B06A120:เก้าอี้นั่งคอยหุ้มหนังพียู(PU) 2 , 3 ที่นั่ง มีที่ท้าวแขน รุ่น JH-S58

B06A120
เก้าอี้นั่งคอยหุ้มหนังพียู(PU) 2 , 3 ที่นั่ง มีที่ท้าวแขน รุ่น JH-S58:<p>ผลิต 2 แบบ 2 ที่นั่ง ขนาด 105W*53D*87H cm. , 3 ที่นั่ง ขนาด 167W*53D*87H cm. /ที่นั่งบุฟองน้ำหุ้มหนังพียู  / คานเหล็กพ่นดำ โครงขาเหล็กชุบโครเมี่ยม</p> เก้าอี้นั่งคอยหุ้มหนังพียู(PU) 2 , 3 ที่นั่ง มีที่ท้าวแขน รุ่น JH-S58:<p>ผลิต 2 แบบ 2 ที่นั่ง ขนาด 105W*53D*87H cm. , 3 ที่นั่ง ขนาด 167W*53D*87H cm. /ที่นั่งบุฟองน้ำหุ้มหนังพียู  / คานเหล็กพ่นดำ โครงขาเหล็กชุบโครเมี่ยม</p> เก้าอี้นั่งคอยหุ้มหนังพียู(PU) 2 , 3 ที่นั่ง มีที่ท้าวแขน รุ่น JH-S58:<p>ผลิต 2 แบบ 2 ที่นั่ง ขนาด 105W*53D*87H cm. , 3 ที่นั่ง ขนาด 167W*53D*87H cm. /ที่นั่งบุฟองน้ำหุ้มหนังพียู  / คานเหล็กพ่นดำ โครงขาเหล็กชุบโครเมี่ยม</p>
   • สินค้าถัดไป B06A061
   • สินค้าถัดไป B06A091
   • สินค้าถัดไป B06A090
   • สินค้าถัดไป B06A046
   • สินค้าถัดไป B06A003
   • สินค้าถัดไป B06A062
   • สินค้าถัดไป B06A058
   • สินค้าถัดไป B06A056
   • สินค้าถัดไป B06A045
   • สินค้าถัดไป B06A054
   • สินค้าถัดไป B06A039
   • สินค้าถัดไป B06A042
   • สินค้าถัดไป B06A085
   • สินค้าถัดไป B06A068
   • สินค้าถัดไป B06A070
   • สินค้าถัดไป B06A049
   • สินค้าถัดไป B06A080
   • สินค้าถัดไป B06A086
   • สินค้าถัดไป B06A063
   • สินค้าถัดไป B06A104
   • สินค้าถัดไป B06A040
   • สินค้าถัดไป B06A050
   • สินค้าถัดไป B28A063
   • สินค้าถัดไป B06A041
   • สินค้าถัดไป G08A049
   • สินค้าถัดไป B06A053
   • สินค้าถัดไป B06A043
   • สินค้าถัดไป B06A057
   • สินค้าถัดไป B06A055
   • สินค้าถัดไป B06A047
   • สินค้าถัดไป B06A048
   • สินค้าถัดไป B06A064
   • สินค้าถัดไป B06A074
   • สินค้าถัดไป B06A073
   • สินค้าถัดไป B06A071
   • สินค้าถัดไป B06A072
   • สินค้าถัดไป B06A038
   • สินค้าถัดไป B06A037
   • สินค้าถัดไป B06A089
   • สินค้าถัดไป B06A087
   • สินค้าถัดไป B06A081
   • สินค้าถัดไป B06A093
   • สินค้าถัดไป B28A062
   • สินค้าถัดไป B06A066
   • สินค้าถัดไป B06A098
   • สินค้าถัดไป B06A099
   • สินค้าถัดไป B28A060
   • สินค้าถัดไป B28A061
   • สินค้าถัดไป G08A050
   • สินค้าถัดไป B06A100
   • สินค้าถัดไป B06A077
   • สินค้าถัดไป B06A101
   • สินค้าถัดไป B06A102
   • สินค้าถัดไป B06A103
   • สินค้าถัดไป B06A092
   • สินค้าถัดไป B06A044
   • สินค้าถัดไป B06A069
   • สินค้าถัดไป B06A052
   • สินค้าถัดไป B06A051
   • สินค้าถัดไป B06A075
   • สินค้าถัดไป B06A095
   • สินค้าถัดไป B06A096
   • สินค้าถัดไป B06A097
   • สินค้าถัดไป B06A082
   • สินค้าถัดไป B06A018
   • สินค้าถัดไป B06A036
   • สินค้าถัดไป B06A084
   • สินค้าถัดไป B06A019
   • สินค้าถัดไป B22A028
   • สินค้าถัดไป B12A150
   • สินค้าถัดไป B12A151
   • สินค้าถัดไป B06A129
   • สินค้าถัดไป G08A223
   • สินค้าถัดไป B06A109
   • สินค้าถัดไป B06A118
   • สินค้าถัดไป B06A110
   • สินค้าถัดไป B06A113
   • สินค้าถัดไป B06A130
   • สินค้าถัดไป B06A111
   • สินค้าถัดไป B06A114
   • สินค้าถัดไป B06A128
   • สินค้าถัดไป B06A112
   • สินค้าถัดไป B06A122
   • สินค้าถัดไป B06A115
   • สินค้าถัดไป B06A076
   • สินค้าถัดไป B06A116
   • สินค้าถัดไป B06A125
   • สินค้าถัดไป B06A127
   • สินค้าถัดไป B06A117
   • สินค้าถัดไป B06A119
   • สินค้าถัดไป B06A120
   • สินค้าถัดไป B06A124
   • สินค้าถัดไป B06A126
   • สินค้าถัดไป B06A121
   • สินค้าถัดไป B06A105
   • สินค้าถัดไป B06A123
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ผลิต 2 แบบ 2 ที่นั่ง ขนาด 105W*53D*87H cm. , 3 ที่นั่ง ขนาด 167W*53D*87H cm. /ที่นั่งบุฟองน้ำหุ้มหนังพียู  / คานเหล็กพ่นดำ โครงขาเหล็กชุบโครเมี่ยม

  ราคาเริ่มต้นที่: 6,077.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 2 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  B06A120-1:เก้าอี้นั่งคอยหุ้มหนังพียู(PU) 2 ที่นั่ง รุ่น JH-S5892

  ขนาด 105W* 53D* 87H  2 ที่นั่ง / ที่นั่งบุฟองน้ำหุ้มหนังพียู / คานเหล็กพ่นดำ โครงขาเหล็กชุบโครเมี่ยม
  ราคา 6,077.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  B06A120-2:เก้าอี้นั่งคอยหุ้มหนังพียู(PU) 3 ที่นั่ง รุ่น JH-S5893

  ขนาด 167W* 53D* 87H  3 ที่นั่ง / ที่นั่งบุฟองน้ำหุ้มหนังพียู / คานเหล็กพ่นดำ โครงขาเหล็กชุบโครเมี่ยม
  ราคา 8,077.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา