F01A064:ตู้เซฟ Taiyo ระบบดิจิตอล จอสัมผัส รุ่น 110 กก. 1 กุญแจ 1 รหัส (DTS 675 K1D)

F01A064
ตู้เซฟ Taiyo ระบบดิจิตอล จอสัมผัส รุ่น 110 กก. 1 กุญแจ 1 รหัส (DTS 675 K1D):<p>TAIYO DTS675K1D  มาตรฐาน ม.อ.ก. / ขนาดภายนอก 530(W)*470(D)*675(H) mm./ ขนาดภายใน 390(W)*274(D)*460(H) mm. / แผ่นชั้นปรับระดับได้ 1 แผ่นชั้น   และมี 1 ลิ้นชักพร้อม 1 ลิ้นชักซ่อน / กันไฟนาน 2 ชั่วโมง ผลิตสีพิเศษน้ำตาลแดง-ขาว (RBW)    </p> ตู้เซฟ Taiyo ระบบดิจิตอล จอสัมผัส รุ่น 110 กก. 1 กุญแจ 1 รหัส (DTS 675 K1D):<p>TAIYO DTS675K1D  มาตรฐาน ม.อ.ก. / ขนาดภายนอก 530(W)*470(D)*675(H) mm./ ขนาดภายใน 390(W)*274(D)*460(H) mm. / แผ่นชั้นปรับระดับได้ 1 แผ่นชั้น   และมี 1 ลิ้นชักพร้อม 1 ลิ้นชักซ่อน / กันไฟนาน 2 ชั่วโมง ผลิตสีพิเศษน้ำตาลแดง-ขาว (RBW)    </p>
   • สินค้าถัดไป F01A056
   • สินค้าถัดไป F01A055
   • สินค้าถัดไป F01A057
   • สินค้าถัดไป F01A058
   • สินค้าถัดไป F01A068
   • สินค้าถัดไป F01A037
   • สินค้าถัดไป F01A038
   • สินค้าถัดไป F03A005
   • สินค้าถัดไป F03A006
   • สินค้าถัดไป F03A007
   • สินค้าถัดไป F01A064
   • สินค้าถัดไป F01A039
   • สินค้าถัดไป F01A059
   • สินค้าถัดไป F01A036
   • สินค้าถัดไป F01A062
   • สินค้าถัดไป F01A060
   • สินค้าถัดไป F01A061
   • สินค้าถัดไป F01A035
   • สินค้าถัดไป F01A063
   • สินค้าถัดไป F01A066
   • สินค้าถัดไป F01A065
   • สินค้าถัดไป F01A067
   • สินค้าถัดไป F01A040
   • สินค้าถัดไป F01A041
   • สินค้าถัดไป F01A042
   • สินค้าถัดไป F01A043
   • สินค้าถัดไป F01A020
   • สินค้าถัดไป F01A001
   • สินค้าถัดไป F01A002
   • สินค้าถัดไป F01A004
   • สินค้าถัดไป F01A032
   • สินค้าถัดไป F01A003
   • สินค้าถัดไป F01A005
   • สินค้าถัดไป F01A006
   • สินค้าถัดไป F01A007
   • สินค้าถัดไป F01A008
   • สินค้าถัดไป F01A009
   • สินค้าถัดไป F01A010
   • สินค้าถัดไป F01A011
   • สินค้าถัดไป F01A019
   • สินค้าถัดไป F01A021
   • สินค้าถัดไป F01A044
   • สินค้าถัดไป F01A033
   • สินค้าถัดไป F01A018
   • สินค้าถัดไป F01A034
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  TAIYO DTS675K1D  มาตรฐาน ม.อ.ก. / ขนาดภายนอก 530(W)*470(D)*675(H) mm./ ขนาดภายใน 390(W)*274(D)*460(H) mm. / แผ่นชั้นปรับระดับได้ 1 แผ่นชั้น   และมี 1 ลิ้นชักพร้อม 1 ลิ้นชักซ่อน / กันไฟนาน 2 ชั่วโมง ผลิตสีพิเศษน้ำตาลแดง-ขาว (RBW)    

  ราคาเริ่มต้นที่: 12,489.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  F01A064:ตู้เซฟ Taiyo ระบบดิจิตอล จอสัมผัส รุ่น 110 กก. 1 กุญแจ 1 รหัส

  ขนาด 530W* 470D* 675H  TAIYO DTS675K1D มาตรฐาน ม.อ.ก. / ขนาดภายใน 390(W)*274(D)*460(H) mm. / แผ่นชั้นปรับระดับได้ 1 แผ่นชั้น และมี 1 ลิ้นชักพร้อม 1 ลิ้นชักซ่อน / กันไฟนาน 2 ชั่วโมง ผลิตสีพิเศษน้ำตาลแดง-ขาว (RBW)
  ราคา 12,489.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา