A24A013:ฝาป็อบอัพอลูมิเนียมฝังหน้าโต๊ะ ขอบดำ รุ่น 7204

A24A013
ฝาป็อบอัพอลูมิเนียมฝังหน้าโต๊ะ ขอบดำ รุ่น 7204:<p>ผลิต 2 ขนาด คือ ขนาด 30W*11D*3H cm. (ขนาดเจาะช่อง 29W*10D cm.) ,  40W*10D*3H cm. (ขนาดเจาะช่อง 39W*10D cm.) เมื่อปิดฝา ฝาจะไม่กดทับสายไฟเหมือนฝาป็อบตัวอื่น ขนาดเจาะช่อง </p> ฝาป็อบอัพอลูมิเนียมฝังหน้าโต๊ะ ขอบดำ รุ่น 7204:<p>ผลิต 2 ขนาด คือ ขนาด 30W*11D*3H cm. (ขนาดเจาะช่อง 29W*10D cm.) ,  40W*10D*3H cm. (ขนาดเจาะช่อง 39W*10D cm.) เมื่อปิดฝา ฝาจะไม่กดทับสายไฟเหมือนฝาป็อบตัวอื่น ขนาดเจาะช่อง </p> ฝาป็อบอัพอลูมิเนียมฝังหน้าโต๊ะ ขอบดำ รุ่น 7204:<p>ผลิต 2 ขนาด คือ ขนาด 30W*11D*3H cm. (ขนาดเจาะช่อง 29W*10D cm.) ,  40W*10D*3H cm. (ขนาดเจาะช่อง 39W*10D cm.) เมื่อปิดฝา ฝาจะไม่กดทับสายไฟเหมือนฝาป็อบตัวอื่น ขนาดเจาะช่อง </p> ฝาป็อบอัพอลูมิเนียมฝังหน้าโต๊ะ ขอบดำ รุ่น 7204:<p>ผลิต 2 ขนาด คือ ขนาด 30W*11D*3H cm. (ขนาดเจาะช่อง 29W*10D cm.) ,  40W*10D*3H cm. (ขนาดเจาะช่อง 39W*10D cm.) เมื่อปิดฝา ฝาจะไม่กดทับสายไฟเหมือนฝาป็อบตัวอื่น ขนาดเจาะช่อง </p> ฝาป็อบอัพอลูมิเนียมฝังหน้าโต๊ะ ขอบดำ รุ่น 7204:<p>ผลิต 2 ขนาด คือ ขนาด 30W*11D*3H cm. (ขนาดเจาะช่อง 29W*10D cm.) ,  40W*10D*3H cm. (ขนาดเจาะช่อง 39W*10D cm.) เมื่อปิดฝา ฝาจะไม่กดทับสายไฟเหมือนฝาป็อบตัวอื่น ขนาดเจาะช่อง </p>
   • สินค้าถัดไป A24A025
   • สินค้าถัดไป A24A026
   • สินค้าถัดไป A24A009
   • สินค้าถัดไป A24A005
   • สินค้าถัดไป A24A007
   • สินค้าถัดไป A24A008
   • สินค้าถัดไป A24A010
   • สินค้าถัดไป A24A006
   • สินค้าถัดไป A24A024
   • สินค้าถัดไป A24A023
   • สินค้าถัดไป A24A011
   • สินค้าถัดไป A24A016
   • สินค้าถัดไป A24A012
   • สินค้าถัดไป A24A013
   • สินค้าถัดไป A24A027
   • สินค้าถัดไป F57A006
   • สินค้าถัดไป A24A014
   • สินค้าถัดไป A33A025
   • สินค้าถัดไป A24A015
   • สินค้าถัดไป A24A004
   • สินค้าถัดไป A24A017
   • สินค้าถัดไป A24A022
   • สินค้าถัดไป A24A019
   • สินค้าถัดไป A33A026
   • สินค้าถัดไป A04A029
   • สินค้าถัดไป A04A049
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ผลิต 2 ขนาด คือ ขนาด 30W*11D*3H cm. (ขนาดเจาะช่อง 29W*10D cm.) ,  40W*10D*3H cm. (ขนาดเจาะช่อง 39W*10D cm.) เมื่อปิดฝา ฝาจะไม่กดทับสายไฟเหมือนฝาป็อบตัวอื่น ขนาดเจาะช่อง 

  ราคาเริ่มต้นที่: 475.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 2 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  A24A013-1:ฝาป็อบอัพฝังหน้าโต๊ะ ขอบดำ กว้าง 30 cm. รุ่น 7204

  ขนาด 29.5W* 10D* 3H cm   (ขนาดเจาะช่อง 29W*10D cm.)
  ราคา 475.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A24A013-2:ฝาป็อบอัพฝังหน้าโต๊ะ ขอบดำ กว้าง 40 cm. รุ่น 7204

  ขนาด 40W* 10D* 3H cm   (ขนาดเจาะช่อง 39W*10D cm.)
  ราคา 630.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา