ติดต่อสอบถาม

C08A029:ตู้ไซด์บอร์ด แบบแขวนลอยผนัง 120W,150W,180W,200W,240W cm.

C08A029
ตู้ไซด์บอร์ด แบบแขวนลอยผนัง 120W,150W,180W,200W,240W cm. :<p>ผลิต 5 ขนาด 120W,150W,180W,200W,240W cm. (35D*30H cm.) </p> ตู้ไซด์บอร์ด แบบแขวนลอยผนัง 120W,150W,180W,200W,240W cm. :<p>ผลิต 5 ขนาด 120W,150W,180W,200W,240W cm. (35D*30H cm.) </p> ตู้ไซด์บอร์ด แบบแขวนลอยผนัง 120W,150W,180W,200W,240W cm. :<p>ผลิต 5 ขนาด 120W,150W,180W,200W,240W cm. (35D*30H cm.) </p>
   • สินค้าถัดไป C08A015
   • สินค้าถัดไป G04A043
   • สินค้าถัดไป C08A014
   • สินค้าถัดไป C08A034
   • สินค้าถัดไป C08A013
   • สินค้าถัดไป C07A001
   • สินค้าถัดไป C07A003
   • สินค้าถัดไป C07A004
   • สินค้าถัดไป C07A002
   • สินค้าถัดไป C07A005
   • สินค้าถัดไป C07A006
   • สินค้าถัดไป C07A007
   • สินค้าถัดไป A33A011
   • สินค้าถัดไป A33A012
   • สินค้าถัดไป C08A017
   • สินค้าถัดไป C08A019
   • สินค้าถัดไป C08A025
   • สินค้าถัดไป C08A026
   • สินค้าถัดไป C08A020
   • สินค้าถัดไป G05A028
   • สินค้าถัดไป C08A021
   • สินค้าถัดไป C08A024
   • สินค้าถัดไป C08A018
   • สินค้าถัดไป C08A028
   • สินค้าถัดไป G05A027
   • สินค้าถัดไป C08A007
   • สินค้าถัดไป C08A016
   • สินค้าถัดไป G05A025
   • สินค้าถัดไป CL30361
   • สินค้าถัดไป C08A029
   • สินค้าถัดไป C08A031
   • สินค้าถัดไป C08A035
   • สินค้าถัดไป C08A030
   • สินค้าถัดไป C08A032
   • สินค้าถัดไป C08A006
   • สินค้าถัดไป C08A022
   • สินค้าถัดไป C08A023
   • สินค้าถัดไป C08A033
   • สินค้าถัดไป C01A036
   • สินค้าถัดไป C08A027
   • สินค้าถัดไป E34A009
   • สินค้าถัดไป E34A010
   • สินค้าถัดไป E34A001
   • สินค้าถัดไป E34A002
   • สินค้าถัดไป E34A008
   • สินค้าถัดไป E34A003
   • สินค้าถัดไป E34A004
   • สินค้าถัดไป E34A006
   • สินค้าถัดไป E34A007
   • สินค้าถัดไป E34A005
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ผลิต 5 ขนาด 120W,150W,180W,200W,240W cm. (35D*30H cm.) 

  ราคาเริ่มต้นที่: 3,976.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 5 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  C08A029-1:ตู้ไซด์บอร์ด แบบแขวนลอยผนัง ขนาด 120W*35D*30H cm.

  ขนาด 120W* 35D* 30H cm  ไม้เมลามีนล้วน
  ราคา 3,976.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  C08A029-2:ตู้ไซด์บอร์ด แบบแขวนลอยผนัง ขนาด 150W*35D*30H cm.

  ขนาด 150W* 35D* 30H cm  ไม้เมลามีนล้วน
  ราคา 4,909.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  C08A029-3:ตู้ไซด์บอร์ด แบบแขวนลอยผนัง ขนาด 180W*35D*30H cm.

  ขนาด 180W* 35D* 30H cm  ไม้เมลามีนล้วน
  ราคา 5,841.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  C08A029-4:ตู้ไซด์บอร์ด แบบแขวนลอยผนัง ขนาด 200W*35D*30H cm.

  ขนาด 200W* 35D* 30H cm  ไม้เมลามีนล้วน
  ราคา 6,429.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  C08A029-5:ตู้ไซด์บอร์ด แบบแขวนลอยผนัง ขนาด 240W*35D*30H cm.

  ขนาด 240W* 35D* 30H cm  ไม้เมลามีนล้วน
  ราคา 7,459.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา