ติดต่อสอบถาม

A04A029:กระดูกงูร้อยสายไฟท่อเหลี่ยมสีใส ใช้ติดตั้งใต้ท๊อปโต๊ะ (พิเศษ เก็บสายได้ 4 รางแยกจากกัน)

A04A029
กระดูกงูร้อยสายไฟท่อเหลี่ยมสีใส ใช้ติดตั้งใต้ท๊อปโต๊ะ (พิเศษ เก็บสายได้ 4 รางแยกจากกัน):<p><span>ผลิตจากพลาสติกสีขาวโปร่งแสง เกี่ยวต่อกันเป็นข้อๆ </span>รูปทรงท่อเหลี่ยม / 4 ทางเข้า 4 ช่องจัดเก็บ แบ่งชุดสายได้เป็นระเบียบ / ขนาด 7W*5D*75H cm <span>สำหรับติดตั้งใต้โต๊ะเพื่อร้อยสายไฟจากพื้นสู่ top</span> / แผ่นเพลทยึดพื้นผลิตจากเหล็ก</p> กระดูกงูร้อยสายไฟท่อเหลี่ยมสีใส ใช้ติดตั้งใต้ท๊อปโต๊ะ (พิเศษ เก็บสายได้ 4 รางแยกจากกัน):<p><span>ผลิตจากพลาสติกสีขาวโปร่งแสง เกี่ยวต่อกันเป็นข้อๆ </span>รูปทรงท่อเหลี่ยม / 4 ทางเข้า 4 ช่องจัดเก็บ แบ่งชุดสายได้เป็นระเบียบ / ขนาด 7W*5D*75H cm <span>สำหรับติดตั้งใต้โต๊ะเพื่อร้อยสายไฟจากพื้นสู่ top</span> / แผ่นเพลทยึดพื้นผลิตจากเหล็ก</p> กระดูกงูร้อยสายไฟท่อเหลี่ยมสีใส ใช้ติดตั้งใต้ท๊อปโต๊ะ (พิเศษ เก็บสายได้ 4 รางแยกจากกัน):<p><span>ผลิตจากพลาสติกสีขาวโปร่งแสง เกี่ยวต่อกันเป็นข้อๆ </span>รูปทรงท่อเหลี่ยม / 4 ทางเข้า 4 ช่องจัดเก็บ แบ่งชุดสายได้เป็นระเบียบ / ขนาด 7W*5D*75H cm <span>สำหรับติดตั้งใต้โต๊ะเพื่อร้อยสายไฟจากพื้นสู่ top</span> / แผ่นเพลทยึดพื้นผลิตจากเหล็ก</p> กระดูกงูร้อยสายไฟท่อเหลี่ยมสีใส ใช้ติดตั้งใต้ท๊อปโต๊ะ (พิเศษ เก็บสายได้ 4 รางแยกจากกัน):<p><span>ผลิตจากพลาสติกสีขาวโปร่งแสง เกี่ยวต่อกันเป็นข้อๆ </span>รูปทรงท่อเหลี่ยม / 4 ทางเข้า 4 ช่องจัดเก็บ แบ่งชุดสายได้เป็นระเบียบ / ขนาด 7W*5D*75H cm <span>สำหรับติดตั้งใต้โต๊ะเพื่อร้อยสายไฟจากพื้นสู่ top</span> / แผ่นเพลทยึดพื้นผลิตจากเหล็ก</p> กระดูกงูร้อยสายไฟท่อเหลี่ยมสีใส ใช้ติดตั้งใต้ท๊อปโต๊ะ (พิเศษ เก็บสายได้ 4 รางแยกจากกัน):<p><span>ผลิตจากพลาสติกสีขาวโปร่งแสง เกี่ยวต่อกันเป็นข้อๆ </span>รูปทรงท่อเหลี่ยม / 4 ทางเข้า 4 ช่องจัดเก็บ แบ่งชุดสายได้เป็นระเบียบ / ขนาด 7W*5D*75H cm <span>สำหรับติดตั้งใต้โต๊ะเพื่อร้อยสายไฟจากพื้นสู่ top</span> / แผ่นเพลทยึดพื้นผลิตจากเหล็ก</p> กระดูกงูร้อยสายไฟท่อเหลี่ยมสีใส ใช้ติดตั้งใต้ท๊อปโต๊ะ (พิเศษ เก็บสายได้ 4 รางแยกจากกัน):<p><span>ผลิตจากพลาสติกสีขาวโปร่งแสง เกี่ยวต่อกันเป็นข้อๆ </span>รูปทรงท่อเหลี่ยม / 4 ทางเข้า 4 ช่องจัดเก็บ แบ่งชุดสายได้เป็นระเบียบ / ขนาด 7W*5D*75H cm <span>สำหรับติดตั้งใต้โต๊ะเพื่อร้อยสายไฟจากพื้นสู่ top</span> / แผ่นเพลทยึดพื้นผลิตจากเหล็ก</p> กระดูกงูร้อยสายไฟท่อเหลี่ยมสีใส ใช้ติดตั้งใต้ท๊อปโต๊ะ (พิเศษ เก็บสายได้ 4 รางแยกจากกัน):<p><span>ผลิตจากพลาสติกสีขาวโปร่งแสง เกี่ยวต่อกันเป็นข้อๆ </span>รูปทรงท่อเหลี่ยม / 4 ทางเข้า 4 ช่องจัดเก็บ แบ่งชุดสายได้เป็นระเบียบ / ขนาด 7W*5D*75H cm <span>สำหรับติดตั้งใต้โต๊ะเพื่อร้อยสายไฟจากพื้นสู่ top</span> / แผ่นเพลทยึดพื้นผลิตจากเหล็ก</p> กระดูกงูร้อยสายไฟท่อเหลี่ยมสีใส ใช้ติดตั้งใต้ท๊อปโต๊ะ (พิเศษ เก็บสายได้ 4 รางแยกจากกัน):<p><span>ผลิตจากพลาสติกสีขาวโปร่งแสง เกี่ยวต่อกันเป็นข้อๆ </span>รูปทรงท่อเหลี่ยม / 4 ทางเข้า 4 ช่องจัดเก็บ แบ่งชุดสายได้เป็นระเบียบ / ขนาด 7W*5D*75H cm <span>สำหรับติดตั้งใต้โต๊ะเพื่อร้อยสายไฟจากพื้นสู่ top</span> / แผ่นเพลทยึดพื้นผลิตจากเหล็ก</p>
   • สินค้าถัดไป A24A005
   • สินค้าถัดไป A24A010
   • สินค้าถัดไป A24A007
   • สินค้าถัดไป A24A008
   • สินค้าถัดไป A24A006
   • สินค้าถัดไป A24A009
   • สินค้าถัดไป A24A014
   • สินค้าถัดไป A24A011
   • สินค้าถัดไป A24A012
   • สินค้าถัดไป A24A013
   • สินค้าถัดไป A33A025
   • สินค้าถัดไป A24A004
   • สินค้าถัดไป A03A013
   • สินค้าถัดไป A03A014
   • สินค้าถัดไป A33A024
   • สินค้าถัดไป A03A011
   • สินค้าถัดไป A33A026
   • สินค้าถัดไป A04A029
   • สินค้าถัดไป A04A049
   • สินค้าถัดไป A24A019
   • สินค้าถัดไป A03A016
   • สินค้าถัดไป A04A146
   • สินค้าถัดไป A34A031
   • สินค้าถัดไป A04A078
   • สินค้าถัดไป A04A067
   • สินค้าถัดไป A04A147
   • สินค้าถัดไป A04A026
   • สินค้าถัดไป A04A172
   • สินค้าถัดไป A33A010
   • สินค้าถัดไป A04A158
   • สินค้าถัดไป A04A148
   • สินค้าถัดไป A20A023
   • สินค้าถัดไป A04A079
   • สินค้าถัดไป A03A017
   • สินค้าถัดไป A03A015
   • สินค้าถัดไป A04A027
   • สินค้าถัดไป A04A058
   • สินค้าถัดไป A34A010
   • สินค้าถัดไป E18A019
   • สินค้าถัดไป A04A061
   • สินค้าถัดไป A04A062
   • สินค้าถัดไป A04A063
   • สินค้าถัดไป A04A059
   • สินค้าถัดไป A04A068
   • สินค้าถัดไป A04A060
   • สินค้าถัดไป A04A154
   • สินค้าถัดไป A24A020
   • สินค้าถัดไป A06A112
   • สินค้าถัดไป F54A001
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ผลิตจากพลาสติกสีขาวโปร่งแสง เกี่ยวต่อกันเป็นข้อๆ รูปทรงท่อเหลี่ยม / 4 ทางเข้า 4 ช่องจัดเก็บ แบ่งชุดสายได้เป็นระเบียบ / ขนาด 7W*5D*75H cm สำหรับติดตั้งใต้โต๊ะเพื่อร้อยสายไฟจากพื้นสู่ top / แผ่นเพลทยึดพื้นผลิตจากเหล็ก

  ราคาเริ่มต้นที่: 1,464.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  A04A029:กระดูกงูร้อยสายไฟ 75H cm ใช้ติดตั้งระหว่างหน้าโต๊ะกับพื้น

  ขนาด 7W* 5D* 75H cm  กระดูกงูร้อยสายไฟ รูปทรงท่อเหลี่ยม 4 ช่องจัดเก็บแบ่งสายได้เป็นระเบียบ / ใช้ติดตั้งระหว่างหน้าโต๊ะกับพื้นห้อง / แผ่นเพลทยึดพื้นผลิตจากเหล็ก ปรับองศาได้ แข็งแรงไม่แตกง่าย
  ราคา 1,464.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา