A06A036:โต๊ะผู้บริหาร ตัวแอล Merry 180W1*180W2 cm (3 ชิ้นพร้อมโต๊ะเข้ามุมและโต๊ะคอมพิวเตอร์)

โต๊ะผู้บริหาร ตัวแอล Merry 180W1*180W2 cm (3 ชิ้นพร้อมโต๊ะเข้ามุมและโต๊ะคอมพิวเตอร์):<p>มี 3 ชิ้นคือ โต๊ะทำงาน, โต๊ะคอมพิวเตอร์ และโต๊ะเข้ามุม หน้าโต๊ะตัวแอลระดับเดียวกัน / ขนาดรวม 180W1*180W2*76H cm  พ่่นสีแล๊กเกอร์เงา แผ่นรองเขียนพ่นสีดำ</p> โต๊ะผู้บริหาร ตัวแอล Merry 180W1*180W2 cm (3 ชิ้นพร้อมโต๊ะเข้ามุมและโต๊ะคอมพิวเตอร์):<p>มี 3 ชิ้นคือ โต๊ะทำงาน, โต๊ะคอมพิวเตอร์ และโต๊ะเข้ามุม หน้าโต๊ะตัวแอลระดับเดียวกัน / ขนาดรวม 180W1*180W2*76H cm  พ่่นสีแล๊กเกอร์เงา แผ่นรองเขียนพ่นสีดำ</p> โต๊ะผู้บริหาร ตัวแอล Merry 180W1*180W2 cm (3 ชิ้นพร้อมโต๊ะเข้ามุมและโต๊ะคอมพิวเตอร์):<p>มี 3 ชิ้นคือ โต๊ะทำงาน, โต๊ะคอมพิวเตอร์ และโต๊ะเข้ามุม หน้าโต๊ะตัวแอลระดับเดียวกัน / ขนาดรวม 180W1*180W2*76H cm  พ่่นสีแล๊กเกอร์เงา แผ่นรองเขียนพ่นสีดำ</p> โต๊ะผู้บริหาร ตัวแอล Merry 180W1*180W2 cm (3 ชิ้นพร้อมโต๊ะเข้ามุมและโต๊ะคอมพิวเตอร์):<p>มี 3 ชิ้นคือ โต๊ะทำงาน, โต๊ะคอมพิวเตอร์ และโต๊ะเข้ามุม หน้าโต๊ะตัวแอลระดับเดียวกัน / ขนาดรวม 180W1*180W2*76H cm  พ่่นสีแล๊กเกอร์เงา แผ่นรองเขียนพ่นสีดำ</p>

  มี 3 ชิ้นคือ โต๊ะทำงาน, โต๊ะคอมพิวเตอร์ และโต๊ะเข้ามุม หน้าโต๊ะตัวแอลระดับเดียวกัน / ขนาดรวม 180W1*180W2*76H cm  พ่่นสีแล๊กเกอร์เงา แผ่นรองเขียนพ่นสีดำ

  ราคาเริ่มต้นที่: 14,769.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  A06A036:ชุดโต๊ะผู้บริหาร ตัวแอล Merry 180 ซม.

  1,801W* 180W2* 76H cm   หน้าโต๊ะตัวแอลระดับเดียวกัน / มี 3 ชิ้นคือ โต๊ะทำงาน โต๊ะคอมและโต๊ะเข้ามุม / พ่่นสีแล๊กเกอร์เงา แผ่นรองเขียนพ่นสีดำ
  ราคา 14,769.00 บาท ราคาออฟชั่น 00 บาท จำนวน รายการ     เลือกเข้าใบเสนอราคา