A16A010:ตู้ลิ้นชัก 3 ลิ้นชักล้อเลื่อน 42W*50D*68H cm (สอดใต้โต๊ะได้, ลิ้นชักล่างแฟ้มแขวน)

A16A010
ตู้ลิ้นชัก 3 ลิ้นชักล้อเลื่อน 42W*50D*68H cm (สอดใต้โต๊ะได้, ลิ้นชักล่างแฟ้มแขวน):<p>3 ลิ้นชัก Central Lock ลิ้นชักล่างใส่แฟ้มแขวนได้ / มือจับพลาสติก สามเหลี่ยมสีดำ / ล้อเลื่อน / TOP หนา 25 มม. ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน </p> ตู้ลิ้นชัก 3 ลิ้นชักล้อเลื่อน 42W*50D*68H cm (สอดใต้โต๊ะได้, ลิ้นชักล่างแฟ้มแขวน):<p>3 ลิ้นชัก Central Lock ลิ้นชักล่างใส่แฟ้มแขวนได้ / มือจับพลาสติก สามเหลี่ยมสีดำ / ล้อเลื่อน / TOP หนา 25 มม. ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน </p> ตู้ลิ้นชัก 3 ลิ้นชักล้อเลื่อน 42W*50D*68H cm (สอดใต้โต๊ะได้, ลิ้นชักล่างแฟ้มแขวน):<p>3 ลิ้นชัก Central Lock ลิ้นชักล่างใส่แฟ้มแขวนได้ / มือจับพลาสติก สามเหลี่ยมสีดำ / ล้อเลื่อน / TOP หนา 25 มม. ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน </p> ตู้ลิ้นชัก 3 ลิ้นชักล้อเลื่อน 42W*50D*68H cm (สอดใต้โต๊ะได้, ลิ้นชักล่างแฟ้มแขวน):<p>3 ลิ้นชัก Central Lock ลิ้นชักล่างใส่แฟ้มแขวนได้ / มือจับพลาสติก สามเหลี่ยมสีดำ / ล้อเลื่อน / TOP หนา 25 มม. ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน </p> ตู้ลิ้นชัก 3 ลิ้นชักล้อเลื่อน 42W*50D*68H cm (สอดใต้โต๊ะได้, ลิ้นชักล่างแฟ้มแขวน):<p>3 ลิ้นชัก Central Lock ลิ้นชักล่างใส่แฟ้มแขวนได้ / มือจับพลาสติก สามเหลี่ยมสีดำ / ล้อเลื่อน / TOP หนา 25 มม. ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน </p> ตู้ลิ้นชัก 3 ลิ้นชักล้อเลื่อน 42W*50D*68H cm (สอดใต้โต๊ะได้, ลิ้นชักล่างแฟ้มแขวน):<p>3 ลิ้นชัก Central Lock ลิ้นชักล่างใส่แฟ้มแขวนได้ / มือจับพลาสติก สามเหลี่ยมสีดำ / ล้อเลื่อน / TOP หนา 25 มม. ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน </p>
   • สินค้าถัดไป A16A006
   • สินค้าถัดไป C02A041
   • สินค้าถัดไป A16A017
   • สินค้าถัดไป C04A054
   • สินค้าถัดไป C04A031
   • สินค้าถัดไป A16A007
   • สินค้าถัดไป C04A041
   • สินค้าถัดไป C04A029
   • สินค้าถัดไป A16A033
   • สินค้าถัดไป C04A040
   • สินค้าถัดไป A16A016
   • สินค้าถัดไป A16A015
   • สินค้าถัดไป C04A020
   • สินค้าถัดไป A16A010
   • สินค้าถัดไป C04A035
   • สินค้าถัดไป C04A036
   • สินค้าถัดไป C04A037
   • สินค้าถัดไป A16A008
   • สินค้าถัดไป C04A028
   • สินค้าถัดไป C04A022
   • สินค้าถัดไป C02A042
   • สินค้าถัดไป C04A045
   • สินค้าถัดไป C02A043
   • สินค้าถัดไป C04A061
   • สินค้าถัดไป C04A055
   • สินค้าถัดไป C04A043
   • สินค้าถัดไป C07A021
   • สินค้าถัดไป C04A052
   • สินค้าถัดไป C04A053
   • สินค้าถัดไป C04A044
   • สินค้าถัดไป C04A042
   • สินค้าถัดไป C04A051
   • สินค้าถัดไป C07A020
   • สินค้าถัดไป C04A032
   • สินค้าถัดไป C07A019
   • สินค้าถัดไป C07A031
   • สินค้าถัดไป C04A048
   • สินค้าถัดไป C04A049
   • สินค้าถัดไป C04A058
   • สินค้าถัดไป C04A059
   • สินค้าถัดไป C04A050
   • สินค้าถัดไป C04A060
   • สินค้าถัดไป C04A046
   • สินค้าถัดไป C04A030
   • สินค้าถัดไป C04A056
   • สินค้าถัดไป C04A047
   • สินค้าถัดไป C04A057
   • สินค้าถัดไป A03A012
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  3 ลิ้นชัก Central Lock ลิ้นชักล่างใส่แฟ้มแขวนได้ / มือจับพลาสติก สามเหลี่ยมสีดำ / ล้อเลื่อน / TOP หนา 25 มม. ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน 

  ราคาเริ่มต้นที่: 1,995.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. ไม้เมลามีนรุ่นประหยัด

   ราคา +0.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  A16A010:ตู้ลิ้นชัก 3 ลิ้นชัก ล้อเลื่อน สอดใต้โต๊ะ (ลิ้นชักล่างแฟ้มแขวน)

  ขนาด 42.2W* 50D* 68H cm  3 ลิ้นชัก Central Lock ลิ้นชักล่างใส่แฟ้มแขวนได้ / มือจับพลาสติก สามเหลี่ยมสีดำ / ล้อเลื่อน / TOP หนา 25 มม. ปิดผิวเมลลามีน กันชื้น กันร้อน
  ราคา 1,995.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา