P04A023:มินิสกรีนไม้หุ้มผ้า สูงพิเศษ 45 ซม. ตัวจับอลูมิเนียมสีขาว

P04A023
มินิสกรีนไม้หุ้มผ้า สูงพิเศษ 45 ซม. ตัวจับอลูมิเนียมสีขาว:<p><span>ผลิตความกว้าง 7 ขนาดคือ 60, 80, 100, 120,135,150 และ 180 ซม.  (สูง 45 ซม.) </span><span>หนา 16 mm. / ตัวจับอลูมิเนียมใหญ่สีขาว / หุ้มผ้าล้วนทั้งแผ่น ช่วยลดเสียงสำหรับงานฝ่ายขายหรือ call center</span></p>
   • สินค้าถัดไป P04A029
   • สินค้าถัดไป P04A037
   • สินค้าถัดไป A04A028
   • สินค้าถัดไป P04A021
   • สินค้าถัดไป P04A013
   • สินค้าถัดไป A24A003
   • สินค้าถัดไป P04A012
   • สินค้าถัดไป A04A050
   • สินค้าถัดไป A04A051
   • สินค้าถัดไป P04A001
   • สินค้าถัดไป P04A002
   • สินค้าถัดไป P04A007
   • สินค้าถัดไป P04A003
   • สินค้าถัดไป P04A009
   • สินค้าถัดไป P04A010
   • สินค้าถัดไป P04A005
   • สินค้าถัดไป P04A006
   • สินค้าถัดไป P04A036
   • สินค้าถัดไป P04A035
   • สินค้าถัดไป P04A027
   • สินค้าถัดไป P04A028
   • สินค้าถัดไป P04A015
   • สินค้าถัดไป P04A030
   • สินค้าถัดไป P04A016
   • สินค้าถัดไป P04A031
   • สินค้าถัดไป P04A032
   • สินค้าถัดไป P04A017
   • สินค้าถัดไป P04A019
   • สินค้าถัดไป P04A004
   • สินค้าถัดไป P04A018
   • สินค้าถัดไป P04A033
   • สินค้าถัดไป P04A011
   • สินค้าถัดไป A34A022
   • สินค้าถัดไป A23A004
   • สินค้าถัดไป P04A024
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ผลิตความกว้าง 7 ขนาดคือ 60, 80, 100, 120,135,150 และ 180 ซม.  (สูง 45 ซม.) หนา 16 mm. / ตัวจับอลูมิเนียมใหญ่สีขาว / หุ้มผ้าล้วนทั้งแผ่น ช่วยลดเสียงสำหรับงานฝ่ายขายหรือ call center

  ราคาเริ่มต้นที่: .00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 6 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. พาร์ทิชั่นบุผ้า 05

   ราคา +0.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  P04A023-1:มินิสกรีนไม้หุ้มผ้าทำมุมมน กว้าง 60 *สูง 45 ซม.

  ขนาด 60W* 45H  -
  ราคา .00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P04A023-2:มินิสกรีนไม้หุ้มผ้าทำมุมมน กว้าง 80 *สูง 45 ซม.

  ขนาด 80W* 45H  -
  ราคา .00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P04A023-3:มินิสกรีนไม้หุ้มผ้าทำมุมมน กว้าง 100 *สูง 45 ซม.

  ขนาด 100W* 45H  -
  ราคา .00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P04A023-4:มินิสกรีนไม้หุ้มผ้าทำมุมมน กว้าง 120 *สูง 45 ซม.

  ขนาด 120W* 45H  -
  ราคา .00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P04A023-5:มินิสกรีนไม้หุ้มผ้าทำมุมมน กว้าง 135 *สูง 45 ซม.

  ขนาด 135W* 45H  -
  ราคา .00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P04A023-6:มินิสกรีนไม้หุ้มผ้าทำมุมมน กว้าง 150 *สูง 45 ซม.

  ขนาด 150W* 45H  -
  ราคา .00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา