C02A053:ชั้นรังนกช่องโล่ง แบบ 10 ช่องและ 15 ช่อง (160H cm)

C02A053
ชั้นรังนกช่องโล่ง แบบ 10 ช่องและ 15 ช่อง (160H cm):<p>ผลิต 2 ขนาด  <span>80W*40D*160H cm.(10 ช่อง) และ </span>120W*40D*160H cm. (15 ช่อง) /  ปิดผิวเมลามีน</p> ชั้นรังนกช่องโล่ง แบบ 10 ช่องและ 15 ช่อง (160H cm):<p>ผลิต 2 ขนาด  <span>80W*40D*160H cm.(10 ช่อง) และ </span>120W*40D*160H cm. (15 ช่อง) /  ปิดผิวเมลามีน</p>
   • สินค้าถัดไป C02A027
   • สินค้าถัดไป C02A012
   • สินค้าถัดไป C02A014
   • สินค้าถัดไป C02A017
   • สินค้าถัดไป C02A031
   • สินค้าถัดไป C02A051
   • สินค้าถัดไป C02A050
   • สินค้าถัดไป C02A007
   • สินค้าถัดไป C02A009
   • สินค้าถัดไป C02A011
   • สินค้าถัดไป C02A022
   • สินค้าถัดไป C02A055
   • สินค้าถัดไป C02A006
   • สินค้าถัดไป C02A023
   • สินค้าถัดไป C02A054
   • สินค้าถัดไป C04A025
   • สินค้าถัดไป C04A026
   • สินค้าถัดไป C04A027
   • สินค้าถัดไป C02A008
   • สินค้าถัดไป A33A067
   • สินค้าถัดไป C02A010
   • สินค้าถัดไป C02A005
   • สินค้าถัดไป A20A027
   • สินค้าถัดไป A20A028
   • สินค้าถัดไป C02A056
   • สินค้าถัดไป C02A052
   • สินค้าถัดไป C02A047
   • สินค้าถัดไป C02A048
   • สินค้าถัดไป C02A049
   • สินค้าถัดไป C02A044
   • สินค้าถัดไป C02A032
   • สินค้าถัดไป C02A045
   • สินค้าถัดไป C02A046
   • สินค้าถัดไป C06A052
   • สินค้าถัดไป C02A053
   • สินค้าถัดไป C03A053
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ผลิต 2 ขนาด  80W*40D*160H cm.(10 ช่อง) และ 120W*40D*160H cm. (15 ช่อง) /  ปิดผิวเมลามีน

  ราคาเริ่มต้นที่: 5,538.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 2 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  C02A053-1:ชั้นวางเอกสาร ช่องโล่ง กว้าง 120 ซม. (15 ช่อง)

  ขนาด 120W* 40D* 160H  ขนาด 120W*40D*160H cm.
  ราคา 7,323.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  C02A053-2:ชั้นวางเอกสาร ช่องโล่ง กว้าง 80 ซม. (10 ช่อง)

  ขนาด 80W* 40D* 160H  ขนาด 80W*40D*160H cm.
  ราคา 5,538.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา