A24A012:ฝาป็อบอัพอลูมิเนียมฝังหน้าโต๊ะ รุ่น 7210 (30 cm และ 40 cm)

A24A012
ฝาป็อบอัพอลูมิเนียมฝังหน้าโต๊ะ รุ่น 7210 (30 cm และ 40 cm):<p>ผลิตขนาด 30W และ 40W cm</p> ฝาป็อบอัพอลูมิเนียมฝังหน้าโต๊ะ รุ่น 7210 (30 cm และ 40 cm):<p>ผลิตขนาด 30W และ 40W cm</p>
   • สินค้าถัดไป A24A025
   • สินค้าถัดไป A24A026
   • สินค้าถัดไป A24A009
   • สินค้าถัดไป A24A005
   • สินค้าถัดไป A24A007
   • สินค้าถัดไป A24A008
   • สินค้าถัดไป A24A010
   • สินค้าถัดไป A24A006
   • สินค้าถัดไป A24A024
   • สินค้าถัดไป A24A023
   • สินค้าถัดไป A24A011
   • สินค้าถัดไป A24A016
   • สินค้าถัดไป A24A012
   • สินค้าถัดไป A24A013
   • สินค้าถัดไป A24A027
   • สินค้าถัดไป F57A006
   • สินค้าถัดไป A24A014
   • สินค้าถัดไป A33A025
   • สินค้าถัดไป A24A015
   • สินค้าถัดไป A24A004
   • สินค้าถัดไป A24A017
   • สินค้าถัดไป A24A022
   • สินค้าถัดไป A24A019
   • สินค้าถัดไป A33A026
   • สินค้าถัดไป A04A029
   • สินค้าถัดไป A04A049
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ผลิตขนาด 30W และ 40W cm

  ราคาเริ่มต้นที่: 475.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 2 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  A24A012-1:ฝาป็อบอัพอลูมิเนียมฝังหน้าโต๊ะ รุ่น 7210 ขนาด 30 cm

  ขนาด 298W* 145D* 30H mm  (ช่องเจาะขนาด 28.3W*12.3D cm)
  ราคา 475.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A24A012-2:ฝาป็อบอัพอลูมิเนียมฝังหน้าโต๊ะ รุ่น 7210 ขนาด 40 cm

  ขนาด 398W* 145D* 30H mm  (ช่องเจาะขนาด 38.3W*12.3D cm)
  ราคา 642.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา