ติดต่อสอบถาม

A24A007:ป็อบอัพขอบสี่เหลี่ยม รุ่น RA75 (2 power, 2 lan)

A24A007
ป็อบอัพขอบสี่เหลี่ยม รุ่น RA75 (2 power, 2 lan):<p>ขนาด 26.5W*13D*6.5H cm. <span>(ขนาดเจาะช่องไม้ 23W*11.5D cm.) </span>ฝาผลิตจากอลูมิเนียม มีปุ่มกดเปิดฝาปลั๊กไฟอัตโนมัติเมื่อต้องการใช้งาน  <span>(ชุดปลั๊กขนาด 6.8W*2.8H cm)  <span style="font-size: medium; color: #ff0000;"><strong><a href="https://youtu.be/RmxaEq6FaHc" target="_blank"><span style="color: #ff0000;">สาธิตวิธีการใช้งาน(youtube)</span></a></strong></span></span><br /><br /><span style="text-decoration: underline;">หมายเหตุ</span> หัว LAN keystone ชนิด cat-5e (กรณีต้องการใช้สายแลน cat-6 มาต่อ แนะนำใช้สายยี่ห้อ LINK เนื่องจากขนาดสายจะเล็กกว่าของ AMP และไม่มีแกนด้านใน)</p> ป็อบอัพขอบสี่เหลี่ยม รุ่น RA75 (2 power, 2 lan):<p>ขนาด 26.5W*13D*6.5H cm. <span>(ขนาดเจาะช่องไม้ 23W*11.5D cm.) </span>ฝาผลิตจากอลูมิเนียม มีปุ่มกดเปิดฝาปลั๊กไฟอัตโนมัติเมื่อต้องการใช้งาน  <span>(ชุดปลั๊กขนาด 6.8W*2.8H cm)  <span style="font-size: medium; color: #ff0000;"><strong><a href="https://youtu.be/RmxaEq6FaHc" target="_blank"><span style="color: #ff0000;">สาธิตวิธีการใช้งาน(youtube)</span></a></strong></span></span><br /><br /><span style="text-decoration: underline;">หมายเหตุ</span> หัว LAN keystone ชนิด cat-5e (กรณีต้องการใช้สายแลน cat-6 มาต่อ แนะนำใช้สายยี่ห้อ LINK เนื่องจากขนาดสายจะเล็กกว่าของ AMP และไม่มีแกนด้านใน)</p> ป็อบอัพขอบสี่เหลี่ยม รุ่น RA75 (2 power, 2 lan):<p>ขนาด 26.5W*13D*6.5H cm. <span>(ขนาดเจาะช่องไม้ 23W*11.5D cm.) </span>ฝาผลิตจากอลูมิเนียม มีปุ่มกดเปิดฝาปลั๊กไฟอัตโนมัติเมื่อต้องการใช้งาน  <span>(ชุดปลั๊กขนาด 6.8W*2.8H cm)  <span style="font-size: medium; color: #ff0000;"><strong><a href="https://youtu.be/RmxaEq6FaHc" target="_blank"><span style="color: #ff0000;">สาธิตวิธีการใช้งาน(youtube)</span></a></strong></span></span><br /><br /><span style="text-decoration: underline;">หมายเหตุ</span> หัว LAN keystone ชนิด cat-5e (กรณีต้องการใช้สายแลน cat-6 มาต่อ แนะนำใช้สายยี่ห้อ LINK เนื่องจากขนาดสายจะเล็กกว่าของ AMP และไม่มีแกนด้านใน)</p> ป็อบอัพขอบสี่เหลี่ยม รุ่น RA75 (2 power, 2 lan):<p>ขนาด 26.5W*13D*6.5H cm. <span>(ขนาดเจาะช่องไม้ 23W*11.5D cm.) </span>ฝาผลิตจากอลูมิเนียม มีปุ่มกดเปิดฝาปลั๊กไฟอัตโนมัติเมื่อต้องการใช้งาน  <span>(ชุดปลั๊กขนาด 6.8W*2.8H cm)  <span style="font-size: medium; color: #ff0000;"><strong><a href="https://youtu.be/RmxaEq6FaHc" target="_blank"><span style="color: #ff0000;">สาธิตวิธีการใช้งาน(youtube)</span></a></strong></span></span><br /><br /><span style="text-decoration: underline;">หมายเหตุ</span> หัว LAN keystone ชนิด cat-5e (กรณีต้องการใช้สายแลน cat-6 มาต่อ แนะนำใช้สายยี่ห้อ LINK เนื่องจากขนาดสายจะเล็กกว่าของ AMP และไม่มีแกนด้านใน)</p> ป็อบอัพขอบสี่เหลี่ยม รุ่น RA75 (2 power, 2 lan):<p>ขนาด 26.5W*13D*6.5H cm. <span>(ขนาดเจาะช่องไม้ 23W*11.5D cm.) </span>ฝาผลิตจากอลูมิเนียม มีปุ่มกดเปิดฝาปลั๊กไฟอัตโนมัติเมื่อต้องการใช้งาน  <span>(ชุดปลั๊กขนาด 6.8W*2.8H cm)  <span style="font-size: medium; color: #ff0000;"><strong><a href="https://youtu.be/RmxaEq6FaHc" target="_blank"><span style="color: #ff0000;">สาธิตวิธีการใช้งาน(youtube)</span></a></strong></span></span><br /><br /><span style="text-decoration: underline;">หมายเหตุ</span> หัว LAN keystone ชนิด cat-5e (กรณีต้องการใช้สายแลน cat-6 มาต่อ แนะนำใช้สายยี่ห้อ LINK เนื่องจากขนาดสายจะเล็กกว่าของ AMP และไม่มีแกนด้านใน)</p> ป็อบอัพขอบสี่เหลี่ยม รุ่น RA75 (2 power, 2 lan):<p>ขนาด 26.5W*13D*6.5H cm. <span>(ขนาดเจาะช่องไม้ 23W*11.5D cm.) </span>ฝาผลิตจากอลูมิเนียม มีปุ่มกดเปิดฝาปลั๊กไฟอัตโนมัติเมื่อต้องการใช้งาน  <span>(ชุดปลั๊กขนาด 6.8W*2.8H cm)  <span style="font-size: medium; color: #ff0000;"><strong><a href="https://youtu.be/RmxaEq6FaHc" target="_blank"><span style="color: #ff0000;">สาธิตวิธีการใช้งาน(youtube)</span></a></strong></span></span><br /><br /><span style="text-decoration: underline;">หมายเหตุ</span> หัว LAN keystone ชนิด cat-5e (กรณีต้องการใช้สายแลน cat-6 มาต่อ แนะนำใช้สายยี่ห้อ LINK เนื่องจากขนาดสายจะเล็กกว่าของ AMP และไม่มีแกนด้านใน)</p> ป็อบอัพขอบสี่เหลี่ยม รุ่น RA75 (2 power, 2 lan):<p>ขนาด 26.5W*13D*6.5H cm. <span>(ขนาดเจาะช่องไม้ 23W*11.5D cm.) </span>ฝาผลิตจากอลูมิเนียม มีปุ่มกดเปิดฝาปลั๊กไฟอัตโนมัติเมื่อต้องการใช้งาน  <span>(ชุดปลั๊กขนาด 6.8W*2.8H cm)  <span style="font-size: medium; color: #ff0000;"><strong><a href="https://youtu.be/RmxaEq6FaHc" target="_blank"><span style="color: #ff0000;">สาธิตวิธีการใช้งาน(youtube)</span></a></strong></span></span><br /><br /><span style="text-decoration: underline;">หมายเหตุ</span> หัว LAN keystone ชนิด cat-5e (กรณีต้องการใช้สายแลน cat-6 มาต่อ แนะนำใช้สายยี่ห้อ LINK เนื่องจากขนาดสายจะเล็กกว่าของ AMP และไม่มีแกนด้านใน)</p>
   • สินค้าถัดไป A24A025
   • สินค้าถัดไป A24A026
   • สินค้าถัดไป A24A009
   • สินค้าถัดไป A24A005
   • สินค้าถัดไป A24A007
   • สินค้าถัดไป A24A008
   • สินค้าถัดไป A24A028
   • สินค้าถัดไป A24A010
   • สินค้าถัดไป A24A006
   • สินค้าถัดไป A24A024
   • สินค้าถัดไป A24A023
   • สินค้าถัดไป A24A011
   • สินค้าถัดไป A24A016
   • สินค้าถัดไป A24A012
   • สินค้าถัดไป A24A013
   • สินค้าถัดไป A24A027
   • สินค้าถัดไป F57A006
   • สินค้าถัดไป A24A014
   • สินค้าถัดไป A33A025
   • สินค้าถัดไป A24A015
   • สินค้าถัดไป A24A004
   • สินค้าถัดไป A24A017
   • สินค้าถัดไป A24A022
   • สินค้าถัดไป A24A019
   • สินค้าถัดไป A33A026
   • สินค้าถัดไป A04A029
   • สินค้าถัดไป A04A049
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ขนาด 26.5W*13D*6.5H cm. (ขนาดเจาะช่องไม้ 23W*11.5D cm.) ฝาผลิตจากอลูมิเนียม มีปุ่มกดเปิดฝาปลั๊กไฟอัตโนมัติเมื่อต้องการใช้งาน  (ชุดปลั๊กขนาด 6.8W*2.8H cm)  สาธิตวิธีการใช้งาน(youtube)

  หมายเหตุ หัว LAN keystone ชนิด cat-5e (กรณีต้องการใช้สายแลน cat-6 มาต่อ แนะนำใช้สายยี่ห้อ LINK เนื่องจากขนาดสายจะเล็กกว่าของ AMP และไม่มีแกนด้านใน)

  ราคาเริ่มต้นที่: 1,136.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  A24A007:ป็อบอัพขอบสี่เหลี่ยม รุ่น RA75 (2 power, 2 lan)

  ขนาด 26.5W* 13D* 6.5H cm   (ขนาดสำหรับเจาะรู 230W*115D mm. )
  ราคา 1,136.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา