P04A025:มินิสกรีนไม้มุมมนหุ้มผ้า สูงพิเศษ 30 ซม. ตัวจับอลูมิเนียมสีขาว

P04A025
มินิสกรีนไม้มุมมนหุ้มผ้า สูงพิเศษ 30 ซม. ตัวจับอลูมิเนียมสีขาว:<p><span>ผลิต 7 ขนาดคือ 60W, 80W, 100W, 120W,135W,150W และ 180W cm (30H เมื่อติดตั้งรวมตัวจับแล้วจะสูงน้อยกว่าจอคอมมาตรฐานเล็กน้อย เงยหน้าแล้วยังสามารถพูดคุยประสานงานกันได้) <span>ช่วยลดเสียงสำหรับงานฝ่ายขายหรือ call center</span> / รับผลิตตามขนาด</span></p> มินิสกรีนไม้มุมมนหุ้มผ้า สูงพิเศษ 30 ซม. ตัวจับอลูมิเนียมสีขาว:<p><span>ผลิต 7 ขนาดคือ 60W, 80W, 100W, 120W,135W,150W และ 180W cm (30H เมื่อติดตั้งรวมตัวจับแล้วจะสูงน้อยกว่าจอคอมมาตรฐานเล็กน้อย เงยหน้าแล้วยังสามารถพูดคุยประสานงานกันได้) <span>ช่วยลดเสียงสำหรับงานฝ่ายขายหรือ call center</span> / รับผลิตตามขนาด</span></p> มินิสกรีนไม้มุมมนหุ้มผ้า สูงพิเศษ 30 ซม. ตัวจับอลูมิเนียมสีขาว:<p><span>ผลิต 7 ขนาดคือ 60W, 80W, 100W, 120W,135W,150W และ 180W cm (30H เมื่อติดตั้งรวมตัวจับแล้วจะสูงน้อยกว่าจอคอมมาตรฐานเล็กน้อย เงยหน้าแล้วยังสามารถพูดคุยประสานงานกันได้) <span>ช่วยลดเสียงสำหรับงานฝ่ายขายหรือ call center</span> / รับผลิตตามขนาด</span></p> มินิสกรีนไม้มุมมนหุ้มผ้า สูงพิเศษ 30 ซม. ตัวจับอลูมิเนียมสีขาว:<p><span>ผลิต 7 ขนาดคือ 60W, 80W, 100W, 120W,135W,150W และ 180W cm (30H เมื่อติดตั้งรวมตัวจับแล้วจะสูงน้อยกว่าจอคอมมาตรฐานเล็กน้อย เงยหน้าแล้วยังสามารถพูดคุยประสานงานกันได้) <span>ช่วยลดเสียงสำหรับงานฝ่ายขายหรือ call center</span> / รับผลิตตามขนาด</span></p>
   • สินค้าถัดไป P04A029
   • สินค้าถัดไป P04A037
   • สินค้าถัดไป A04A028
   • สินค้าถัดไป P04A021
   • สินค้าถัดไป P04A013
   • สินค้าถัดไป A24A003
   • สินค้าถัดไป P04A012
   • สินค้าถัดไป A04A050
   • สินค้าถัดไป A04A051
   • สินค้าถัดไป P04A001
   • สินค้าถัดไป P04A002
   • สินค้าถัดไป P04A007
   • สินค้าถัดไป P04A003
   • สินค้าถัดไป P04A009
   • สินค้าถัดไป P04A010
   • สินค้าถัดไป P04A005
   • สินค้าถัดไป P04A006
   • สินค้าถัดไป P04A036
   • สินค้าถัดไป P04A035
   • สินค้าถัดไป P04A027
   • สินค้าถัดไป P04A028
   • สินค้าถัดไป P04A015
   • สินค้าถัดไป P04A030
   • สินค้าถัดไป P04A016
   • สินค้าถัดไป P04A031
   • สินค้าถัดไป P04A032
   • สินค้าถัดไป P04A017
   • สินค้าถัดไป P04A019
   • สินค้าถัดไป P04A004
   • สินค้าถัดไป P04A018
   • สินค้าถัดไป P04A033
   • สินค้าถัดไป P04A011
   • สินค้าถัดไป A34A022
   • สินค้าถัดไป A23A004
   • สินค้าถัดไป P04A024
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ผลิต 7 ขนาดคือ 60W, 80W, 100W, 120W,135W,150W และ 180W cm (30H เมื่อติดตั้งรวมตัวจับแล้วจะสูงน้อยกว่าจอคอมมาตรฐานเล็กน้อย เงยหน้าแล้วยังสามารถพูดคุยประสานงานกันได้) ช่วยลดเสียงสำหรับงานฝ่ายขายหรือ call center / รับผลิตตามขนาด

  ราคาเริ่มต้นที่: 1,015.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 7 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. พาร์ทิชั่นบุผ้า 05

   ราคา +0.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  P04A025-1:มินิสกรีนไม้หุ้มผ้ามุมมน 60W*30H cm.

  ขนาด 60W* 30H cm  -
  ราคา 1,015.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P04A025-2:มินิสกรีนไม้หุ้มผ้าทำมุมมน 80W*30H cm.

  ขนาด 80W* 30H cm  -
  ราคา 1,169.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P04A025-3:มินิสกรีนไม้หุ้มผ้าทำมุมมน 100W*30H cm.

  ขนาด 100W* 30H cm  -
  ราคา 1,323.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P04A025-4:มินิสกรีนไม้หุ้มผ้าทำมุมมน 120W*30H cm.

  ขนาด 120W* 30H cm  -
  ราคา 1,477.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P04A025-5:มินิสกรีนไม้หุ้มผ้าทำมุมมน 135W*30H cm.

  ขนาด 135W* 30H cm  -
  ราคา 1,708.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P04A025-6:มินิสกรีนไม้หุ้มผ้าทำมุมมน 150W*30H cm.

  ขนาด 150W* 30H cm  -
  ราคา 1,938.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P04A025-7:มินิสกรีนไม้หุ้มผ้าทำมุมมน 180W*30H cm.

  ขนาด 180W* 30H cm  -
  ราคา 2,246.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา