A16A001:โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชัก ผิวเมลลามีน (ขนาด 120W และ 150W ซม.)

A16A001
โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชัก ผิวเมลลามีน (ขนาด 120W และ 150W ซม.):<p>ผลิต 4 ขนาดคือ 120W*60D cm, 120W*75D cm, 150W*60D cm และ 150W*75D cm / สามารถเลือกลิ้นชักซ้ายขวา / TOP หนา 25 มม. ปิดผิวเมลลามีน กันชื้น กันร้อน / มือจับพลาสติก สามเหลี่ยมสีดำ </p> โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชัก ผิวเมลลามีน (ขนาด 120W และ 150W ซม.):<p>ผลิต 4 ขนาดคือ 120W*60D cm, 120W*75D cm, 150W*60D cm และ 150W*75D cm / สามารถเลือกลิ้นชักซ้ายขวา / TOP หนา 25 มม. ปิดผิวเมลลามีน กันชื้น กันร้อน / มือจับพลาสติก สามเหลี่ยมสีดำ </p>
   • สินค้าถัดไป A12A018
   • สินค้าถัดไป A12A052
   • สินค้าถัดไป A16A002
   • สินค้าถัดไป A20A029
   • สินค้าถัดไป A12A010
   • สินค้าถัดไป A16A019
   • สินค้าถัดไป A12A009
   • สินค้าถัดไป A13A181
   • สินค้าถัดไป A16A001
   • สินค้าถัดไป A12A017
   • สินค้าถัดไป A16A037
   • สินค้าถัดไป A16A032
   • สินค้าถัดไป A12A015
   • สินค้าถัดไป A16A038
   • สินค้าถัดไป A13A015
   • สินค้าถัดไป A13A005
   • สินค้าถัดไป A13A004
   • สินค้าถัดไป A12A019
   • สินค้าถัดไป A16A018
   • สินค้าถัดไป A13A011
   • สินค้าถัดไป A16A039
   • สินค้าถัดไป A13A036
   • สินค้าถัดไป A13A037
   • สินค้าถัดไป A13A054
   • สินค้าถัดไป A13A055
   • สินค้าถัดไป A12A065
   • สินค้าถัดไป A16A009
   • สินค้าถัดไป A12A050
   • สินค้าถัดไป A12A031
   • สินค้าถัดไป A12A030
   • สินค้าถัดไป CL30365
   • สินค้าถัดไป A12A066
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ผลิต 4 ขนาดคือ 120W*60D cm, 120W*75D cm, 150W*60D cm และ 150W*75D cm / สามารถเลือกลิ้นชักซ้ายขวา / TOP หนา 25 มม. ปิดผิวเมลลามีน กันชื้น กันร้อน / มือจับพลาสติก สามเหลี่ยมสีดำ 

  ราคาเริ่มต้นที่: 2,483.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 4 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. ไม้เมลามีนรุ่นประหยัด

   ราคา +0.00 บาท
  1. บังตาทึบ ไม่มีรางสำหรับปลั๊กไฟ

   ราคา +0.00 บาท
  2. บังตาเจาะช่อง พร้อมรางสำหรับปลั๊กไฟ

   ราคา +450.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  A16A001-1:โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชัก 120W*60D ซม. เมลลามีน

  ขนาด 120W* 60D* 75H cm   เลือกลิ้นชักซ้ายขวา / TOP หนา 25 มม. ปิดผิวเมลลามีน กันชื้น กันร้อน / มือจับพลาสติก สามเหลี่ยมสีดำ
  ราคา 2,483.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A16A001-3:โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชัก 150W*60D ซม. เมลลามีน

  ขนาด 150W* 60D* 75H cm  เลือกลิ้นชักซ้ายขวา / TOP หนา 25 มม. ปิดผิวเมลลามีน กันชื้น กันร้อน /มือจับพลาสติก สามเหลี่ยมสีดำ
  ราคา 3,473.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A16A001-2:โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชัก 120W*75D ซม. เมลลามีน

  ขนาด 120W* 75D* 75H cm  เลือกลิ้นชักซ้ายขวา / TOP หนา 25 มม. ปิดผิวเมลลามีน กันชื้น กันร้อน /มือจับพลาสติก สามเหลี่ยมสีดำ
  ราคา 3,655.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A16A001-4:โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชัก 150W*75D ซม. เมลลามีน

  ขนาด 150W* 75D* 75H cm  เลือกลิ้นชักซ้ายขวา / TOP หนา 25 มม. ปิดผิวเมลลามีน กันชื้น กันร้อน /มือจับพลาสติก สามเหลี่ยมสีดำ
  ราคา 3,793.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา