G04A052:ตู้เก็บเอกสารไม้ MDF พ่นผิวทำสี สูง 200 ซม. รุ่น DIM-630D มี 3 บานเปิด

G04A052
ตู้เก็บเอกสารไม้ MDF พ่นผิวทำสี สูง 200 ซม. รุ่น DIM-630D มี 3 บานเปิด:<p>ขนาด 126W*43D*200H cm. โครงตู้ผลิตไม้ MDF พ่นผิวทำสีสัก / มี 3 บานเปิดบนกระจก ล่างปิดทึบ </p> ตู้เก็บเอกสารไม้ MDF พ่นผิวทำสี สูง 200 ซม. รุ่น DIM-630D มี 3 บานเปิด:<p>ขนาด 126W*43D*200H cm. โครงตู้ผลิตไม้ MDF พ่นผิวทำสีสัก / มี 3 บานเปิดบนกระจก ล่างปิดทึบ </p> ตู้เก็บเอกสารไม้ MDF พ่นผิวทำสี สูง 200 ซม. รุ่น DIM-630D มี 3 บานเปิด:<p>ขนาด 126W*43D*200H cm. โครงตู้ผลิตไม้ MDF พ่นผิวทำสีสัก / มี 3 บานเปิดบนกระจก ล่างปิดทึบ </p>
   • สินค้าถัดไป G04A053
   • สินค้าถัดไป G04A013
   • สินค้าถัดไป G04A012
   • สินค้าถัดไป G04A051
   • สินค้าถัดไป G04A054
   • สินค้าถัดไป G04A039
   • สินค้าถัดไป G04A052
   • สินค้าถัดไป G04A006
   • สินค้าถัดไป G04A005
   • สินค้าถัดไป G04A040
   • สินค้าถัดไป G04A041
   • สินค้าถัดไป G04A047
   • สินค้าถัดไป G04A048
   • สินค้าถัดไป G04A044
   • สินค้าถัดไป G04A028
   • สินค้าถัดไป G04A046
   • สินค้าถัดไป G04A049
   • สินค้าถัดไป G04A045
   • สินค้าถัดไป G04A056
   • สินค้าถัดไป G04A050
   • สินค้าถัดไป G04A037
   • สินค้าถัดไป G04A038
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ขนาด 126W*43D*200H cm. โครงตู้ผลิตไม้ MDF พ่นผิวทำสีสัก / มี 3 บานเปิดบนกระจก ล่างปิดทึบ 

  ราคาเริ่มต้นที่: 10,615.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  G04A052:ตู้เก็บเอกสารไม้ MDF สูง 200 ซม. รุ่น DIM-630D พ่นผิวทำสีสัก

  ขนาด 126W* 43D* 200H  มี 3 บานเปิดบนกระจก ล่างปิดทึบ
  ราคา 10,615.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา