G14A090:โต๊ะกลางรับแขกหน้ากระจก กว้าง 120,150 cm.

G14A090
โต๊ะกลางรับแขกหน้ากระจก กว้าง 120,150 cm.:<p>ผลิต 2 ขนาด คือ 120W*80D*75H cm.,150W*90D*75H cm.  โต๊ะหน้าTOPกระจกหนา 15 มม. ขอบเจียรปลีและลบมุมกระจกทั้ง 4 ด้าน โครงขาเหล็กหุ้มหนัง </p>
   • สินค้าถัดไป A09A095
   • สินค้าถัดไป A09A082
   • สินค้าถัดไป A09A050
   • สินค้าถัดไป A09A063
   • สินค้าถัดไป A09A062
   • สินค้าถัดไป A09A068
   • สินค้าถัดไป A09A083
   • สินค้าถัดไป A05A133
   • สินค้าถัดไป A09A058
   • สินค้าถัดไป A09A044
   • สินค้าถัดไป A09A064
   • สินค้าถัดไป A09A110
   • สินค้าถัดไป A09A056
   • สินค้าถัดไป A09A061
   • สินค้าถัดไป A09A127
   • สินค้าถัดไป A09A065
   • สินค้าถัดไป A09A087
   • สินค้าถัดไป A09A118
   • สินค้าถัดไป A09A084
   • สินค้าถัดไป A09A047
   • สินค้าถัดไป A09A085
   • สินค้าถัดไป A09A054
   • สินค้าถัดไป A09A086
   • สินค้าถัดไป A05A104
   • สินค้าถัดไป A14A056
   • สินค้าถัดไป A09A066
   • สินค้าถัดไป A09A049
   • สินค้าถัดไป A09A125
   • สินค้าถัดไป A09A124
   • สินค้าถัดไป A05A103
   • สินค้าถัดไป G14A089
   • สินค้าถัดไป A05A114
   • สินค้าถัดไป A09A131
   • สินค้าถัดไป A05A106
   • สินค้าถัดไป A05A116
   • สินค้าถัดไป G14A090
   • สินค้าถัดไป A09A129
   • สินค้าถัดไป A09A130
   • สินค้าถัดไป A09A126
   • สินค้าถัดไป A09A109
   • สินค้าถัดไป A05A161
   • สินค้าถัดไป A09A113
   • สินค้าถัดไป A09A112
   • สินค้าถัดไป A09A052
   • สินค้าถัดไป A09A060
   • สินค้าถัดไป A09A070
   • สินค้าถัดไป A09A053
   • สินค้าถัดไป A09A079
   • สินค้าถัดไป G12A105
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ผลิต 2 ขนาด คือ 120W*80D*75H cm.,150W*90D*75H cm.  โต๊ะหน้าTOPกระจกหนา 15 มม. ขอบเจียรปลีและลบมุมกระจกทั้ง 4 ด้าน โครงขาเหล็กหุ้มหนัง 

  ราคาเริ่มต้นที่: 6,462.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 2 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  G14A090-1:โต๊ะกลางรับแขกหน้ากระจก 120W*80D*75H cm.

  ขนาด 120W* 80D* 75H  -
  ราคา 6,462.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  G14A090-2:โต๊ะกลางรับแขกหน้ากระจก 150W*90D*75H cm.

  ขนาด 150W* 90D* 75H  -
  ราคา 8,035.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา