B09A185:เก้าอี้บาร์เหล็กเตี้ยปรับระดับแกนเกลียว

B09A185
เก้าอี้บาร์เหล็กเตี้ยปรับระดับแกนเกลียว :<p>ขนาด 30Di*52H cm. ความสูงจากที่พักเท้าถึงพื้น  22 cm. เก้าอี้สีดำผลิตผิวทราย / เก้าอี้สีขาวผลิตผิวมันเงา</p> เก้าอี้บาร์เหล็กเตี้ยปรับระดับแกนเกลียว :<p>ขนาด 30Di*52H cm. ความสูงจากที่พักเท้าถึงพื้น  22 cm. เก้าอี้สีดำผลิตผิวทราย / เก้าอี้สีขาวผลิตผิวมันเงา</p> เก้าอี้บาร์เหล็กเตี้ยปรับระดับแกนเกลียว :<p>ขนาด 30Di*52H cm. ความสูงจากที่พักเท้าถึงพื้น  22 cm. เก้าอี้สีดำผลิตผิวทราย / เก้าอี้สีขาวผลิตผิวมันเงา</p> เก้าอี้บาร์เหล็กเตี้ยปรับระดับแกนเกลียว :<p>ขนาด 30Di*52H cm. ความสูงจากที่พักเท้าถึงพื้น  22 cm. เก้าอี้สีดำผลิตผิวทราย / เก้าอี้สีขาวผลิตผิวมันเงา</p> เก้าอี้บาร์เหล็กเตี้ยปรับระดับแกนเกลียว :<p>ขนาด 30Di*52H cm. ความสูงจากที่พักเท้าถึงพื้น  22 cm. เก้าอี้สีดำผลิตผิวทราย / เก้าอี้สีขาวผลิตผิวมันเงา</p> เก้าอี้บาร์เหล็กเตี้ยปรับระดับแกนเกลียว :<p>ขนาด 30Di*52H cm. ความสูงจากที่พักเท้าถึงพื้น  22 cm. เก้าอี้สีดำผลิตผิวทราย / เก้าอี้สีขาวผลิตผิวมันเงา</p>
   • สินค้าถัดไป B09A137
   • สินค้าถัดไป B09A136
   • สินค้าถัดไป B09A069
   • สินค้าถัดไป B09A070
   • สินค้าถัดไป B09A071
   • สินค้าถัดไป B09A073
   • สินค้าถัดไป B14A024
   • สินค้าถัดไป B14A120
   • สินค้าถัดไป E28A084
   • สินค้าถัดไป B02A061
   • สินค้าถัดไป B14A026
   • สินค้าถัดไป E28A087
   • สินค้าถัดไป B09A084
   • สินค้าถัดไป B09A067
   • สินค้าถัดไป E28A086
   • สินค้าถัดไป B09A085
   • สินค้าถัดไป B02A060
   • สินค้าถัดไป B02A063
   • สินค้าถัดไป B09A081
   • สินค้าถัดไป B09A076
   • สินค้าถัดไป B09A080
   • สินค้าถัดไป B29A156
   • สินค้าถัดไป B09A063
   • สินค้าถัดไป B09A068
   • สินค้าถัดไป B09A077
   • สินค้าถัดไป B09A082
   • สินค้าถัดไป B09A083
   • สินค้าถัดไป B14A020
   • สินค้าถัดไป B09A066
   • สินค้าถัดไป B09A185
   • สินค้าถัดไป B14A125
   • สินค้าถัดไป B14A124
   • สินค้าถัดไป B09A181
   • สินค้าถัดไป B14A126
   • สินค้าถัดไป B29A144
   • สินค้าถัดไป B09A147
   • สินค้าถัดไป B18A042
   • สินค้าถัดไป B09A148
   • สินค้าถัดไป B09A194
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ขนาด 30Di*52H cm. ความสูงจากที่พักเท้าถึงพื้น  22 cm. เก้าอี้สีดำผลิตผิวทราย / เก้าอี้สีขาวผลิตผิวมันเงา

  ราคาเริ่มต้นที่: 542.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  B09A185:เก้าอี้บาร์เหล็กเตี้ยปรับระดับแกนเกลียว

  ขนาด 30Di* 52H   ความสูงจากที่พักเท้าถึงพื้น 22 cm. เก้าอี้สีดำผลิตผิวทราย / เก้าอี้สีขาวผลิตผิวมันเงา
  ราคา 542.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา