ติดต่อสอบถาม

C11A005:ตู้วางพรินเตอร์เตี้ย วางข้างโต๊ะ 60W*50D*60H cm (วางพรินเตอร์ได้ 2 ตัว)

C11A005
ตู้วางพรินเตอร์เตี้ย วางข้างโต๊ะ 60W*50D*60H cm (วางพรินเตอร์ได้ 2 ตัว):<p><span>ขนาด 60W*50D*60H cm / สำหรับ</span>วางพรินเตอร์ข้างโต๊ะ วางพรินเตอร์ได้ 2 เครื่อง / ช่องตรงกลางเป็นถาดดึงรางลูกปืน ช่วยให้สามารถเปิดฝาเครื่องเพื่อแก้ปัญหากระดาษติดได้</p> ตู้วางพรินเตอร์เตี้ย วางข้างโต๊ะ 60W*50D*60H cm (วางพรินเตอร์ได้ 2 ตัว):<p><span>ขนาด 60W*50D*60H cm / สำหรับ</span>วางพรินเตอร์ข้างโต๊ะ วางพรินเตอร์ได้ 2 เครื่อง / ช่องตรงกลางเป็นถาดดึงรางลูกปืน ช่วยให้สามารถเปิดฝาเครื่องเพื่อแก้ปัญหากระดาษติดได้</p> ตู้วางพรินเตอร์เตี้ย วางข้างโต๊ะ 60W*50D*60H cm (วางพรินเตอร์ได้ 2 ตัว):<p><span>ขนาด 60W*50D*60H cm / สำหรับ</span>วางพรินเตอร์ข้างโต๊ะ วางพรินเตอร์ได้ 2 เครื่อง / ช่องตรงกลางเป็นถาดดึงรางลูกปืน ช่วยให้สามารถเปิดฝาเครื่องเพื่อแก้ปัญหากระดาษติดได้</p>
   • สินค้าถัดไป C11A003
   • สินค้าถัดไป E34A005
   • สินค้าถัดไป C11A002
   • สินค้าถัดไป C11A004
   • สินค้าถัดไป C11A001
   • สินค้าถัดไป C11A006
   • สินค้าถัดไป A18A006
   • สินค้าถัดไป A12A027
   • สินค้าถัดไป A12A010
   • สินค้าถัดไป A10A017
   • สินค้าถัดไป A18A015
   • สินค้าถัดไป C11A009
   • สินค้าถัดไป C11A007
   • สินค้าถัดไป C11A005
   • สินค้าถัดไป C11A008
   • สินค้าถัดไป E34A006
   • สินค้าถัดไป E34A007
   • สินค้าถัดไป E34A001
   • สินค้าถัดไป E34A002
   • สินค้าถัดไป E34A003
   • สินค้าถัดไป E34A004
   • สินค้าถัดไป C06A052
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ขนาด 60W*50D*60H cm / สำหรับวางพรินเตอร์ข้างโต๊ะ วางพรินเตอร์ได้ 2 เครื่อง / ช่องตรงกลางเป็นถาดดึงรางลูกปืน ช่วยให้สามารถเปิดฝาเครื่องเพื่อแก้ปัญหากระดาษติดได้

  ราคาเริ่มต้นที่: 2,826.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. ไม้เมลามีนสีมาตรฐาน

   ราคา +0.00 บาท
  2. ไม้เมลามีนสีพื้นพิเศษ 100

   ราคา +100.00 บาท
  3. ไม้เมลามีนสีไม้พิเศษ 200

   ราคา +200.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  C11A005 :ตู้วางพรินเตอร์เตี้ย วางข้างโต๊ะ 60W*50D*60H cm (วางพรินเตอร์ได้ 2 ตัว)

  ขนาด 60W* 50D* 60H  สำหรับวางพรินเตอร์ข้างโต๊ะ วางพรินเตอร์ได้ 2 เครื่อง / ช่องตรงกลางเป็นถาดดึงรางลูกปืน ช่วยให้สามารถเปิดฝาเครื่องเพื่อแก้ปัญหากระดาษติดได้
  ราคา 2,826.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา