D05A034:ชั้นเหล็กเก็บพัสดุภัณฑ์สีสัน รุ่น 1003 (5 ช่อง)

D05A034
ชั้นเหล็กเก็บพัสดุภัณฑ์สีสัน รุ่น 1003 (5 ช่อง):<p>ขนาด 91.8W*46D*180H cm. ชั้นเหล็กสีสันแข็งแรงทนทาน / แผ่นชั้นปรับระดับได้ / ผลิตสีเขียวและสีส้ม</p> ชั้นเหล็กเก็บพัสดุภัณฑ์สีสัน รุ่น 1003 (5 ช่อง):<p>ขนาด 91.8W*46D*180H cm. ชั้นเหล็กสีสันแข็งแรงทนทาน / แผ่นชั้นปรับระดับได้ / ผลิตสีเขียวและสีส้ม</p> ชั้นเหล็กเก็บพัสดุภัณฑ์สีสัน รุ่น 1003 (5 ช่อง):<p>ขนาด 91.8W*46D*180H cm. ชั้นเหล็กสีสันแข็งแรงทนทาน / แผ่นชั้นปรับระดับได้ / ผลิตสีเขียวและสีส้ม</p> ชั้นเหล็กเก็บพัสดุภัณฑ์สีสัน รุ่น 1003 (5 ช่อง):<p>ขนาด 91.8W*46D*180H cm. ชั้นเหล็กสีสันแข็งแรงทนทาน / แผ่นชั้นปรับระดับได้ / ผลิตสีเขียวและสีส้ม</p> ชั้นเหล็กเก็บพัสดุภัณฑ์สีสัน รุ่น 1003 (5 ช่อง):<p>ขนาด 91.8W*46D*180H cm. ชั้นเหล็กสีสันแข็งแรงทนทาน / แผ่นชั้นปรับระดับได้ / ผลิตสีเขียวและสีส้ม</p>
   • สินค้าถัดไป D03A006
   • สินค้าถัดไป D03A013
   • สินค้าถัดไป D03A011
   • สินค้าถัดไป D03A012
   • สินค้าถัดไป D03A010
   • สินค้าถัดไป D03A009
   • สินค้าถัดไป D03A008
   • สินค้าถัดไป D03A014
   • สินค้าถัดไป D03A007
   • สินค้าถัดไป D03A004
   • สินค้าถัดไป D03A003
   • สินค้าถัดไป D03A001
   • สินค้าถัดไป D05A034
   • สินค้าถัดไป E07A018
   • สินค้าถัดไป E07A019
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ขนาด 91.8W*46D*180H cm. ชั้นเหล็กสีสันแข็งแรงทนทาน / แผ่นชั้นปรับระดับได้ / ผลิตสีเขียวและสีส้ม

  ราคาเริ่มต้นที่: 3,904.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  D05A034:ชั้นเหล็กเก็บพัสดุภัณฑ์สีสัน รุ่น 1003 (5 ช่อง)

  ขนาด 91.8W* 46D* 180H   ชั้นเหล็กสีสันแข็งแรงทนทาน / แผ่นชั้นปรับระดับได้ / ผลิตสีเขียวและสีส้ม
  ราคา 3,904.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา