๊ะพับหน้าไม้เมลามีน (หนา 25 มม. เสริมคานขวาง) ขนาด 3.5 ฟุต - 6 ฟุต ขาโครเมี่ยม:<p><span style="text-decoration: underline;">Top หน้าไม้เมลามีนหนา 25 มม.</span>  <span>(เหมาะสำหรับการใช้งานที่ไม่ยกย้ายบ่อย เนื่องจากมี นน. มาก) </span>/ ผลิต 10 ขนาด (3.5 ฟุต - 6 ฟุต) / <span>เฟรมเหล็กขนาด 1.2*1.2 นิ้ว หนา 1 มม. ชุบโครเมี่ยม / ใต้โต๊ะมีเสริมกระดูกคานเหล็กเส้นกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 นิ้ว จำนวน 2-4 เส้น เพิ่มความแข็งแรง / ขาโต๊ะมีปุ่มหมุนปรับระดับ</span></p> โต๊ะพับหน้าไม้เมลามีน (หนา 25 มม. เสริมคานขวาง) ขนาด 3.5 ฟุต - 6 ฟุต ขาโครเมี่ยม:<p><span style="text-decoration: underline;">Top หน้าไม้เมลามีนหนา 25 มม.</span>  <span>(เหมาะสำหรับการใช้งานที่ไม่ยกย้ายบ่อย เนื่องจากมี นน. มาก) </span>/ ผลิต 10 ขนาด (3.5 ฟุต - 6 ฟุต) / <span>เฟรมเหล็กขนาด 1.2*1.2 นิ้ว หนา 1 มม. ชุบโครเมี่ยม / ใต้โต๊ะมีเสริมกระดูกคานเหล็กเส้นกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 นิ้ว จำนวน 2-4 เส้น เพิ่มความแข็งแรง / ขาโต๊ะมีปุ่มหมุนปรับระดับ</span></p> โต๊ะพับหน้าไม้เมลามีน (หนา 25 มม. เสริมคานขวาง) ขนาด 3.5 ฟุต - 6 ฟุต ขาโครเมี่ยม:<p><span style="text-decoration: underline;">Top หน้าไม้เมลามีนหนา 25 มม.</span>  <span>(เหมาะสำหรับการใช้งานที่ไม่ยกย้ายบ่อย เนื่องจากมี นน. มาก) </span>/ ผลิต 10 ขนาด (3.5 ฟุต - 6 ฟุต) / <span>เฟรมเหล็กขนาด 1.2*1.2 นิ้ว หนา 1 มม. ชุบโครเมี่ยม / ใต้โต๊ะมีเสริมกระดูกคานเหล็กเส้นกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 นิ้ว จำนวน 2-4 เส้น เพิ่มความแข็งแรง / ขาโต๊ะมีปุ่มหมุนปรับระดับ</span></p> โต๊ะพับหน้าไม้เมลามีน (หนา 25 มม. เสริมคานขวาง) ขนาด 3.5 ฟุต - 6 ฟุต ขาโครเมี่ยม:<p><span style="text-decoration: underline;">Top หน้าไม้เมลามีนหนา 25 มม.</span>  <span>(เหมาะสำหรับการใช้งานที่ไม่ยกย้ายบ่อย เนื่องจากมี นน. มาก) </span>/ ผลิต 10 ขนาด (3.5 ฟุต - 6 ฟุต) / <span>เฟรมเหล็กขนาด 1.2*1.2 นิ้ว หนา 1 มม. ชุบโครเมี่ยม / ใต้โต๊ะมีเสริมกระดูกคานเหล็กเส้นกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 นิ้ว จำนวน 2-4 เส้น เพิ่มความแข็งแรง / ขาโต๊ะมีปุ่มหมุนปรับระดับ</span></p>
   • สินค้าถัดไป A05A077
   • สินค้าถัดไป A18A083
   • สินค้าถัดไป A18A080
   • สินค้าถัดไป A07A056
   • สินค้าถัดไป A07A060
   • สินค้าถัดไป A18A079
   • สินค้าถัดไป A18A085
   • สินค้าถัดไป A18A078
   • สินค้าถัดไป A18A069
   • สินค้าถัดไป A18A084
   • สินค้าถัดไป A18A068
   • สินค้าถัดไป A05A068
   • สินค้าถัดไป A05A067
   • สินค้าถัดไป A07A007
   • สินค้าถัดไป A18A037
   • สินค้าถัดไป A18A076
   • สินค้าถัดไป A18A077
   • สินค้าถัดไป A07A012
   • สินค้าถัดไป A07A011
   • สินค้าถัดไป A18A074
   • สินค้าถัดไป A18A075
   • สินค้าถัดไป A18A060
   • สินค้าถัดไป A18A039
   • สินค้าถัดไป A07A045
   • สินค้าถัดไป A07A051
   • สินค้าถัดไป A07A044
   • สินค้าถัดไป A07A043
   • สินค้าถัดไป A07A052
   • สินค้าถัดไป A05A061
   • สินค้าถัดไป A05A062
   • สินค้าถัดไป A05A038
   • สินค้าถัดไป A05A036
   • สินค้าถัดไป A05A031
   • สินค้าถัดไป A18A028
   • สินค้าถัดไป A18A081
   • สินค้าถัดไป A18A073
   • สินค้าถัดไป A05A143
   • สินค้าถัดไป A05A001
   • สินค้าถัดไป A05A144
   • สินค้าถัดไป A05A145
   • สินค้าถัดไป A18A082
   • สินค้าถัดไป A05A071
   • สินค้าถัดไป A05A072
   • สินค้าถัดไป A05A041
   • สินค้าถัดไป A05A004
   • สินค้าถัดไป A05A003
   • สินค้าถัดไป A05A042
   • สินค้าถัดไป A05A060
   • สินค้าถัดไป A04A068
   • สินค้าถัดไป A04A060
   • สินค้าถัดไป A05A050
   • สินค้าถัดไป A05A053
   • สินค้าถัดไป A04A059
   • สินค้าถัดไป A05A063
   • สินค้าถัดไป A05A064
   • สินค้าถัดไป A05A037
   • สินค้าถัดไป A05A039
   • สินค้าถัดไป A05A073
   • สินค้าถัดไป A05A141
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  Top หน้าไม้เมลามีนหนา 25 มม.  (เหมาะสำหรับการใช้งานที่ไม่ยกย้ายบ่อย เนื่องจากมี นน. มาก) / ผลิต 10 ขนาด (3.5 ฟุต - 6 ฟุต) / เฟรมเหล็กขนาด 1.2*1.2 นิ้ว หนา 1 มม. ชุบโครเมี่ยม / ใต้โต๊ะมีเสริมกระดูกคานเหล็กเส้นกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 นิ้ว จำนวน 2-4 เส้น เพิ่มความแข็งแรง / ขาโต๊ะมีปุ่มหมุนปรับระดับ

  ราคาเริ่มต้นที่: 1,663.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 10 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. ไม้เมลามีนสีมาตรฐาน

   ราคา +0.00 บาท
  2. ไม้เมลามีนสีพื้นพิเศษ 100

   ราคา +100.00 บาท
  3. ไม้เมลามีนสีไม้พิเศษ 200

   ราคา +200.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  A07A007-1:โต๊ะเอนกประสงค์ หน้าไม้เมลามีน 105 ซม. หน้า 60 ซม

  ขนาด 105W* 60D* 75H cm   หน้าไม้เมลามีน 25 มม.
  ราคา 1,774.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A07A007-2:โต๊ะเอนกประสงค์ หน้าไม้เมลามีน 120 ซม. หน้า 45 ซม

  ขนาด 120W* 45D* 75H cm  หน้าไม้เมลามีน 25 มม.
  ราคา 1,663.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A07A007-3:โต๊ะเอนกประสงค์ หน้าไม้เมลามีน 120 ซม. หน้า 60 ซม

  ขนาด 120W* 60D* 75H cm  หน้าไม้เมลามีน 25 มม.
  ราคา 1,801.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A07A007-4:โต๊ะเอนกประสงค์ หน้าไม้เมลามีน 120 ซม. หน้า 75 ซม

  ขนาด 120W* 75D* 75H cm  หน้าไม้เมลามีน 25 มม.
  ราคา 2,134.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A07A007-5:โต๊ะเอนกประสงค์ หน้าไม้เมลามีน 150 ซม. หน้า 45 ซม

  ขนาด 150W* 45D* 75H cm  หน้าไม้เมลามีน 25 มม.
  ราคา 2,065.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A07A007-6:โต๊ะเอนกประสงค์ หน้าไม้เมลามีน 150 ซม. หน้า 60 ซม

  ขนาด 150W* 60D* 75H cm  หน้าไม้เมลามีน 25 มม.
  ราคา 1,958.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A07A007-7:โต๊ะเอนกประสงค์ หน้าไม้เมลามีน 150 ซม. หน้า 75 ซม

  ขนาด 150W* 75D* 75H cm  หน้าไม้เมลามีน 25 มม.
  ราคา 2,937.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A07A007-8:โต๊ะเอนกประสงค์ หน้าไม้เมลามีน 180 ซม. หน้า 45 ซม

  ขนาด 180W* 45D* 75H cm  หน้าไม้เมลามีน 25 มม.
  ราคา 2,290.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A07A007-9:โต๊ะเอนกประสงค์ หน้าไม้เมลามีน 180 ซม. หน้า 60 ซม

  ขนาด 180W* 60D* 75H cm  W180 * D60 * H75 cm /หน้าไม้เมลามีน 25 มม.
  ราคา 2,317.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A07A007-10:โต๊ะเอนกประสงค์ หน้าไม้เมลามีน 180 ซม. หน้า 75 ซม

  ขนาด 180W* 75D* 75H cm  หน้าไม้เมลามีน 25 มม.
  ราคา 3,031.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา