C02A052:ตู้เอกสารบนบานเลื่อน ล่างบานเลื่อน 160H, 180H, 200H เมลามีน

C02A052
ตู้เอกสารบนบานเลื่อน ล่างบานเลื่อน 160H, 180H, 200H เมลามีน:<p><span>บนบานเปิดกระจก(มีเฟรมไม้) ล่างบานเลื่อนทึบ / ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน </span></p>
   • สินค้าถัดไป C02A006
   • สินค้าถัดไป C02A027
   • สินค้าถัดไป C02A012
   • สินค้าถัดไป C02A014
   • สินค้าถัดไป C02A017
   • สินค้าถัดไป C02A031
   • สินค้าถัดไป C02A051
   • สินค้าถัดไป C02A050
   • สินค้าถัดไป C02A007
   • สินค้าถัดไป C02A009
   • สินค้าถัดไป C02A011
   • สินค้าถัดไป C02A022
   • สินค้าถัดไป C02A023
   • สินค้าถัดไป C02A008
   • สินค้าถัดไป C02A010
   • สินค้าถัดไป C02A005
   • สินค้าถัดไป C02A046
   • สินค้าถัดไป C02A047
   • สินค้าถัดไป C02A045
   • สินค้าถัดไป C02A048
   • สินค้าถัดไป C02A049
   • สินค้าถัดไป C02A044
   • สินค้าถัดไป C02A032
   • สินค้าถัดไป A20A027
   • สินค้าถัดไป A33A067
   • สินค้าถัดไป A20A028
   • สินค้าถัดไป C06A052
   • สินค้าถัดไป C02A052
   • สินค้าถัดไป C02A053
   • สินค้าถัดไป C02A054
   • สินค้าถัดไป C03A053
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  บนบานเปิดกระจก(มีเฟรมไม้) ล่างบานเลื่อนทึบ / ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน 

  ราคาเริ่มต้นที่: 5,538.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 6 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. ไม้เมลามีนสีมาตรฐาน

   ราคา +0.00บาท
  2. ไม้เมลามีนสีพื้นพิเศษ

   ราคา +300.00บาท
  3. ไม้เมลามีนสีไม้พิเศษ

   ราคา +400.00บาท

  คุณได้เลือก: none.

  C02A052-1:ตู้เอกสารบนบานเลื่อน ล่างบานเลื่อน ขนาด 80W*40D*160H cm.

  ขนาด 80W* 40D* 160H  -
  ราคา 5,538.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  C02A052-2:ตู้เอกสารบนบานเลื่อน ล่างบานเลื่อน ขนาด 80W*40D*180H cm.

  ขนาด 80W* 40D* 180H  -
  ราคา 6,000.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  C02A052-3:ตู้เอกสารบนบานเลื่อน ล่างบานเลื่อน ขนาด 80W*40D*200H cm.

  ขนาด 80W* 40D* 200H cm  -
  ราคา 6,154.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  C02A052-4:ตู้เอกสารบนบานเลื่อน ล่างบานเลื่อน ขนาด 90W*40D*160H cm.

  ขนาด 90W* 40D* 160H cm  -
  ราคา 6,031.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  C02A052-5:ตู้เอกสารบนบานเลื่อน ล่างบานเลื่อน ขนาด 90W*40D*180H cm.

  ขนาด 90W* 40D* 180H cm  -
  ราคา 6,585.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  C02A052-6:ตู้เอกสารบนบานเลื่อน ล่างบานเลื่อน ขนาด 90W*40D*200H cm.

  ขนาด 90W* 40D* 200H cm  -
  ราคา 6,738.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา