E34A010:ตู้ข้างเหล็กบานเปิดกลาง 75H cm.

E34A010
ตู้ข้างเหล็กบานเปิดกลาง 75H cm.:<p>ขนาด 46.5W*40.7D*75H cm. ที่วางของ 2 ชั้น ทั้งตัวเป็นสีดำล้วนหน้าบานเปิด ผลิต 3 สี คือ สีขาว-ดำ/สีส้ม-ดำและสีฟ้า-ดำ</p> ตู้ข้างเหล็กบานเปิดกลาง 75H cm.:<p>ขนาด 46.5W*40.7D*75H cm. ที่วางของ 2 ชั้น ทั้งตัวเป็นสีดำล้วนหน้าบานเปิด ผลิต 3 สี คือ สีขาว-ดำ/สีส้ม-ดำและสีฟ้า-ดำ</p> ตู้ข้างเหล็กบานเปิดกลาง 75H cm.:<p>ขนาด 46.5W*40.7D*75H cm. ที่วางของ 2 ชั้น ทั้งตัวเป็นสีดำล้วนหน้าบานเปิด ผลิต 3 สี คือ สีขาว-ดำ/สีส้ม-ดำและสีฟ้า-ดำ</p> ตู้ข้างเหล็กบานเปิดกลาง 75H cm.:<p>ขนาด 46.5W*40.7D*75H cm. ที่วางของ 2 ชั้น ทั้งตัวเป็นสีดำล้วนหน้าบานเปิด ผลิต 3 สี คือ สีขาว-ดำ/สีส้ม-ดำและสีฟ้า-ดำ</p> ตู้ข้างเหล็กบานเปิดกลาง 75H cm.:<p>ขนาด 46.5W*40.7D*75H cm. ที่วางของ 2 ชั้น ทั้งตัวเป็นสีดำล้วนหน้าบานเปิด ผลิต 3 สี คือ สีขาว-ดำ/สีส้ม-ดำและสีฟ้า-ดำ</p> ตู้ข้างเหล็กบานเปิดกลาง 75H cm.:<p>ขนาด 46.5W*40.7D*75H cm. ที่วางของ 2 ชั้น ทั้งตัวเป็นสีดำล้วนหน้าบานเปิด ผลิต 3 สี คือ สีขาว-ดำ/สีส้ม-ดำและสีฟ้า-ดำ</p> ตู้ข้างเหล็กบานเปิดกลาง 75H cm.:<p>ขนาด 46.5W*40.7D*75H cm. ที่วางของ 2 ชั้น ทั้งตัวเป็นสีดำล้วนหน้าบานเปิด ผลิต 3 สี คือ สีขาว-ดำ/สีส้ม-ดำและสีฟ้า-ดำ</p> ตู้ข้างเหล็กบานเปิดกลาง 75H cm.:<p>ขนาด 46.5W*40.7D*75H cm. ที่วางของ 2 ชั้น ทั้งตัวเป็นสีดำล้วนหน้าบานเปิด ผลิต 3 สี คือ สีขาว-ดำ/สีส้ม-ดำและสีฟ้า-ดำ</p>
   • สินค้าถัดไป C07A001
   • สินค้าถัดไป C07A003
   • สินค้าถัดไป C07A004
   • สินค้าถัดไป C07A002
   • สินค้าถัดไป C07A005
   • สินค้าถัดไป C07A006
   • สินค้าถัดไป C07A007
   • สินค้าถัดไป A33A011
   • สินค้าถัดไป A33A012
   • สินค้าถัดไป G05A025
   • สินค้าถัดไป CL30361
   • สินค้าถัดไป G05A027
   • สินค้าถัดไป G05A028
   • สินค้าถัดไป CL30360
   • สินค้าถัดไป C08A007
   • สินค้าถัดไป C08A006
   • สินค้าถัดไป G04A043
   • สินค้าถัดไป C08A030
   • สินค้าถัดไป C08A031
   • สินค้าถัดไป C08A032
   • สินค้าถัดไป C01A036
   • สินค้าถัดไป C08A015
   • สินค้าถัดไป E34A009
   • สินค้าถัดไป C08A016
   • สินค้าถัดไป C08A024
   • สินค้าถัดไป C08A017
   • สินค้าถัดไป C08A018
   • สินค้าถัดไป E34A010
   • สินค้าถัดไป C08A019
   • สินค้าถัดไป C08A025
   • สินค้าถัดไป C08A028
   • สินค้าถัดไป C08A026
   • สินค้าถัดไป C08A020
   • สินค้าถัดไป C08A014
   • สินค้าถัดไป C08A029
   • สินค้าถัดไป C08A013
   • สินค้าถัดไป E34A008
   • สินค้าถัดไป C08A021
   • สินค้าถัดไป C08A027
   • สินค้าถัดไป E34A001
   • สินค้าถัดไป E34A005
   • สินค้าถัดไป E34A002
   • สินค้าถัดไป E34A003
   • สินค้าถัดไป E34A004
   • สินค้าถัดไป E34A006
   • สินค้าถัดไป E34A007
   • สินค้าถัดไป C08A022
   • สินค้าถัดไป C08A023
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ขนาด 46.5W*40.7D*75H cm. ที่วางของ 2 ชั้น ทั้งตัวเป็นสีดำล้วนหน้าบานเปิด ผลิต 3 สี คือ สีขาว-ดำ/สีส้ม-ดำและสีฟ้า-ดำ

  ราคาเริ่มต้นที่: 2,171.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  E34A010:ตู้ข้างเหล็กบานเปิดกลาง 75H cm.

  ขนาด 46.5W* 40.7D* 75H cm  ที่วางของ 2 ชั้น ทั้งตัวเป็นสีดำล้วนหน้าบานเปิด ผลิต 3 สี คือ สีขาว-ดำ/สีส้ม-ดำและสีฟ้า-ดำ
  ราคา 2,171.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา