ติดต่อสอบถาม

C11A007:ตู้วางปริ๊นเตอร์ สูง 75 ซม. TOP กระจกด้านบน

C11A007
ตู้วางปริ๊นเตอร์ สูง 75 ซม. TOP กระจกด้านบน :<p>ขนาด 50W*60D*75H cm. TOP กระจกด้านบนหนา 10 มิล สามารถมองเห็นไฟของเครื่องเวลาปริ๊น  /  ตู้ปิดผิวเมลามีนสีพิเศษ ชั้นกลางวางปริ๊นเตอร์ laser ตัวชั้นเลื่อนใช้งานได้สะดวก ข้างล่างเป็น 1 ลิ้นชัก เหมาะสำหรับเก็บจัดเก็บของ / มีรูร้อยสายไฟ</p> ตู้วางปริ๊นเตอร์ สูง 75 ซม. TOP กระจกด้านบน :<p>ขนาด 50W*60D*75H cm. TOP กระจกด้านบนหนา 10 มิล สามารถมองเห็นไฟของเครื่องเวลาปริ๊น  /  ตู้ปิดผิวเมลามีนสีพิเศษ ชั้นกลางวางปริ๊นเตอร์ laser ตัวชั้นเลื่อนใช้งานได้สะดวก ข้างล่างเป็น 1 ลิ้นชัก เหมาะสำหรับเก็บจัดเก็บของ / มีรูร้อยสายไฟ</p> ตู้วางปริ๊นเตอร์ สูง 75 ซม. TOP กระจกด้านบน :<p>ขนาด 50W*60D*75H cm. TOP กระจกด้านบนหนา 10 มิล สามารถมองเห็นไฟของเครื่องเวลาปริ๊น  /  ตู้ปิดผิวเมลามีนสีพิเศษ ชั้นกลางวางปริ๊นเตอร์ laser ตัวชั้นเลื่อนใช้งานได้สะดวก ข้างล่างเป็น 1 ลิ้นชัก เหมาะสำหรับเก็บจัดเก็บของ / มีรูร้อยสายไฟ</p> ตู้วางปริ๊นเตอร์ สูง 75 ซม. TOP กระจกด้านบน :<p>ขนาด 50W*60D*75H cm. TOP กระจกด้านบนหนา 10 มิล สามารถมองเห็นไฟของเครื่องเวลาปริ๊น  /  ตู้ปิดผิวเมลามีนสีพิเศษ ชั้นกลางวางปริ๊นเตอร์ laser ตัวชั้นเลื่อนใช้งานได้สะดวก ข้างล่างเป็น 1 ลิ้นชัก เหมาะสำหรับเก็บจัดเก็บของ / มีรูร้อยสายไฟ</p> ตู้วางปริ๊นเตอร์ สูง 75 ซม. TOP กระจกด้านบน :<p>ขนาด 50W*60D*75H cm. TOP กระจกด้านบนหนา 10 มิล สามารถมองเห็นไฟของเครื่องเวลาปริ๊น  /  ตู้ปิดผิวเมลามีนสีพิเศษ ชั้นกลางวางปริ๊นเตอร์ laser ตัวชั้นเลื่อนใช้งานได้สะดวก ข้างล่างเป็น 1 ลิ้นชัก เหมาะสำหรับเก็บจัดเก็บของ / มีรูร้อยสายไฟ</p>
   • สินค้าถัดไป C11A003
   • สินค้าถัดไป E34A005
   • สินค้าถัดไป C11A002
   • สินค้าถัดไป C11A004
   • สินค้าถัดไป C11A001
   • สินค้าถัดไป C11A006
   • สินค้าถัดไป A18A006
   • สินค้าถัดไป A12A027
   • สินค้าถัดไป A12A010
   • สินค้าถัดไป A10A017
   • สินค้าถัดไป A18A015
   • สินค้าถัดไป C11A009
   • สินค้าถัดไป C11A007
   • สินค้าถัดไป C11A005
   • สินค้าถัดไป C11A008
   • สินค้าถัดไป E34A006
   • สินค้าถัดไป E34A007
   • สินค้าถัดไป E34A001
   • สินค้าถัดไป E34A002
   • สินค้าถัดไป E34A003
   • สินค้าถัดไป E34A004
   • สินค้าถัดไป C06A052
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ขนาด 50W*60D*75H cm. TOP กระจกด้านบนหนา 10 มิล สามารถมองเห็นไฟของเครื่องเวลาปริ๊น  /  ตู้ปิดผิวเมลามีนสีพิเศษ ชั้นกลางวางปริ๊นเตอร์ laser ตัวชั้นเลื่อนใช้งานได้สะดวก ข้างล่างเป็น 1 ลิ้นชัก เหมาะสำหรับเก็บจัดเก็บของ / มีรูร้อยสายไฟ

  ราคาเริ่มต้นที่: 4,030.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. ไม้เมลามีนสีมาตรฐาน

   ราคา +0.00 บาท
  2. ไม้เมลามีนสีพื้นพิเศษ 200

   ราคา +200.00 บาท
  3. ไม้เมลามีนสีไม้พิเศษ 300

   ราคา +300.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  C11A007:ตู้วางปริ๊นเตอร์ สูง 75 ซม. TOP กระจกด้านบน

  ขนาด 50W* 60D* 75H cm  ตู้ปิดผิวเมลามีนสีพิเศษ ชั้นกลางวางปริ๊นเตอร์ laser ตัวชั้นเลื่อนใช้งานได้สะดวก ข้างล่างเป็น 1 ลิ้นชัก เหมาะสำหรับเก็บจัดเก็บของ / มีรูร้อยสายไฟ
  ราคา 4,030.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา