ติดต่อสอบถาม

P04A024:แผ่นปิดหน้าโต๊ะหุ้มผ้า ขนาด 60W-240W*60H cm

P04A024
แผ่นปิดหน้าโต๊ะหุ้มผ้า ขนาด 60W-240W*60H cm:<p>ผลิตขนาด 60W, 8<span>0W, 10</span><span>0W, 12</span><span>0W, 135</span><span>W, 150</span><span>W, 1</span><span>60W, 18</span><span>0W, 200W, 240W (*2D*60H cm) หุ้มผ้าสีตามระบุ / </span>หน้าโต๊ะเว้า 8 cm สำหรับฉากติดตั้ง</p>
   • สินค้าถัดไป P04A029
   • สินค้าถัดไป P04A037
   • สินค้าถัดไป A04A028
   • สินค้าถัดไป P04A021
   • สินค้าถัดไป P04A013
   • สินค้าถัดไป A24A003
   • สินค้าถัดไป P04A012
   • สินค้าถัดไป A04A050
   • สินค้าถัดไป A04A051
   • สินค้าถัดไป P04A001
   • สินค้าถัดไป P04A002
   • สินค้าถัดไป P04A007
   • สินค้าถัดไป P04A003
   • สินค้าถัดไป P04A009
   • สินค้าถัดไป P04A010
   • สินค้าถัดไป P04A005
   • สินค้าถัดไป P04A006
   • สินค้าถัดไป P04A036
   • สินค้าถัดไป P04A035
   • สินค้าถัดไป P04A027
   • สินค้าถัดไป P04A028
   • สินค้าถัดไป P04A015
   • สินค้าถัดไป P04A030
   • สินค้าถัดไป P04A016
   • สินค้าถัดไป P04A031
   • สินค้าถัดไป P04A032
   • สินค้าถัดไป P04A017
   • สินค้าถัดไป P04A019
   • สินค้าถัดไป P04A004
   • สินค้าถัดไป P04A018
   • สินค้าถัดไป P04A033
   • สินค้าถัดไป P04A011
   • สินค้าถัดไป A34A022
   • สินค้าถัดไป A23A004
   • สินค้าถัดไป P04A024
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ผลิตขนาด 60W, 80W, 100W, 120W, 135W, 150W, 160W, 180W, 200W, 240W (*2D*60H cm) หุ้มผ้าสีตามระบุ / หน้าโต๊ะเว้า 8 cm สำหรับฉากติดตั้ง

  ราคาเริ่มต้นที่: 1,023.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 8 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. พาร์ทิชั่นบุผ้า 05

   ราคา +0.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  P04A024-1:แผ่นปิดหน้าโต๊ะหุ้มผ้า ขนาด 60W*2D*60H cm.

  ขนาด 60W* 2D* 60H cm  -
  ราคา 1,023.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P04A024-2:แผ่นปิดหน้าโต๊ะหุ้มผ้า ขนาด 80W*2D*60H cm.

  ขนาด 80W* 2D* 60H cm  -
  ราคา 1,312.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P04A024-3:แผ่นปิดหน้าโต๊ะหุ้มผ้า ขนาด 100W*2D*60H cm.

  ขนาด 100W* 2D* 60H cm  -
  ราคา 1,615.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P04A024-4:แผ่นปิดหน้าโต๊ะหุ้มผ้า ขนาด 120W*2D*60H cm.

  ขนาด 120W* 2D* 60H cm  -
  ราคา 1,767.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P04A024-5:แผ่นปิดหน้าโต๊ะหุ้มผ้า ขนาด 150W*2D*60H cm.

  ขนาด 150W* 2D* 60H cm  -
  ราคา 2,221.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P04A024-6:แผ่นปิดหน้าโต๊ะหุ้มผ้า ขนาด 180W*2D*60H cm.

  ขนาด 180W* 2D* 60H cm  -
  ราคา 2,676.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P04A024-7:แผ่นปิดหน้าโต๊ะหุ้มผ้า ขนาด 200W*2D*60H cm.

  ขนาด 200W* 2D* 60H cm  -
  ราคา 2,787.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P04A024-8:แผ่นปิดหน้าโต๊ะหุ้มผ้า ขนาด 240W*2D*60H cm.

  ขนาด 240W* 2D* 60H cm  -
  ราคา 3,188.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา